Laadpalen voor VvE? Vraag subsidie aan

Sinds 24 januari subsidie voor oplaadpuntenadvies

Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Een goede laadinfrastructuur is daarbij essentieel, je wilt je auto natuurlijk zo dicht mogelijk bij huis opladen. Voor een vereniging van eigenaren is dit een ingewikkeld vraagstuk. Laadpalen op het parkeerterrein of in de VvE-garage realiseren roept bij veel leden nogal wat vragen op, over brandveiligheid, kosten en stroomverbruik. Goed onafhankelijk advies kan die vragen beantwoorden. Voor zo’n advies kan een VvE tegenwoordig subsidie aanvragen.

Elektrische auto opladen in een parkeergarage

Volgens het VvE laadloket rijdt in 2030 naar verwachting 25 procent van de Nederlanders elektrisch. Met deze groei ontstaat de urgentie bij VvE’s om met de laadinfrastructuur aan de slag te gaan. Veel bestaande VvE’s krijgen van elektrisch rijdende bewoners de vraag om oplaadpunten te realiseren. Bijvoorbeeld in de carport, een overdekt/ open parkeerterrein of de garage van de VvE. Er is draagvlak nodig bij alle bewoners en dat maakt het traject vaak lang en complex. Een goed plan voor de lange termijn maakt het verschil en voorkomt onnodige kosten en zoekwerk. En dat is nu precies wat een oplaadpuntenadvies behelst.

Wat is een oplaadpuntenadvies?

Omdat het kabinet elektrisch rijden voor iedereen makkelijker wil maken, kunnen VvE’s met subsidie advies krijgen van een deskundige. Deze komt ter plaatse een inspectie uitvoeren en geeft advies dat helpt om tot een goed en positief besluit te komen. In het oplaadpuntenadvies staat hoe je als vereniging op een toekomstbestendige manier een of meerdere laadpalen op eigen parkeergelegenheid realiseert. Het advies is veelal voorzien van een niet-technische samenvatting met alle relevante informatie voor alle bewoners.

Eisen voor de subsidie

Met deze subsidie kunnen VvE’s tot 75 procent van de advieskosten vergoed krijgen, tot een maximum van 1500 euro. Dit zijn de minimale eisen waaraan het oplaadpuntenadvies moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie:

  • Een prognose voor de laadbehoefte van de vereniging voor minimaal 10 jaar.
  • Bij interne parkeerplaatsen: een aanbeveling van waarborging van brandveiligheid.
  • Aanbeveling voor de verdeling van de kosten tussen de vereniging en de gebruikers van meer oplaadpunten.
  • Een aanbeveling voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van oplaadpunten.
  • In het advies staat een toelichting op de relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop die van toepassing is op de aanbevelingen van, vooral, de bovengenoemde punten.
  • Voor het krijgen van de subsidie moet het advies na 5 oktober 2021 zijn opgesteld en goedgekeurd.

Betrek de VvE-leden

Als je denkt dat je er met het advies bent, dan heb je het mis. Uiteindelijk beslissen de VvE-leden, meestal tijdens de jaarlijkse ALV. Draagvlak creëren is belangrijk voor een positieve uitkomst. Dit ontstaat onder andere door leden vanaf het begin af aan mee te nemen in het traject. Zo vergroot je de bewustwording van alle bewoners. Bijvoorbeeld door bij de nee-stemmer de wat-als-situatie te schetsen: wat als de volgende auto van die tegenstemmer ook elektrisch wordt?

Overigens wordt ongeveer halverwege 2022 de notificatieplicht ingevoerd. Dit houdt in: een vermindering van de structurele regeldruk voor VvE-besturen en appartementeigenaren in de besluitvorming. Met andere woorden, vanaf dan kan een appartementeigenaar individueel beslissen over de plaatsing van een laadpaal, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie

Op het VVE Laadloket staat veel informatie. Deze onafhankelijke partij helpt je daarmee goed op weg. Of doe het zelf met een stappenplan subsidie laadpalen VvE.