Wat is regeneratief remmen?

Je elektrische auto opladen door te remmen, goed voor het milieu en de portemonnee

In rijtesten van elektrische auto’s vallen de termen ‘one pedal driving’ en 'recuperatief' of 'regeneratief' remmen regelmatig. Maar wat wordt ermee bedoeld en hoe kan het dat je in een elektrische auto minder vaak hoeft te remmen?

Met de term regeneratief remmen wordt bedoeld dat je in een elektrische auto in veel gevallen alleen het gaspedaal nodig hebt. Een koppelingspedaal schittert door afwezigheid, een elektrische auto heeft namelijk geen versnellingsbak, maar ook het rempedaal heb je vaak maar heel af en toe nodig. Minder vaak dan in een auto met een verbrandingsmotor. Het technische verhaal volgt hieronder, je kunt het ook overslaan en verdergaan met wat je er in de praktijk mee opschiet.

Een elektromotor zet elektrische energie om in beweging. Een dynamo doet precies het omgekeerde, deze zet beweging om in elektrische energie. Denk maar aan de dynamo van een fiets of de dynamo (vaak generator genoemd) in een windmolen. Deze zetten de beweging van het fietswiel of de wieken om in elektriciteit.

Qua opzet verschillen elektromotoren en dynamo’s nauwelijks: ze bestaan beide uit een spoel en een as met magneten. Een dynamo kan daardoor ook als elektromotor fungeren en vice versa. Als je een batterij aansluit op een fietsdynamo, dan gaat het wieltje van de dynamo draaien. Omgekeerd kunnen we de elektromotor van een elektrische auto ook als dynamo gebruiken wanneer de auto moet vertragen. De elektromotor levert dan elektriciteit, in plaats van dat hij deze verbruikt. De weerstand in de elektromotor neemt toe – denk maar aan het inschakelen van een dynamo op je  fiets, dan moet je ook harder trappen – en daardoor remt de auto af.

Bij een auto met een verbrandingsmotor gaat de kinetische energie van de auto ‘verloren’ wanneer je afremt: de remmen zetten deze energie om in warmte. Een elektrische auto kan veel van die kinetische energie weer terugwinnen middels dit regeneratief of recuperatief remmen (beide termen worden door elkaar gebruikt). Mede daardoor is een elektrische auto veel efficiënter in stadsverkeer of in de file, beide situaties waarbij je vaak tot stilstand moet en weer in beweging moet komen.

Regeneratief remmen in de praktijk

Net als een auto met verbrandingsmotor kan een elektrische auto bij ‘gas los’ afremmen op de motor, waardoor de auto geleidelijk vertraagt. Hoe meer energie je terugwint, hoe sterker de auto zal afremmen. Vaak kun je bij elektrische auto’s kiezen in welke mate energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het gaspedaal en daarmee ook hoe sterk de auto afremt. In de laagste stand wordt niet of nauwelijks afgeremd op de elektromotor en blijft de auto soepel doorrollen. In de hoogste stand wordt vaak zo sterk op de elektromotor afgeremd, dat het voelt alsof de auto echt aan het remmen is. De remlichten gaan in deze stand dan ook branden als het gaspedaal niet ingedrukt is.

Bij one pedal driving maak je gebruik van deze hoogste stand van regeneratief remmen. Door het gaspedaal met finesse te bedienen en goed te anticiperen op het verkeer, heb je het rempedaal enkel nodig om volledig tot stilstand te komen of bij onverwachte situaties. Dat vergt enige gewenning, maar wie het eenmaal meester is ervaart het doorgaans als prettig. Bijkomend voordeel is dat het goed is voor je energieverbruik en je remmen minder slijten. Dat scheelt zowel in onderhoudskosten als in fijnstofuitstoot.

Intelligente regeneratie

Er zijn zelfs auto's die zelf de mate van regeneratie bepalen aan de hand van de situatie. Met behulp van verkeersbordenherkenning, radarsystemen en koppeling van het navigatiesysteem kiest de auto de voor dat moment beste instelling. Wanneer je van een 80-kilometerweg de bebouwde kom inrijdt, een bocht nadert of vlak achter een voorligger rijdt, zal de auto sterker afremmen op de elektromotor dan wanneer je vrij baan hebt.