Verkeersboetes in Tsjechië

Hoe werkt de boeteafhandeling in Tsjechië? Kan je ter plekke betalen? En wat zijn de tarieven voor de verschillende overtredingen?

Snel naar

Boeteafhandeling | Boetetarieven

Boeteafhandeling

 • De hoogte van de boete is afhankelijk van de omstandigheden en ernst van de overtreding, maar mag de vastgestelde maximumbedragen in beginsel niet overschrijden.
 • De politie mag boetes tot maximaal CZK 5.000 direct innen. Er moet een betaalbewijs worden verstrekt.
 • Betaling van de boete betekent dat de zaak is afgehandeld. Beroep aantekenen is dan niet meer mogelijk.
 • Bij ernstige overtredingen kan de politie het rijbewijs innemen. Een ontzegging van de rijbevoegdheid geldt alleen voor het Tsjechisch grondgebied.
 • Als beroep wordt aangetekend tegen de bekeuring, moet je meestal mee naar het politiebureau waar proces-verbaal wordt opgemaakt. Maar in sommige gevallen kan ook alleen het rijbewijs of paspoort als waarborg ingenomen worden. Let op: wanneer ter plaatse beroep wordt aangetekend, kan dit tot een langer verblijf in Tsjechië leiden, namelijk tot aan het vonnis. De boete kan uiteindelijk hoger uitvallen en het is mogelijk dat extra kosten tot CZK 1.000 in rekening worden gebracht.

Puntenrijbewijs

 • Tsjechië kent een strafpuntensysteem dat ook geldt voor buitenlanders. Voor elke overtreding wordt een vastgesteld aantal strafpunten gegeven. Bij een totaal van 12 punten wordt de rijbevoegdheid ontzegd.
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Tsjechië.

Waarborgsom

 • Als de boete niet direct betaald wordt, kan de politie het rijbewijs, identiteitsbewijs en voertuigpapieren in beslag nemen als waarborg. In dat geval hoeft geen waarborgsom betaald te worden.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boetetarieven

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

Binnen de bebouwde kom

 • Overschrijding tot 19 km/h: vanaf CZK 1.000.
 • Overschrijding van 20 tot 39 km/h: vanaf CZK 2.500.
 • Overschrijding van 40 km/h of meer: vanaf CZK 5.000 en ontzegging van de rijbevoegdheid van 6-12 maanden.

Buiten de bebouwde kom

 • Overschrijding tot 29 km/h: vanaf CZK 1.000.
 • Overschrijding van 30 tot 49 km/h: vanaf CZK 2.500.
 • Overschrijding van 50 km/h of meer: vanaf CZK 5.000 en ontzegging van de rijbevoegdheid van 6-12 maanden.

Door rood licht rijden

 • Vanaf CZK 2.500.

Overtreding inhaalverbod

 • Vanaf CZK 5.000 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden tot 2 jaar.

Parkeerovertreding

 • Vanaf CZK 1.500.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf CZK 2.500 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden tot 2 jaar.

Rijden zonder veiligheidsgordel/kinderbeveiligingsmiddel

 • Vanaf CZK 2.000.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf CZK 1.000.

Gebruik antiradar

 • Vanaf CZK 5.000.

Geen verlichting overdag

 • Vanaf CZK 1.500.

Rijden onder invloed

 • Tot 0,3‰: vanaf CZK 2.500 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden tot 2 jaar.
 • Meer dan 0,3‰ of bij rijden onder invloed van drugs: vanaf CZK 25.000.

Check de wisselkoers

Meer informatie over boetes in het buitenland

Meer praktische info onderweg in Tsjechië

Tanken
Tol in Tsjechië
Verkeer in Tsjechië
Verkeersregels
Verplicht mee in de auto