Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Helikoptervlucht of grondtransport?

Een bijzonder verzoek vanuit de zorgverzekeraar

Het Team Personenhulpverlening van de ANWB kreeg een verzoek binnen voor een ambulancevlucht per helikopter. De patiënt had specialistische zorg in het buitenland nodig. Een zeer bijzondere hulpvraag: was zo’n dure helikoptervlucht echt nodig? We zochten het uit en kwamen met een ander voorstel.

“Dit komt vrij weinig voor” 

Linda Steutel werkt sinds 2019 als arts in het medische expertise team van de ANWB Alarmcentrale. Vorig jaar kreeg ze het verzoek vanuit de verzekeraar om een helikoptertransport te regelen vanuit een Nederlands ziekenhuis naar een buitenlands ziekenhuis. “Dat vond ik een bijzondere vraag, want een omgekeerde repatriëring komt vrij weinig voor, laat staan het verzoek tot helikoptertransport”, vertelt Linda. “Ik bekeek het dossier en zag dat de medische informatie ontbrak die ik nodig had om het transport te regelen. Ik vroeg daarom om de contactinformatie van de arts in Nederland, zodat ik kon navragen wat er speelde en waarom er gevraagd werd om een helikoptertransport”.

Het gebeurt niet vaak, maar het komt weleens voor dat een verzekeraar toestemming geeft om een patiënt vanuit Nederland naar het buitenland te vervoeren. Meestal omdat de nodige zorg in Nederland niet beschikbaar is. Zo ook in dit geval, waarbij het ging om een patiënt met een bijzondere diagnose.

Grondtransport is niet alleen voordeliger, maar meestal ook veiliger

Linda: “In mijn gesprek met de arts werd al snel duidelijk dat de arts weinig ervaring had met het regelen van dit soort transporten en dacht dat een helikoptervlucht de snelste en dus de beste optie zou zijn. Toen ik de normale gang van zaken uitlegde zijn we samen gaan kijken of een helikoptervlucht wel echt noodzakelijk was. Het was een fijn gesprek, want de arts stond open voor verschillende manieren van transport en vertrouwde op onze expertise. Samen namen we het medisch dossier door om te kijken wat de meest geschikte vorm van transport zou zijn.
Na overleg met de behandelend arts en mijn collega artsen van de medische dienst kwamen we tot de conclusie dat een helikoptertransport niet nodig was.” 

Helikoptertransport is niet altijd de beste optie om een zieke patiënt mee te repatriëren.

Grondtransport zou in dit geval ook volstaan. Een patiënt met een ambulance over de weg vervoeren is niet alleen voordeliger voor de verzekeraar, maar ook veiliger. Als er onderweg in de ambulance namelijk iets gebeurt, dan zijn er altijd verschillende uitwijkmogelijkheden naar andere ziekenhuizen. Linda vertelt verder: “We willen patiënten met zo min mogelijk risico vervoeren en een vlucht brengt extra risico met zich mee. Vandaar dat we in dit geval de keuze hebben gemaakt voor grondtransport in een ambulance.”

Een extra check met onze medische achterwachten

Linda: “We hebben toen alles op een rijtje gezet: wat hebben we allemaal nodig om de patiënt veilig op de andere plek te krijgen? Wat zijn de dingen die onderweg mis kunnen gaan? En waar bevinden zich de uitwijkmogelijkheden? We hadden er vertrouwen in dat wanneer er iets mis zou gaan, we dit konden opvangen met een medisch team en de juiste medicatie en materialen die aanwezig zijn in de ambulance. Na deze risico-inventarisatie besloten we, gezien de bijzondere diagnose, om nog één extra check te doen met onze medische achterwachten”.

De ANWB Alarmcentrale werkt samen met medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen om gezamenlijk een situatie te beoordelen.

Deze achterwachten zijn medische specialisten die bekend zijn binnen de repatriëringswereld. Ze werken niet voor de Alarmcentrale, maar zijn actief in verschillende ziekenhuizen in Nederland en België. Met de medische kennis van onze eigen medische dienst bij de Alarmcentrale, en het ondersteunende netwerk van achterwachten bieden we zorg van hoge kwaliteit, omdat we samen overleggen en keuzes maken. Daarnaast zetten we ook af en toe scoutartsen uit ons netwerk in. Dat zijn artsen die we naar patiënten in het buitenland sturen om lokaal de situatie voor ons te beoordelen.

De patiënt is met extra monitoring veilig aangekomen in het buitenland 

“Onze achterwacht was het met onze beslissing eens om de patiënt met grondtransport te vervoeren”, vertelt Linda. De patiënt is uiteindelijk in een ambulance, met een arts en verpleegkundige aan boord, naar een ziekenhuis in het buitenland gebracht. Door de vele monitoring die de patiënt nodig had, was het een zwaarder transport dan normaal, maar alles is goed gegaan en de patiënt is veilig aangekomen in het ziekenhuis.

Door de patiënt met een ambulance te vervoeren, hebben we voor de verzekeraar een mooie kostenbesparing gerealiseerd. De opgevraagde offerte voor de helikoptertransport bedroeg €24.175, maar de uiteindelijke kosten voor de ambulance kwamen uit op €1.550.

In verband met bescherming van de privacy van de verzekerde zijn medische details achterwege gelaten.

Bekijk ook

Turkse douane geeft medicijnen niet vrij
Ambulancevlucht uit West-Afrika