Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Een hoge rekening én sancties: een uitdaging in Iran

Onze contactorganisatie maakt het verschil

Medische zorg in het buitenland kan erg duur uitpakken. Financiële sancties zorgen voor een extra uitdaging, zoals dit dossier over een patiënt in Iran laat zien. Gelukkig kon de ANWB, samen met een contactorganisatie, ook in deze complexe situatie een verschil maken voor de opdrachtgever.

In Iran is een goede samenwerking met een contactorganisatie extra van belang. Zo kunnen we ook daar de passende zorg organiseren voor de patiënt.

Henk Jan Slomp, allround personenhulpverlener bij de Alarmcentrale sinds 2005, vertelt over een recent dossier. “Dit dossier liep tussen oktober 2022 en januari 2023. De patiënt bevond zich in Iran voor een familiebezoek en kwam in het ziekenhuis op de Intensive Care terecht. We hadden hier al direct een eerste uitdaging. Bij deze opname was namelijk een langdurige behandeling noodzakelijk. In andere landen wordt er, vanwege verschillen in de cultuur, soms anders gekeken naar de manier van behandelen van patiënten die op de Intensive Care verpleegd worden. Gesprekken over ‘voltooid leven’ en mogelijke consequenties over de behandeling worden niet altijd gevoerd. In een land als Iran kan dat voor artsen serieuze consequenties hebben. Er wordt dus alles aan gedaan om de patiënt in leven te houden”.

Tweede uitdaging: sancties tegen Iran

Dit leidde tot een situatie waarbij de behandelkosten bleven oplopen. Henk Jan: “Een behandeling was in dit geval spoedeisend, dus niet betalen was geen optie. Dat is vanuit de verzekeraar ook geen probleem – de kosten worden vergoed en we doen ons best om te onderhandelen met het ziekenhuis. Dit doen we via onze lokale contactorganisaties. Bij het betalen van de ziekenhuiskosten liepen we tegen de volgende uitdaging aan: de sancties die Noord-Amerika aan Iran heeft opgelegd. Toen we de kosten wilden voldoen werd het ingewikkeld, want we konden geen bankoverschrijvingen doen”.

Voor dit soort gevallen heeft de ANWB samenwerkingsverbanden met contactorganisaties. Dit loopt via ARC Group, waar de ANWB – samen met zusterorganisaties wereldwijd - onderdeel van is. In dit geval werd Marm in Turkije betrokken bij het dossier. “Marm is gevestigd in Turkije, maar werkt in de hele regio. Zo werken ze ook o.a. in Iran, Irak en Dubai. Ze regelen niet alleen betalingen voor ons in de regio, maar kunnen ook op locatie medisch advies geven. We werken al jaren prettig samen met Marm en waarderen hun goede adviezen”, aldus Henk Jan.

Een kostenbesparing van maar liefst 71%

De uitdagingen rond de betaling en sancties zijn uiteindelijk via Marm goed opgelost. Niet alleen de betaling is gelukt, het lukte de organisatie ook om een behoorlijke kostenbesparing te realiseren. Henk Jan: “Door de huidige wisselkoers die Iran hanteert, was het bedrag erg hoog. Een medewerker van Marm is toen vanuit Turkije naar Iran gereisd om de betaling te regelen. Dankzij de contacten met MARM en de lokale Kamer van Koophandel in Iran is er een legale route gevonden om de officiële koers (bepaald door de overheid voor buitenlandse partijen) niet aan te houden. Hiervoor in de plaats is de officiële marktkoers gehanteerd. Hiermee realiseerden we een kostenbesparing van maar liefst 71%”.

Dankzij onze wereldwijde contactorganisaties kunnen we zelfs in landen als Iran iets bewerkstelligen voor onze klanten. Dit dossier laat goed zien wat de meerwaarde van onze contactorganisaties is. “We hadden dit zelf niet voor elkaar kunnen krijgen. Onze lokale contactorganisaties zorgen ervoor dat de ziekenhuizen met ons willen werken en ze regelen de betalingen. Daarnaast richten ze zich op cost control, waardoor we de rekening naar beneden krijgen. Dat leidt tot resultaat”, concludeert Henk Jan.

In verband met bescherming van de privacy van de verzekerde zijn medische details achterwege gelaten.

Bekijk ook

Turkse douane geeft medicijnen niet vrij
Helikoptervlucht of grondtransport?
Bewonderenswaardige samenwerking na ernstig ongeluk
ANWB Alarmcentrale vindt altijd passende oplossingen voor complexe situaties