Verkeersregels Polen

Ga je op vakantie naar Polen? Houd er dan rekening mee dat er andere verkeersregels gelden dan bij ons in Nederland. We hebben de belangrijkste verkeersregels op een rijtje gezet. Onder andere die voor filerijden, mobiel bellen en de maximumsnelheid.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Milieuzones | Maximumsnelheid | Verkeersborden

Verkeersregels algemeen​​​​​​

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,2 promille.
 • Het is verboden een persoon die onder de invloed van alcohol verkeert, voor in de auto als passagier te vervoeren.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt.
 • Voetgangers die langs de weg lopen, moeten achter elkaar lopen. Alleen op rustige wegen en bij goed zicht mogen twee voetgangers naast elkaar lopen.
 • Iedereen die in Polen bij in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt buiten de bebouwde kom, is verplicht om een reflector, kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising hebben bestuurders van rechts voorrang, tenzij anders is aangegeven. Een tram heeft op een kruising altijd voorrang ook als deze van links komt.
 • Je moet fietsers en voetgangers die op een oversteekplaats de weg oversteken, voorrang verlenen.
 • Je moet de bestuurder van een bus of tram die bij een halte aangeeft te willen wegrijden, voorrang verlenen.

Rotonde

 • Als je een rotonde op wilt rijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Inhalen

 • Je moet een rijdende tram rechts inhalen. Op een eenrichtingsweg mag je, als er aan de rechterkant onvoldoende ruimte is, de tram ook links inhalen.
 • Je mag een stilstaande tram alleen voorzichtig voorbijrijden als er een vluchtheuvel voor passagiers aanwezig is. Als er geen vluchtheuvel aanwezig is, moet je stoppen, zodat passagiers veilig kunnen oversteken.

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan (of te parkeren) op plaatsen waar je voertuig een obstakel vormt voor het overige verkeer of het overige verkeer in gevaar brengt.
 • Je mag je voertuig bovendien niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Binnen 10 m van een kruispunt en van een tramoverweg of spoorwegovergang.
  • Binnen 10 m van een voetgangers- of fietsoversteekplaats.
  • Binnen 10 m van een verkeersbord als je andere weggebruikers het zicht op het verkeersbord ontneemt.
  • Op een brug.
  • Onder een viaduct of in een tunnel.
  • In een smalle straat met in het midden een doorgetrokken witte streep als andere weggebruikers de witte streep moeten overschrijden om je voertuig te passeren.

Parkeren

 • Bestuurders mogen hun voertuig in principe alleen aan de rechterkant van de weg parkeren. Op eenrichtingswegen en verkeersluwe tweerichtingswegen mag echter ook aan de linkerkant worden geparkeerd.
 • Als een voertuig langer dan 1 minuut stilstaat, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • Voertuigen met een toegestane maximummassa tot en met 3500 kg mogen in hun geheel (zwaardere voertuigen slechts met twee wielen) op het trottoir parkeren, als er minstens 1,50 m ruimte overblijft voor de voetgangers.
 • Parkeerlicht is 's nachts verplicht in onverlichte straten.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Op een brug of viaduct en in een tunnel.
  • Binnen 10 m van een kruispunt en van een tramoverweg of spoorwegovergang.
  • Binnen 10 m van een voetgangers- of fietsoversteekplaats (op eenrichtingswegen alleen voor de oversteekplaats).
  • Binnen 15 m van een tram- of bushalte.
  • Langs een weg met aan de kant een al dan niet onderbroken witte streep.
 • In Veel Poolse steden zijn parkeermeters. In Warschau geldt van ma-vr van 6-18 uur betaald parkeren. Zie centrumparkeren.nl/warschau voor meer informatie.

Verkeerslichten

 • Als het verkeerslicht op rood staat, maar er ook een groene, afbuigende pijl wordt getoond, mag je als bestuurder alleen dan in de richting van de pijl afslaan wanneer je voorrang hebt verleend aan voetgangers en andere weggebruikers.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen verboden, tenzij er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Middendoorgang bij file

 • Naar verwachting wordt het in de loop van 2019 ook in Polen verplicht om op bepaalde auto(snel)wegen bij een file een middendoorgang voor hulpdiensten (Rettungsgasse in het Duits) vrij te maken. Dit betekent dat bestuurders zoveel mogelijk rechts of links moeten gaan rijden, zodat er in het midden voldoende ruimte ontstaat voor hulpverlenende voertuigen, zoals ambulances en politieauto's.

Milieuzones

 • Voor zover bekend zijn op dit moment in Poolse steden nog geen milieubeperkende maatregelen getroffen die voor buitenlandse bezoekers van belang zijn om te weten.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen
Personenauto's, campers met toegestane maximummassa < 3500 kg en motoren 50 (B) 90 100/120 (C) 140
Personenauto's met aanhangwagen/caravan en motoren met aanhanger 50 (B) 70 80 80
Campers met toegestane maximummassa > 3500 kg 50 (B) 70 80 80
 • A: Let op: Als er meer dan twee huizen langs de weg staan, wordt dat in Polen al beschouwd als bebouwde kom. Op woonerven is de maximumsnelheid 20 km/h. Met borden kunnen binnen de bebouwde kom lagere of hogere maximumsnelheden worden aangegeven.
 • B: 's Nachts van 23-5 uur geldt in Polen voor alle voertuigen binnen de bebouwde kom een verhoogde maximumsnelheid van 60 km/h. 
 • C: Alleen op autowegen met gescheiden rijbanen en 4 rijstroken is de maximumsnelheid 120 km/h.
 • Voor bromfietsen en motoren geldt een absolute maximumsnelheid van 40 km/h wanneer een passagier wordt vervoerd die jonger is dan 7 jaar.
 • De minimumsnelheid op auto(snel)wegen is 40 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Polen verschillen weinig van die in Nederland.
 • De driehoekige waarschuwingsborden in Polen hebben echter een gele in plaats van witte achtergrond en een smalle rode rand.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwart silhouet van een dorp- of stadsgezicht geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan. Ook een rechthoekig groen bord met een witte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Het gebodsbord Voorrang verlenen is een gele driehoek op zijn punt met een smalle rode rand.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.

Fiets en voetgangers

 • Een rond blauw bord met een fiets en voetgangers en daartussen een horizontale witte lijn, betekent: verplicht pad voor voetgangers en fietsers, waar voetgangers voorrang hebben.
 • Een rond blauw bord met een fiets en voetgangers en daartussen een verticale witte lijn, betekent: verplicht pad voor voetgangers en fietsers met gescheiden stroken voor voetgangers en fietsers.

Aanvullende regels voor auto, fiets en motor

Verkeersregels in en om de auto
Verkeersregels op en om de fiets
Verkeersregels voor de motor en bromfiets