Hoe is de accu van je e-bike verzekerd?

Je wilt natuurlijk dat je e-bike goed is verzekerd. Het duurste onderdeel, de accu, wil je ook goed verzekerd hebben. Bij diefstal van je e-bike of bij schade aan de e-bike is het wel zo fijn om te weten op wat voor vergoeding je recht hebt. Bij de ANWB Fietsverzekering zit er verschil in de vergoeding als je een nieuwe- of gebruikte e-bike koopt.

Hoe is de accu van een nieuwe e-bike verzekerd?

De afgeleverde accu en oplader ten behoeve van de trapondersteuning is alleen verzekerd als bij het afsluiten van de verzekering de e-bike nieuw is.

Wij vergoeden niet als door beschadiging de functionaliteit van de accu niet is aangetast en reparatie niet noodzakelijk is voor het goed kunnen functioneren van de accu.

Hoe is de accu van een tweedehandse e-bike verzekerd?

Bij de aankoop van een tweedehands e-bike is de accu niet verzekerd. Er is hier wel een uitzondering op, bij diefstal van de (gehele) e-bike geldt de vergoedingsregeling ook voor de accu van een tweedehands e-bike. Erg vervelend als je e-bike wordt gestolen en je wilt er liever niet over nadenken. Het is alleen wel goed om te weten waar je recht op hebt.

Op welke vergoeding heb jij recht voor een accu?

Bij beschadiging of diefstal van (alleen) de accu vergoeden wij de aanschafwaarde van een nieuwe accu van dezelfde soort en kwaliteit onder aftrek van een afschrijving. De afschrijving is 1,5% per maand tot maximaal 75% van de aanschafwaarde. Wij rekenen vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

  • Eigen risico is €25,- bij beschadiging en bij diefstal van alleen de accu. Bij totaal verlies of diefstal van de gehele e-bike (incl. accu) geldt er geen eigen risico.
  • Voor de accu is geen extra slot vereist.