Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autorijden in 2024 weer duurder

Hogere BPM en MRB, benzine duurder

Autorijden is in 2024 een dure aangelegenheid. Vooral de hogere BPM mist z’n uitwerking niet, maar ook hogere motorrijtuigenbelasting en dito accijnzen stuwen de lasten op.

Hogere BPM op aanschaf nieuwe auto

Gemiddeld bedraagt de BPM-stijging in 2024 800 euro, zo hebben de experts van de ANWB berekend. Als je een nieuwe auto koopt, bestaat een deel van de aanschafprijs uit BPM, dat is de Belasting Personenauto’s en Motorfietsen. Over een elektrische auto betaal je geen BPM. Voor benzine- en dieselauto’s zijn er vijf tariefschijven.

De BPM stijgt al een aantal jaren. ‘Mede hierdoor kostte een nieuwe Volkswagen Golf in 2016 30.610 euro en kost een vergelijkbare nieuwe Golf in 2024 38.390 euro’, aldus ANWB expert Menno Neeteson. ‘In de regel leidt hogere BPM tot hogere nieuwprijzen waardoor ook de occasionprijzen omhoog gaan.’

Meer wegenbelasting door hogere opcenten

Heb je een auto, motor of vrachtauto, dan betaal je wegenbelasting. Officieel heet die Motorrijtuigenbelasting (MRB). De hoogte van de MRB is niet alleen afhankelijk van het gewicht en de brandstofsoort van je auto; het is ook per provincie verschillend. Dit komt omdat elke provincie nog extra belasting mag heffen op de MRB, de zogenaamde opcenten. Het Rijksdeel van de wegenbelasting - dus het deel dat niet de provincie maar het Rijk zélf vaststelt - is dit jaar ook omhoog gegaan. 

Forse stijging van de MRB

Behalve Groningen en Drenthe verhogen alle provincies de opcententarieven van de motorrijtuigenbelasting in 2024 wederom fors, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In Noord-Holland is de verhoging het grootst; hier gaat het tarief van 67,9 procent naar 77,4 procent. Desondanks heeft Noord-Holland nog steeds het laagste opcententarief van alle provincies. In de provincies Zuid-Holland en Gelderland betaal je in 2024 de meeste motorrijtuigenbelasting.

Ter illustratie: voor een gemiddelde benzine gedreven Volkswagen Golf is de MRB sinds januari 2018 gestegen van € 608 naar € 716. Dat is dus een stijging van € 108.

Vrijstelling voor EV's

Voor EV's (volledig elektrische auto's) is er tot en met 2024 een vrijstelling van de MRB. In 2025 gaat er een ‘kwarttarief’ gelden. Vanaf 2026 komt er een voltarief MRB op EV’s.   

Hogere accijns op brandstoffen

De pompprijs wijzigt dagelijks maar de accijnsverhoging per 1-1-2024 betekent inclusief btw sowieso een verhoging aan de pomp van 10 cent. De ANWB houdt de prijzen dagelijks bij. Het gewogen gemiddelde over geheel 2023 komt voor benzine uit op 1,916 (pompprijs).

Volgens ANWB expert Menno Neeteson is de verwachting voor 2024 dat we een gemiddelde pompprijs krijgen van tussen de 2,02 en 2,10 euro per liter benzine (euro 95 e10). De landelijke adviesprijs, zeg maar de ‘snelweg-prijs’, ligt doorgaans nog zo’n 16 cent per liter hoger. Ten tijde van het schrijven van dit artikel bestaat de kans dat er ook nog een inflatiecorrectie van 9,8% wordt geheven over de brandstofaccijns.

3 Vragen: Wat vindt de ANWB?

VRAAG 1

Wat vindt de ANWB van de belastingverhogingen?

Belangenbehartiger Geordie Kooiman van de ANWB zegt over de alsmaar stijgende BPM die ook de prijs van gebruikte auto’s opjaagt: ‘Dit belemmert de vergroening van het wagenpark. We zien over het algemeen dat de autobelastingen steeds hoger worden en dat steeds duurder maken niet zorgt voor meer verduurzaming.’ Volgens Kooiman kan niet iedereen zich een elektrische auto veroorloven en ‘de aanschafbelasting van auto’s met een verbrandingsmotor steeds duurder maken zorgt er niet voor dat de overstap makkelijker wordt’ aldus de belangenbehartiger. ‘Vanuit ANWB willen wij autorijden betaalbaar houden en tegelijkertijd ook zorgen dat het wagenpark vergroent. Naast het hoger worden van de belastingen, zien we op dit moment ook dat kleinere auto’s steeds duurder worden. Terwijl hier wel veel vraag naar is.’

VRAAG 2

Wat gaat de ANWB in 2024 doen aan de verhoging van brandstofprijzen?

Kooiman: ‘Het afgelopen jaar hebben we een accijnsverhoging met succes helpen tegenhouden. We zien dat de Nederlandse accijns niet meer in de pas lopen met de andere landen. Wat ons betreft houden we dus de verlaging.’ Volgens Kooiman is het verder zo dat, zodra er meer elektrische auto’s het wagenpark inkomen, de accijnsinkomsten sowieso gaan teruglopen. ‘Hier vooraf op anticiperen is daarom nodig. Met het nu telkens verhogen van de accijns stellen we dat probleem nu uit. De overheid kan beter nu nadenken over een andere belastinggrondslag’, zo zegt de belangenbehartiger.

En verder: ‘Het is een beetje koffiedik kijken wat een nieuwe regering gaat doen met de autobelastingen. Rechtse partijen maken andere keuzes dan linkse partijen. De ANWB vraagt nu vooral aandacht voor het betaalbaar houden van automobiliteit, want veel mensen zijn aangewezen op de auto. Tegelijkertijd willen we ook het wagenpark vergroenen en vinden we dat er een gewichtscorrectie voor de motorrijtuigenbelasting moet komen, want vanaf 2026 gaan we op alle elektrische auto’s gewoon 100 procent motorrijtuigenbelasting betalen. Dat betekent dat je voor een EV, die door z’n batterijpakket gemiddeld genomen zwaarder is dan een vergelijkbare benzineauto, dan dus meer gaat betalen dan voor een benzineauto.’

VRAAG 3

Wat is de mening van de ANWB over provinciale opcenten voor autobezitters?

‘Opcenten is een verborgen belasting voor de consument. Nu is een inwoner afhankelijk van de provincie waarin hij woont’, verduidelijkt belangenbehartiger van de ANWB Goerdie Kooiman. ‘De ANWB vindt dat de provincies transparant moeten zijn. Provincies moeten de automobilisten duidelijk inzicht geven in de opbrengst en besteding van de opcenten. Een verhoging van de opcenten moet altijd gekoppeld zijn aan extra investeringen in wegen (aanleg, beheer, onderhoud, vergroten van de veiligheid), fietspaden of openbaar vervoer. We zien nu veel verschillen. Zo is de in de Provincie Noord Holland de grootste stijging, maar is het totaal bedrag nog steeds laag en is een automobilist in Zuid-Holland het duurste uit.’

 

Een voorbeeld: Gevolgen BPM-stijging voor Volkswagen Golf

Zou je de Volkswagen Golf nu nieuw kopen dan komt de aanschafprijs uit op 38.390 euro, door een toename in de BPM van 4.580 in 2023 naar 5.430 in 2024. In 2021 betaalde je voor dezelfde auto ‘maar’ 3.410 euro BPM. Bovendien is de kans aanwezig dat Volkswagen de prijzen van 2024 weer iets verhoogt ten opzichte van 2023; dan wordt de auto dus nog duurder. Die grote prijsstijging is onder andere een gevolg van de steeds hogere aanschafbelasting (BPM) en door steeds strengere veiligheids- en milieu eisen aan nieuwe auto's vanuit Europa.

Occasion prijzen groeien mee

De occasionprijzen hebben de neiging naar verhouding mee te groeien met de hogere nieuwprijzen van auto’s. Veruit de meeste Nederlanders kopen een occasion met een gemiddelde aanschafwaarde van 15.000 euro. De Volkswagen Golf is de populairste, meest gezochte, occasion.

De hierboven genoemde en afgebeelde Golf uit 2016 is – in verhouding tot de nieuwprijs – nu ontzettend duur. Menno Neeteson van de ANWB: ‘Vroeger was een gebruikte auto na 4 jaar nog grofweg de helft van de nieuwprijs waard. Maar je ziet nu – door sterk gestegen nieuwprijzen maar ook wel doordat auto’s steeds beter worden – dat pas na 6 tot 8 jaar de waarde is gehalveerd.’

Elektrische Golf 

Mocht je dit jaar een acht jaar oude Golf willen kopen dan ben je in de maandelijkse kosten het goedkoopste af met de e-Golf; de elektrische versie van de Golf dus. Daar is een aantal redenen voor aan te wijzen. Allereerst bevinden de actuele vraagprijzen van gebruikte elektrische auto's zich op een laag niveau. Nadat de prijzen in het najaar van 2022 piekten, begon er in december een flinke daling die eigenlijk geheel 2023 heeft doorgezet. De occasionprijzen bevinden zich op een laag niveau en je kunt gebruikmaken van de SEPP, de subsidie voor de (particuliere) aanschaf van een gebruikte elektrische auto die ook in 2024 € 2.000 euro bedraagt.