Oudste wandelroute van Nederland etappe 1A

Nederland, Noord-Holland, Amsterdam

In 1914 opende de ANWB de eerste bewegwijzerde wandelroute van Nederland. 150 kilometer wandelen, dwars door het hart van Nederland van west naar oost. En die wandelroute kun je vandaag de dag nog steeds lopen. De start is in Amsterdam, de finish in Arnhem. Onderweg loop je o.a. door het Gooi, over de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De route is vlak en de helft voert over onverharde wegen. De route bestaat oorspronkelijk uit zes etappes, maar Etappe 1 (30 km) is gesplitst in Etappe 1A (10 km) en Etappe 1B (20 km).

Etappe (1A) Amsterdam - Driemond (Weesp) start in de hectiek van Amsterdam-Oost. Je struint over een industriegebied bij Diemen en schampt de groene Bijlmermeer. Het laatste stukje wandel je langs de Gaasp.

N.B. Dit is de eerste etappe van de Oudste wandelroute van Nederland. Aansluitend op deze etappe volgt Etappe 1B Driemond - Hilversum. Kijk hier voor meer informatie (zoals geo-pdf's). 

Hond mee: Op deze route zijn honden (aangelijnd) toegestaan.

Toegankelijkheid: Deze route is niet toegankelijk voor mindervaliden.

"We slaan met een hypernerveus gebaar van allermodernste verbazing, de handen boven ons hoofd samen, en richten de oogen met een languisanten blik naar onze voeten, - wat! Wordt er nog gewandeld in deze wereld, en waagt men het in de twintigste eeuw, onze aandacht te vragen voor zoo iets barbaarsch als het zich-voortbewegen-per-voet?" Zo begint het boekje 'Te voet van Amsterdam naar Arnhem' uit 1914. Deze oudste wandelroute van de ANWB is nog grotendeels te lopen. Een heerlijke wandeling van Amsterdam, door het plassengebied van het Gooi, over de Utrechtste heuvelrug, langs de grote rivieren, door de zuidrand van de Veluwe naar Arnhem.

Het idee kwam van de heer Pos, tweede voorzitter van de ANWB. Een bewegwijzerde wandelroute dwars door Nederland, zou dat geen mooie promotie voor de Bond zijn? Het Dagelijks Bestuur van de ANWB stemde in 1913 toe. De Kampioen plaatste een vacature voor iemand die het hele wandeltraject in kaart kon brengen en beschrijven.

Uit de 242 sollicitanten werd de heer J.D.H. Beckering, kapitein van het Indische Leger, gekozen. De wandelroute was 150 kilometer lang en bewegwijzerd met ruim 700 bordjes. Onderweg stonden vier stenen informatiepanelen en er kwam een boekje met extra informatie en wandelkaarten. Het hele project kostte drieduizend gulden. De wandelroute werd op 26 mei 1914 feestelijk geopend.

In 1951 werd het traject nog eens geactualiseerd. Op Pad begon in 2011 met het opnieuw in kaart brengen van het oorspronkelijke traject uit 1914. Naar schatting 80% van de wandelroute Amsterdam - Arnhem is nu, bijna honderd jaar later, nog steeds te lopen over dezelfde wegen en paden als toen. Alleen is de route niet meer bewegwijzerd en moet dus de routebeschrijving worden gevolgd. Gemakkelijk: met behulp van de ANWB Eropuit app kun je de route-etappes lopen en op het kaartje zien waar je je bevindt. Hierdoor kun je niet fout lopen.

Geïnteresseerd in de oorspronkelijke routebeschrijving.? Download het oude route boek uit 1914!

Let op: Deze route gaat van a naar b en komt dus NIET terug op het startpunt. Aan begin en eind van de routebeschrijving staat aangegeven hoe je het startpunt bereikt met het OV en hoe je vanaf het eindpunt met het OV terug kunt reizen.

Je kunt deze route wandelen door de routebeschrijving  (zie hieronder) te volgen of door de route te wandelen met behulp van de gratis ANWB Eropuit app. Op het kaartje in de app zie je precies waar je bent, zo kun je niet verdwalen.

Vertrekpunt: Station Muiderpoort (Amsterdam).

Let op! Je kunt de route ook starten bij station Amstel. Bij vertrek vanaf Station Amstel: neem vanuit de stationshal uitgang Julianaplein (rechtdoor de trap af). Sla rechtsaf. Bij Y-73083 (kruispunt met verkeerslichten) linksaf. Dit is een brede, verhoogde weg; wordt Hugo de Vrieslaan. Onder viaduct door en vervolg Hugo de Vrieslaan met het park Frankendael aan je linkerhand. Bij kerk De Bron rechtsaf Middenweg op. Pak vanaf hier de routebeschrijving op bij punt 3.

 

1 Bij vertrek vanaf NS-station Muiderpoort: loop vanaf het station Muiderpoort richting de Dapperbuurt. Het station heeft twee totaal gescheiden perrons met een pleintje ertussen. Als je van spoor 2/3 komt steek je het pleintje over en loop je onder spoor 8/9 door.

2 Vanaf het station rechtdoor Domselaerstraat inlopen. Einde Domselaerstraat linksaf Linnaeusstraat, onder spoorviaduct doorgaan. Linnaeusstraat blijven volgen, wordt bij de Oeterwalerbrug de Middenweg. Loop langs park Frankendael en kerk De Bron aan je rechterhand.

3 Vervolg Middenweg, loop langs de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan je rechterhand.

4 Na viaduct A10 rechtdoor gemeente Diemen, de Middenweg wordt hier Hartveldseweg. Bij tweede ophaalbrug, Diemerbrug, rechtsaf de Weespertrekvaart oversteken en direct linksaf Prins Hendrikkade op. Loop langs het water, straat gaat over in Weesperstraat.

5 Onder spoorviaduct door, Weesperstraat vervolgen.

6 Vlak voor het volgende viaduct bij Y-1730-6 rechtsaf fietspad op en 100 m verder door tunneltje fietspad volgen. Bij Y-1730-7 rechtdoor ‘Andere richtingen’ volgen, fietspad langs Provincialeweg.

7 Direct na fietsbrug rechtsaf Geerdinkhofweg, Y-69269-1. 8 Bij Y-69269-2 scherp rechtsaf fietsbrug op, Veeneikbrug over. Na de brug rechtsaf en voor het water linksaf, wordt Stammerdijk.

8 Dijk blijven volgen onder de A9 door langs de Gaasp. In Driemond bij Y-62281-1 rechtdoor, Lange Stammerdijk. Bij Y-18167-1 rechtsaf brug over, Brug Driemond.

9 Direct na brug rechtsaf voetpad langs de Gaasp. Zandpad Driemond. Bij provinciale weg voetpad naar Geinbrug.

OV-tip: Neem vanaf bushalte Geinbrug bus 49 naar Station Weesp.

Huize Frankendael is het laatste buitenhuis van Amsterdam. Gebouwd in de 17e eeuw, werd het huis gebruikt door notabelen om van natuur en vriendschap te genieten. In die tijd – de Gouden Eeuw -lagen er langs de Middenweg tientallen van dit soort buitenplaatsen naast elkaar. Hoewel er in de tuin van Frankendael in de loop der eeuwen veel veranderde, is in het interieur van het huis de achttiende-eeuwse indeling en afwerking met stucwerk en betimmeringen nog grotendeels aanwezig. Tegenwoordig worden in Huize Frankendael exposities georganiseerd. In het 18de eeuwse koetshuis is een restaurant gevestigd. De tuin is geopend voor iedereen.

De Nieuwe Oosterbegraafplaats is in 1892 ontworpen door tuinarchitect L.A. Springer naar aanleiding van een prijsvraag van de Gemeente Amsterdam. De architect schreef over zijn ontwerp: ‘Het moet niet somber en droefgeestig zijn, opdat men niet huivere erheen te gaan. Men trachte er de natuur in haar lieflijkste eenvoudige vormen weer te geven. Want het is de plaats waar men het lichaam teruggeeft aan de aarde waaraan het ontleend werd’. Na de aanleg werd de begraafplaats tot twee keer toe uitgebreid vanwege de snel groeiende stad tot een opppervlakte van 33 hectare. De Nieuwe Ooster zich ontwikkeld tot een bijzonder natuurgebied. Het gedenkpark maakt deel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur en heeft een hoge natuurwaarde. Door het ontbreken van kunstlicht is het terrein ’s nachts donker. Mede hierdoor is het park voor een groot aantal dieren een veilig en rustig verblijfsoord. De grote verscheidenheid aan planten en bomen maakt de natuurwaarde en groenbeleving bijzonder groot.

De Gaasp is een riviertje tussen Driemond en Diemen, een afsplitsing van het Gein. Stroming is er nauwelijks in de Gaasp. Vroeger was het riviertje onderdeel van het grote moeras waaruit Holland bestond. Regenwater stroomde via het Gein, de Gaasp en de Diem richting Zuiderzee.

De naam Driemond verwijst naar de drie riviertjes die samenkomen bij het dorp: het Gein, de Gaasp en het Smal Weesp. Driemond was ook de naam van een buitenplaats die hier ooit lag op de plek van Begraafplaats Driemond.