Zo werkt salderen bij zonnepanelen

Lees alles over salderen, de salderingsregeling, terugleververgoedingen en de plannen van het kabinet. Voorlopig geldt de salderingsregeling gewoon. Al zijn er plannen om salderen met zonnepanelen vanaf 2024 af te bouwen.

Zonnepanelen verzekeren

Wat is salderen?

Salderen vindt plaats bij het terugleveren van zelfopgewekte elektriciteit aan het stroomnet.

 • Wek je met zonnepanelen stroom op die je niet zelf meteen gebruikt? Dan verkoop je die stroom aan je energieleverancier.
 • De energieleverancier is verplicht die teruggeleverde stroom te verrekenen met de stroom die je hebt afgenomen. Dat is de salderingsregeling.
 • Je energieleverancier betaalt voor de stroom die je teruglevert hetzelfde bedrag per kilowattuur (kWh) als jij. Dus van je verbruik per jaar wordt je teruggeleverde stroom afgetrokken.

Er hoort nog wel een 'maar' bij, daar komen we zo op terug.

Terugleververgoeding stroom

Het verrekenen van je teruggeleverde stroom werkt volgens de salderingsregeling voor zonnepanelen. Op je jaarlijkse afrekening van je stroomleverancier krijg je voor iedere teruggeleverde kWh een vergoeding. Dat heet de terugleververgoeding. Heb je een vast of variabel contract? Dan staat de terugleververgoeding een bepaalde periode vast. Net zoals je energietarief.

Het bedrag dat je betaalt per kWh krijg je ook als je een kWh teruglevert.

 • Jaarverbruik is 3000 kWh.
 • Je hebt 1000 kWh met zonnepanelen opgewekt.
 • Daarvan heb je 300 kWh direct verbruikt.
 • Je vaste tarief is € 0,24 per kWh.

Van je jaarverbruik (3000 kWh) gaat de zelf opgewekte 300 kWh af.
Blijft over 2700 kWh à € 0,24 = € 648 aan kosten voor stroomverbruik bij je energieleverancier.

De rest van de opgewekte stroom van je zonnepanelen (1000 - 300 = 700 kWh) lever je terug aan de energieleverancier.
700 kWh à € 0,24 = € 168 terugleververgoeding.

Je betaalt aan je energieleverancier € 648 - € 168 = € 480.

Als je meer stroom teruglevert in een jaar dan je verbruikt (overschot)?

Je jaarlijkse stroomverbruik wordt verminderd met wat je teruglevert. Lever je méér terug dan je hebt verbruikt, dan krijg je een andere vergoeding voor zo’n overschot. De extra stroom die je teruglevert bovenop wat je in een jaar verbruikt, valt buiten de salderingsregeling.

In dat geval moet je energieleverancier jou een 'redelijke' terugleververgoeding per kWh geven en deze mag zelf bepalen wat redelijk is. De Autoriteit Consument en Markt houdt die vergoedingen in de gaten.

In de praktijk komt het erop neer dat je terugleververgoeding voor het overschot bijna altijd (veel) lager ligt dan het tarief dat je betaalt voor de stroom die je afneemt. Niet alleen is de terugleververgoeding exclusief energiebelasting en overheidsvergoedingen (zie ook het artikel 'Wat kost 1 kWh?).

Ook rekent een leverancier bij een vast of variabel contract zelf vaak met een (veel) lagere prijs voor teruglevering dan voor je verbruik. 7 cent per kWh kan al beschouwd worden als 'redelijk'.

 • Jaarverbruik is 3000 kWh
 • Je hebt 4500 kWh met zonnepanelen opgewekt.
 • Daarvan heb je 500 kWh direct verbruikt.
 • Je vaste tarief is € 0,24 per kWh.
 • Je 'redelijke terugleververgoeding' is € 0,07 per kWh.

Van je jaarverbruik (3000 kWh) gaat de zelf opgewekte 500 kWh af.
Blijft over 2500 kWh à € 0,24 = € 600 aan kosten voor stroomverbruik bij je energieleverancier.

Je levert 4000 kWh terug (4500 kWh – 500 kWh). Je jaarverbruik bij je energieleverancier was 2500 kWh. Daarover krijg je € 0,24 = € 600 terugleververgoeding.

Het overschot (verschil tussen verbruikte en teruggeleverde kWh’s) is 1500 kWh (4000 - 2500).
Daarover krijg je de 'redelijke vergoeding' 1.500 kWh à € 0,07 = € 105,-.

De kosten voor afgenomen stroom en de terugleververgoeding zijn even hoog. Die twee bedragen heffen elkaar dus op. Netto ontvang je € 105 voor je overschot aan teruggeleverde stroom.

Dynamische terugleververgoeding

Ook bij een dynamisch energiecontract kun je salderen, dat werkt anders dan bij een energiecontract met vaste vergoeding. Een dynamisch contract werkt met uurtarieven, er is daarom géén vast teruglevertarief. Dat tarief hangt af van de actuele inkoopprijzen, die verschillen per uur.

Je terugleververgoeding is dus hetzelfde als het stroomtarief dat je op dat moment zou betalen voor je verbruik, inclusief alle energiebelasting. Als je over een jaar bekeken méér teruglevert dan je verbruikt van het net, dan is je terugleververgoeding voor elke kWh 'overschot' alleen vaak exclusief alle energiebelastingen.

De vergoeding per teruggeleverde kWh kan hoger of lager zijn dan bij een vast contract. Dat hangt af van de actuele stroomprijs. Deze is soms zelfs negatief, dan krijg je geld als je stroom gebruikt. Voor het terugleveren betaal je dan juist. Dan is het zaak om zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te verbruiken.

 • Tijdens een uur is de stroomprijs per kWh € -0,05.
 • Je levert in dat uur 4 kWh terug.

Jij betaalt € 0,20 (4 kWh à € -0,05) voor de stroom die je teruglevert.

Bij salderen krijg je wél energiebelastingen terug.
Daarover krijg je 4 kWh à € 0,15 per kWh = € 0,60.

Je ontvangt € 0,60 - € 0,20 = € 0,40 terugleververgoeding.

Verdwijnt de salderingsregeling?

Het kabinet heeft voorgesteld om de salderingsregeling te behouden tot en met 2024 en daarna versneld af te bouwen. Dat moet het directe verbruik van zonnestroom stimuleren. Die prikkel ontbreekt als de terugleververgoeding per kWh net zo hoog is als de kostprijs.

Het plan is daarom nu om vanaf 2025 nog maar 60% kunt salderen. Daarna jaarlijks stapsgewijs minder, totdat alleen de redelijke terugleververgoeding nog over is. Grofweg gezegd dus van 24 cent naar 7 cent per kWh in 2030.

Zonnestroom direct gebruiken of opslaan

Wek je stroom op, dan gebruik je die het beste direct zelf. Een kWh die je opwekt, hoef je immers niet meer te betalen. Als de salderingsregeling verdwijnt, is dat nóg interessanter. Schijnt de zon, doe dan de was of laad je elektrische auto op. Dat is duurzaam en goedkoop.

De kans is groot dat de volgende overheidssubsidie voor een thuisbatterij is. Een elektrische auto kan met bidirectioneel laden als stroomopslag werken en ook als een batterij voor je huis functioneren.

Meer over energie