Laadpalen voor VvE? Vraag subsidie aan

Subsidie voor oplaadpuntenadvies helpt VvE's met professioneel plan voor laadpalen

Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Een goede laadinfrastructuur is daarbij essentieel, je wilt je auto natuurlijk zo dicht mogelijk bij huis opladen. Voor een vereniging van eigenaren is dit een ingewikkeld vraagstuk. Laadpalen op het parkeerterrein of in de VvE-garage realiseren roept bij veel leden nogal wat vragen op, over brandveiligheid, kosten en stroomverbruik. Goed onafhankelijk advies kan die vragen beantwoorden. Voor zo’n advies kan een VvE tegenwoordig subsidie aanvragen.

Elektrische auto opladen in een parkeergarage

Volgens het VvE laadloket rijdt in 2030 naar verwachting 25 procent van de Nederlanders elektrisch. Met deze groei ontstaat de urgentie bij VvE’s om met de laadinfrastructuur aan de slag te gaan. Veel bestaande VvE’s krijgen van elektrisch rijdende bewoners de vraag om oplaadpunten te realiseren. Bijvoorbeeld in de carport, een overdekt/ open parkeerterrein of de garage van de VvE. Er is draagvlak nodig bij alle bewoners en dat maakt het traject vaak lang en complex. Een goed plan voor de lange termijn maakt het verschil en voorkomt onnodige kosten en zoekwerk. En dat is nu precies wat een oplaadpuntenadvies behelst.

Wat is een oplaadpuntenadvies?

Een deskundige komt ter plaatse een inspectie uitvoeren en geeft advies dat helpt om tot een goed en positief besluit te komen. In het oplaadpuntenadvies staat hoe je als vereniging op een toekomstbestendige manier een of meerdere laadpalen op eigen parkeergelegenheid realiseert. Het advies is veelal voorzien van een niet-technische samenvatting met alle relevante informatie voor alle bewoners.

Subsidie voor VVE's

Omdat het kabinet elektrisch rijden voor iedereen makkelijker wil maken, kunnen VvE’s subsidie krijgen voor dit advies van een deskundige. Deze subsidie vergoedt 75% van de advieskosten (incl. btw), met een maximum van € 1500. Hoe je deze kunt aanvragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen, lees op de subsidiepagina op rvo.nl

Betrek de VvE-leden

Als je denkt dat je er met het advies bent, dan heb je het mis. Uiteindelijk beslissen de VvE-leden, meestal tijdens de jaarlijkse ALV. Draagvlak creëren is belangrijk voor een positieve uitkomst. Dit ontstaat onder andere door leden vanaf het begin af aan mee te nemen in het traject. Zo vergroot je de bewustwording van alle bewoners. Bijvoorbeeld door bij de nee-stemmer de wat-als-situatie te schetsen: wat als de volgende auto van die tegenstemmer ook elektrisch wordt?

Overigens wil de overheid halverwege 2023 de notificatieplicht invoeren. Dit houdt in: een vermindering van de structurele regeldruk voor VvE-besturen en appartementeigenaren in de besluitvorming. Met andere woorden, vanaf dan kan een appartementeigenaar individueel beslissen over de plaatsing van een laadpaal, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie

Op het VVE Laadloket staat veel informatie. Deze onafhankelijke partij helpt je daarmee goed op weg. Of doe het zelf met een stappenplan subsidie laadpalen VvE.

Vind laadpalen in de buurt in de Onderweg app