Rijtips

Na het afsluiten van de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering krijg je een stick thuis gestuurd die je in jouw auto stopt. De stick verzamelt data op vier punten die samen jouw rijstijl bepalen: snelheid, optrekken, remmen en het nemen van bochten. Doordat we inzicht hebben in deze data kunnen we jou gerichte tips geven om jouw rijstijl op deze vier onderdelen te verbeteren.


Snelheid, optrekken, remmen en het nemen van bochten

Waarom we kiezen voor deze vier onderdelen? In andere landen bestaan er al autoverzekeringen op basis van een stick en het meten van de rijstijl. Uit ervaringen van de gebruikers en onderzoeken blijkt dat een hoge score op deze vier onderdelen daadwerkelijk leidt tot minder ongelukken.

Opvallende cijfers hierbij zijn:

  • Bestuurders die een of twee keer per maand de feedback bekijken, verminderen hun kans op een ongeval met 22%.
  • Bestuurders met hoge scores hebben meer dan drie keer minder kans om een ongeluk te krijgen dan bestuurders met lage scores.
  • 90% van de bestuurders verbetert zijn rijstijl na feedback op persoonlijk niveau.

Onveilige plekken in Nederland

Met de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering draag je bij aan de verkeersveiligheid in Nederland. De manier waarop je rijdt is belangrijk, maar sommige verkeerssituaties kunnen ook tot verkeersonveiligheid leiden. Soms is een kruispunt onoverzichtelijk, een te smal fietspad of een andere situatie die verbeterd kan worden. Heb jij zo'n plek op het oog? Maak er een melding van en help ons om samen Nederland nog verkeersveiliger te maken!