Recreatiegebied Vlietland en Cronesteyn

Nederland, Zuid-Holland, Leiden

Vlietland en Cronesteyn zijn beide belangrijke recreatiegebieden voor Leiden en omgeving. In Vlietland staat de watersport centraal. U wandelt langs de grote plas, waar naar hartenlust wordt gezwommen, gesurft, gevist en geroeid. U kunt er vlinders als dagpauwoog en atalanta aantreffen. Zangvogels als de bosrietzanger, fitis en winterkoninkje vinden er hun broedgelegenheid. Cronesteyn is een bosrijk polderpark met onder meer een waterspeelplaats, speelweide en een reigerbos. De route voert afwisselend over onverharde paden, gras en deels over verharde voet- en fietspaden. Langs de Vliet staan talloze bankjes waar u even kunt uitrusten om van het uitzicht te genieten.

Werkzaamheden
In verband met de aanleg van de Rijnlandroute kan er af en toe hinder ontstaan aan de Vlietweg.
Kijk voor de laatste stand van zaken op www.comol5.nl.

 

Hond mee: op deze route zin honden grotendeels toegestaan (aangelijnd), maar op de lus bij Cronesteyn mogen geen honden lopen. Je kunt route inkorten en dit stukje overslaan. Dan ga je van punt 8 naar punt 9 bij de Lammebrug gelijk het trapje op weer terug naar de parkeerplaats. 

Toegankelijkheid: deze route is toegankelijk voor mindevaliden, maar een kleine omweg is nodig om bij de Hooghkamerbrug en de Lammebrug een traje te omzeilen.

Paden: schelpenpaden en verharde paden (asfalt en tegels).

1. Vanaf de parkeerplaats bij het openluchtzwembad RA om Bastion Hotel, fietspad volgen (ri. Leiderdorp/Zoeterwoude). Ter hoogte van verkeerslichten RA, Herman Kleibrinkstraat, deze geheel uitlopen (einde RA) langs De Vliet. Pad met bocht naar rechts volgen, langs monding Korte Vliet. Bij Hooghkamerbrug trap op en LA brug over.

2. Aan de andere kant weer trap af en onderaan RA, fietspad met water aan linkerhand. Na 10 m op gras RA, voetpad langs water (oude jachthaven; dit fietspad heeft een onoverzichtelijke bocht, daarom beter niet over het fietpad blijven lopen). Einde voetpad RA en over boogbruggetje (links ligt restaurant Allemansgeest).

3. Met bocht mee RA, langs oude botenhuis (Hofweg). Einde LA, langs Voorschoterweg (na de verkeerslichten ligt aan de overkant de Zilverfabriek). Eerste straat LA (Krimkade). Bocht naar rechts volgen. Krimkade helemaal tot einde volgen. 

4. Op het einde van de Krimkade, bij bocht met vrouwenbeeld, over het voetpad RD blijven lopen, Prof. Boerhaaveweg (rechts weiland met kerk). Direct na jachthaventje (linkerhand) bij Y-17365 LA, Anthoni van Leeuwenhoek kade. Einde straat RD, voet/fietspad. Links aanhouden en over de Vlietlandbrug. LA en in bocht RD, gruispad volgen.

5. Asfaltpad kruisen en bij wandelknooppunt 51 (vóór kruising Rietpolderweg) RA RI 67. Fietspad langs jachthaven De Vlietopper volgen. Steek over naar het fietspad (RA, LA) volg het fietspad langs de Vliet, water aan de rechterhand.

6. Meteen na stenen brug LA gruispad, Brasempad. Meteen LA over hoge houten brug. Pad volgen langs Recreatiegebied De Vlietland. Langs de snackbar en RD, asfaltweg kruisen. Op kruising bij Rietpolderweg ziet u rechts Paviljoen Waterfront Vlietland.

7. Loop weer terug over het gruispad o.a. langs de jachthaven en Camping Vlietland, door tot het einde. Hier ga je LA (steek de Rietpolderweg over). Ga hier RD (eerst een styukje gruispad vervolgens volg je het fietspad tot de kruising, rechts is een picknickbank). Je komt uit bij wandelknooppunt 51.  

8. Sla RA volg wandelknooppunt 36, 38, 34, 37 en vervolgens 32. Loop richting knooppunt 39 maar ga als je het bruggetje over bent einde van het pad rechtsaf. Tegen de klok in om het Eiland van Kasteel Cronesteyn heen. Vervolgens kom je weer bij hetzelfde houten bruggetje uit. 

9.  Asfalpad oversteken (let op fietsers/brommers!) bij wandelknooppunt 32 ga je weer LA (richting knooppunt 37) schelpenpad vervolgen dit wordt verderop weer een asfaltpad. Onder de Lammebrug door en direct daarna links trap op (kn 31 ri 29) loop over de Trekvlietbrug. Links aanhouden fietspad volgen weer terug naar het Bastion Hotel en de parkeerplaats. 

Ruggengraat van deze route vormt De Vliet. Omstreeks 50 na Chr. werd op bevel van de Romeinse generaal Corbulo, destijds bezetter van de Lage Landen, het Corbulokanaal gegraven. Voortaan werd de Romeinse troepen de vaart langs de verraderlijke Noordzeekust bespaard. De Vliet tussen Leiden en Voorburg is een oorspronkelijk deel van dit kanaal en maakt nu deel uit van het Rijn-Schiekanaal, de verbinding tussen Rijn en Maas.

De voormalige zilverfabriek van Koninklijke Van Kempen-Begeer is een prachtig industrieel monument uit 1858. De voorgevel is in eclectisch-classicistische stijl gebouwd, het ijzeren inrijhek in jugendstil. Het pand is tot 1984 als fabriek in gebruik gebleven.

Het huidige recreatiegebied Vlietland, tussen Den Haag en Leiden, bestaat uit vier polders, die tegen het einde van de 16e, begin 17e eeuw werden aangelegd. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw maakten boerderijen plaats voor een groot recreatiegebied, ontstaan door zandwinning. Toen de nieuwe waterplas 130 ha groot was, werd de zandwinning gestopt en kreeg het gebied een recreatieve bestemming.

In het voormalige commandeurshuis (nr. 72/70) uit 1650 vergaderde destijds het bestuur van de waterschappen Rijnland en Delfland, vandaar de wapens van Leiden en Delft in de voorgevel. In de bocht staat het oude veerhuisje, waaraan de buurtschap zijn naam dankt (schouw = veerpont). Het overzetveer was geschikt voor man én paard, die hun tocht vervolgden met in het kielzog de trekschuit, beladen met turf, groente of vaten bier. Het pontje werd in 1946 uit de vaart genomen.

Cronesteyn is op een 17e-eeuwse tekening afgebeeld als een on-genaakbare waterburcht. Het is moeilijk voor te stellen dat zo’n fors bouwwerk ooit op dit kleine rechthoekige eilandje heeft gestaan. Cronesteyn staat voor het eerst vermeld in een 15e-eeuwse bron; het laatste kasteel met deze naam werd in de 19e eeuw gesloopt.