Naar artikel

Verkeersregels in Polen

We hebben de belangrijkste verkeersregels op een rijtje gezet. Onder andere die voor filerijden, mobiel bellen en de maximumsnelheid.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,2 promille.
 • Het is verboden een persoon die onder de invloed van alcohol verkeert, voor in de auto als passagier te vervoeren.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is de bestuurder van een voertuig (ook een fiets of elektrische step) verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden. Het vasthouden van een telefoon wordt beschouwd als een ernstige overtreding. Handsfree bellen is wel toegestaan.
 • Het is voetgangers verboden een mobiele telefoon te gebruiken als ze langs de weg lopen of een weg oversteken.

Veilig inhalen

 • Bij het inhalen van een motor, bromfiets, fiets of voetganger moet je als automobilist een zijdelingse afstand van minstens 1 m aanhouden.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt.
 • Voetgangers die langs de weg lopen, moeten achter elkaar lopen. Alleen op rustige wegen en bij goed zicht mogen twee voetgangers naast elkaar lopen.
 • Let op: Voetgangers mogen geen mobiele telefoon gebruiken als ze op of langs de weg lopen of een weg oversteken. Dit verbod geldt ook op voetgangersoversteekplaatsen.
 • Kinderen tot 7 jaar mogen alleen op de openbare weg wandelen onder begeleiding van iemand van 10 jaar of ouder. Dit geldt niet in een woonwijk.
 • Iedereen die in Polen bij in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt buiten de bebouwde kom, is verplicht om een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen.
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven. 
 • Een tram heeft op een kruising altijd voorrang ook als deze van links komt.
 • Je moet de bestuurder van een bus of tram die bij een halte aangeeft te willen wegrijden, voorrang verlenen.
 • Op een voetgangersoversteekplaats ben je verplicht niet alleen voorrang te verlenen aan voetgangers op de oversteekplaats, maar ook aan voetgangers die op het punt staan over te steken. 

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden als dat met verkeerstekens wordt aangegeven. 
 • Heel soms ontbreken de verkeerstekens die de voorrang regelen op een rotonde. In dat geval hebben bestuurders van rechts voorrang, zoals bij een gewone gelijkwaardige kruising. 

Ritsen

 • In Polen is bij langzaam rijdend verkeer ritsen verplicht als twee rijstroken worden samengevoegd. Dit betekent het volgende:
  • Op de wegvallende rijstrook moeten bestuurders tot vlak voor de versmalling op de eigen rijstrook blijven rijden en dan pas invoegen.
  • Op de doorgaande rijstrook moeten bestuurders vlak voor de versmalling om beurten één voertuig de ruimte geven om in te voegen.
 • Als je niet doorrijdt tot de versmalling of invoegend verkeer geen voorrang verleent, kun je een boete krijgen.

Reddingsstrook bij file

 • In Polen ben je verplicht in een file (als gevolg van een ongeval) een reddingsstrook (korytarz ratunkowy of korytarz zycia) in het midden vrij te houden voor de hulpdiensten.
 • Deze plicht geldt op wegen met minstens twee rijstroken per rijrichting.
 • Verkeer op de meest linkse rijstrook moet zo veel mogelijk links gaan rijden en verkeer op de andere rijstroken moet zo ver mogelijk naar rechts.
 • Je mag ook de vluchtstrook gebruiken voor het vormen van een reddingsstrook.
 • Als je niet meewerkt aan het vormen van een reddingsstrook bij een file, kun je een boete krijgen.
 • Let op: Voor motorrijders is het in Polen verboden om over de reddingsstrook te rijden, want dat is uitsluitend toegestaan voor voorrangsvoertuigen.

Inhalen

 • Je moet een rijdende tram rechts inhalen. Op een eenrichtingsweg mag je, als er aan de rechterkant onvoldoende ruimte is, de tram ook links inhalen.
 • Je mag een stilstaande tram alleen voorzichtig voorbijrijden als er een vluchtheuvel voor passagiers aanwezig is. Als er geen vluchtheuvel aanwezig is, moet je stoppen, zodat passagiers veilig kunnen oversteken.

Parkeren en stilstaan

 • Bestuurders mogen hun voertuig in principe alleen aan de rechterkant van de weg parkeren. Op eenrichtingswegen en verkeersluwe tweerichtingswegen mag echter ook aan de linkerkant worden geparkeerd.
 • Als een voertuig langer dan 1 minuut stilstaat, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • Voertuigen met een toegestane maximummassa tot en met 3500 kg mogen in hun geheel (zwaardere voertuigen slechts met twee wielen) op het trottoir parkeren, als er minstens 1,50 m ruimte overblijft voor de voetgangers.
 • Parkeerlicht is 's nachts verplicht in onverlichte straten.
 • In Veel Poolse steden zijn parkeermeters. In Warschau geldt van ma-vr van 6-18 uur betaald parkeren. Zie centrumparkeren.nl/warschau voor meer informatie.
 • Het is verboden stil te staan en te parkeren op plaatsen waar je voertuig een obstakel vormt voor het overige verkeer of het overige verkeer in gevaar brengt.
 • Stilstaan (en parkeren) is bovendien verboden op onder andere de volgende plaatsen:
  • Langs een onderbroken witte lijn langs de kant van de rijbaan.
  • Binnen 10 m van een kruispunt, tramoverweg, spoorwegovergang, voetgangers- of fietsoversteekplaats of verkeersbord (als je andere weggebruikers het zicht op het bord ontneemt).
  • Binnen 15 m van een tram- of bushalte.
  • Op een brug, onder een viaduct of in een tunnel.
  • In een smalle straat met in het midden een doorgetrokken witte streep als andere weggebruikers de witte streep moeten overschrijden om je voertuig te passeren.

Verkeerslichten

 • Als het verkeerslicht op rood staat, maar er ook een groene, afbuigende pijl wordt getoond, mag je als bestuurder alleen dan in de richting van de pijl afslaan wanneer je voorrang hebt verleend aan voetgangers en andere weggebruikers.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen verboden, tenzij er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Maximumsnelheid Polen

 Binnen bebouwde kom (A)Buiten bebouwde komAutowegenAutosnelwegen
Personenauto's en campers < 3500 kg en motoren5090100 (B)140
Met aanhangwagen/caravan50708080
Campers > 3500 kg50708080
 • A: Als je bij het binnenrijden van een plaats onder het plaatsnaambord of het bord Bebouwde kom een bord ziet met een lagere maximumsnelheid (meestal 30 km/h), geldt die lagere maximumsnelheid overal binnen de bebouwde kom.
 • B: Alleen op autowegen met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken is de maximumsnelheid 120 km/h.
 • Op woonerven is de maximumsnelheid 20 km/h.
 • De minimumsnelheid op auto(snel)wegen is 40 km/h.
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting
 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
Kinderen
 • Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1,50 m moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren voorin in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
Lading
 • In de breedte mag de lading maximaal 23 cm aan weerszijden uitsteken tot een maximale breedte van 2,55 m. Aan de zijkant uitstekende lading moet worden gemarkeerd met een oranje vlag van minstens 50 x 50 cm en in het donker met verlichting.
 • Aan de achterzijde mag de lading maximaal 2 m uitsteken. 
 • Lading die aan de achterzijde meer dan 50 cm uitsteekt, moet voorzien zijn van een rood-wit gestreept markeringsbord en in het donker met verlichting. Een markeringsbord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel.

Fietsendrager

 • In de breedte mogen fietsen op een fietsendrager maximaal 23 cm uitsteken (fietsen die uitsteken, hoeven niet te worden gemarkeerd). 
 • Als de fietsendrager de achterlichten en reflectoren van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet de drager zijn voorzien van een verlichtingsbalk. Voor een auto met een Pools kenteken zijn ook een mistlamp en achteruitrijverlichting op de fietsendrager verplicht. 

Kentekenplaat en NL-sticker

 • Als de fietsendrager of bagagebox op je trekhaak de kentekenplaat van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet je er een witte kentekenplaat op aanbrengen met het kenteken van je voertuig.
 • Je moet in dat geval ook een ovale witte NL-sticker aanbrengen op de fietsendrager of bagagebox. Je mag de sticker niet op de witte kentekenplaat plakken. Je kunt de NL-sticker eventueel op een fiets aanbrengen. Een NL-sticker is verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel.
Dashcam
 • Het gebruik van een dashboardcamera in je auto kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het registreren van een aanrijding. Let op: in sommige landen is het gebruik van een dashcam vanwege data- en privacywetgeving problematisch of zelfs verboden. Kijk voor details op anwb.nl/juridisch-advies.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandPolenopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A)
Lengte combinatie18 m18,75 m(A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren.
 • Je mag kinderen jonger dan 7 jaar op een motor vervoeren, maar dan mag je niet sneller rijden dan 40 km/h.
Aanhanger
 • Het is toegestaan een aanhanger achter de motor te koppelen.

Bromfiets en snorfiets

 • In Polen bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
 • Voor een elektrische bromfiets (zoals een elektrische huurscooter) gelden dezelfde regels als voor een bromfiets met een benzinemotor.
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
Verlichting
 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.
Passagiers
 • Op een bromfiets mag een passagier worden vervoerd.
 • Als je een kind van 7 jaar of jonger zonder helm als passagier op je bromfiets vervoert, mag je niet sneller rijden dan 40 km/h.
 • Je mag geen passagier vervoeren die onder invloed is van alcohol of drugs.
Naast elkaar rijden
 • Het is verboden om naast elkaar te rijden.
Plaats op de weg
 • Met een bromfiets mag je niet op het fietspad of de stoep rijden.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen van maximaal 250 watt.
Helm 
 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt aangeraden.
Mobiele telefoon
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden. Je mag dus niet bellen, sms'en en appen tijdens het fietsen.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen die zowel constant mogen branden als mogen knipperen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van een bel en goed werkende remmen.
Passagiers
 • Kinderen die jonger zijn dan 7 jaar, mogen op de fiets alleen worden vervoerd in een fietszitje.
 • Het is ook toegestaan kinderen te vervoeren in een aanhanger, mits fiets en aanhanger niet langer zijn dan 4 m.
 • Alleen iemand van 18 jaar of ouder mag een kind transporteren op de fiets of in een fietsaanhanger.
Fietsende kinderen
 • Kinderen tot 10 jaar mogen alleen onder begeleiding op de openbare weg fietsen.
 • Ook mogen kinderen tot 10 jaar en hun begeleiders op de stoep rijden.
Aanhanger
 • Het is op fietspaden toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.
Naast elkaar rijden
 • Het is in principe verboden om naast elkaar te rijden. 
 • Alleen bij uitzondering is het toegestaan om naast elkaar te rijden als je andere weggebruikers niet hindert of het andere verkeer in gevaar brengt.
 • Een begeleider en een fietser jonger dan 10 jaar mogen wel altijd naast elkaar rijden.
Fietsen onder invloed
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,2 promille.
Plaats op de weg
 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moet gebruikgemaakt worden van het voor fietsers bestemde gedeelte. Als er geen scheiding is aangebracht moet de snelheid worden aangepast om voetgangers niet in gevaar te brengen.
 • Fietsers mogen in bepaalde gevallen ook op de stoep of het voetpad rijden:
  • als op de weg een maximumsnelheid van meer dan 50 km/h geldt, het trottoir minstens 2 m breed is en er geen fietspad aanwezig is; of
  • als de weersomstandigheden (zoals sneeuw, harde wind, stortbui, ijzel en mist) het fietsen op de weg te gevaarlijk maken; en mits
  • fietsers langzaam rijden en altijd voorrang verlenen aan voetgangers op de stoep of het voetpad.
Fietsoversteekplaats
 • In Polen zijn speciale fietsoversteekplaatsen. Deze zijn vergelijkbaar met voetgangersoversteekplaatsen.
 • Fietsers die op een fietsoversteekplaats de weg willen oversteken, hebben voorrang.
Fietsendrager
 • Regels voor het vervoer van fietsen op een fietsendrager vind je bij Auto en camper.

Elektrische step

 • In Polen wordt een elektrische step een hulajnoga elektryczna of e-hulajnoga genoemd.
 • Je mag met een elektrische step (zonder zadel en pedalen) op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan.
Eisen
 • Minimumleeftijd: 10 jaar.
 • Rijbewijs: bromfietsrijbewijs AM voor kinderen van 16 t/m 18 jaar, maar voor personen ouder dan 18 jaar is geen rijbewijs nodig (Poolse kinderen van 10 tot en met 18 jaar hebben een fietskaart of bromfietsrijbewijs nodig om te mogen rijden op een elektrische step).
 • Helm: niet verplicht maar wordt wel aangeraden.
Verkeersregels
 • Je moet je houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers
 • Je moet op het fietspad rijden als dat aanwezig is. 
 • Als er geen fietspad aanwezig is, mag je op de rijbaan rijden mits de maximumsnelheid daar niet hoger is dan 30 km/h. 
 • Let op: Het is verboden op de rijbaan te rijden van wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/h. In dat geval moet je op de stoep of een voetpad langs de weg rijden. Daar moet je stapvoets rijden en voetgangers altijd voorrang verlenen.
 • Het is in alle andere gevallen verboden op de stoep te rijden. 
 • Zowel op het fietspad als op de rijbaan is de maximumsnelheid 20 km/h.
 • Met twee personen op een elektrische step rijden is verboden.
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,2 promille.
 • Het is verboden om een mobiele telefoon vast te houden.
Parkeren
 • Je mag je elektrische step alleen parkeren op een stoep die meer dan 1,5 m breed is en je moet de step parallel aan de rand van de stoep neerzetten.
Verzekering
 • In Polen is een aparte aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht voor een elektrische step. 
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Aangeraden bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
 • De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: In Duitsland is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden en kun je niet volstaan met het meenemen van sneeuwkettingen.
Sneeuwkettingen
 • Verplicht bij bord - Als sneeuwkettingen verplicht zijn, wordt dat aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op wegen die zijn bedekt met sneeuw of ijs.
Spijkerbanden
 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Polen verschillen weinig van die in Nederland.
 • De driehoekige waarschuwingsborden in Polen hebben echter een gele in plaats van witte achtergrond en een smalle rode rand.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwart silhouet van een dorp- of stadsgezicht geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan. 
Auto en motor
 • Het gebodsbord Voorrang verlenen is een gele driehoek op zijn punt met een smalle rode rand.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een geel driehoekig verkeersbord met een smalle rode rand met daarop een zwarte rotswand met vallende stenen waarschuwt voor het risico van vallende stenen of stenen op de rijbaan.
 • Een geel driehoekig verkeersbord met een smalle rode rand met daarop een zwart hellend vlak waarop een auto naar beneden rijdt, waarschuwt voor een gevaarlijke afdaling. Een vergelijkbaar bord waarop een auto over het hellende vlak naar boven rijdt, waarschuwt voor een steile klim.
Fiets
 • Een rond wit bord met een rode rand en een zwarte bakfiets geeft aan dat je de straat niet mag inrijden met een bakfiets, een fiets met een aanhangwagen of een fiets met meer dan twee wielen. 

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

Nu10%korting
ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Ga goed verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering van de ANWB is als beste getest door de Consumentenbond.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. ANWB Visa Silver Card en ANWB Visa Gold Card. Nu het eerste jaar extra voordeel.