Verkeersregels Verenigde Staten

Ga je op vakantie naar de Verenigde Staten? Houd er dan rekening mee dat er andere verkeersregels gelden dan bij ons in Nederland. We hebben de belangrijkste verkeersregels op een rijtje gezet voor auto, motor, fiets en bromfiets.

Snel naar

Verkeersregels algemeen | Verkeersregels auto | Verkeersregels motor | Verkeersregels fiets | Verkeersregels bromfiets | Maximumsnelheid | Verkeersborden

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • In alle staten is het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed 0,8 promille.
 • Voor personen jonger dan 21 jaar geldt in alle staten een absoluut alcoholverbod.
 • In de meeste staten is het meenemen van een geopende fles alcoholhoudende drank verboden.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • In veel staten en ook in diverse steden is het bellen en/of sms'en en appen met een mobiele telefoon (of ander mobiel apparaat) tijdens het rijden verboden. In sommige gevallen is ook handsfree bellen verboden.
 • In diverse staten gelden voor jonge of beginnende bestuurders strengere regels, zoals een algeheel verbod op het gebruik van draadloze elektronische communicatieapparatuur. 
 • De regelgeving per staat voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden (distracted driving, afleiding tijdens het rijden) kun je vinden op drivinglaws.aaa.com/tag/distracted-driving.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Gewoonlijk moeten bestuurders op een secundaire weg voorrang verlenen aan bestuurders op een hoofdweg, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Een bestuurder die een kruispunt van gelijkwaardige wegen nadert, moet voorrang verlenen aan bestuurders van rechts, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, gewoonlijk voorrang verlenen aan verkeer op de doorgaande weg.
 • Als op een kruispunt twee elkaar tegemoet rijdende bestuurders beiden linksaf willen slaan, moeten zij voor elkaar langs gaan.
 • Op kruispunten met op alle wegen het achthoekige stopbord (voorzien van een onderbord met de tekst 4-way of All way) moet iedere bestuurder stoppen. De bestuurders rijden vervolgens weer verder in volgorde van aankomst. Als twee bestuurders op een dergelijk kruispunt min of meer gelijktijdig stoppen, moet aan de bestuurder van rechts voorrang worden verleend. Als twee elkaar tegemoet rijdende bestuurders op een dergelijk kruispunt gelijktijdig stoppen, moet de bestuurder die afslaat, voorrang verlenen aan de bestuurder die rechtdoor rijdt.
 • Voetgangers hebben voorrang op oversteekplaatsen, ook als deze niet op de weg zijn gemarkeerd.

Passeren

 • Op smalle bergwegen hebben stijgende voertuigen voorrang op dalende voertuigen.
 • Bestuurders die een politieauto, brandweerwagen of ziekenauto tegenkomen die licht- en geluidssignalen voert, moeten indien mogelijk aan de rechterzijde van de weg stoppen totdat deze voorbij is.

Rotonde

 • De voorrangsregels bij een rotonde kunnen per staat verschillen. In veel staten is in de wet vastgelegd dat een bestuurder die een rotonde wil oprijden, voorrang moet verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Inhalen

 • Op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting en op eenrichtingswegen is rechts inhalen toegestaan.
 • Rijdende trams moeten rechts worden ingehaald, maar op eenrichtingswegen mag de tram ook links worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen stilstaande trams met in- en uitstappende passagiers niet voorbijrijden als er geen safety zone (vluchtheuvel) is. Is er wel zo'n zone bij een kruispunt, dan mogen ze die met 10 mph (16 km/h) voorbijrijden.
 • Bestuurders mogen een stilstaande schoolbus met knipperende rode lichten niet voorbijrijden, ongeacht uit welke richting ze komen. Bestuurders moeten stoppen op 6 m afstand en mogen pas weer wegrijden als de rode lichten zijn gedoofd. Als het verkeer op de tegenoverliggende weghelft door een barrière is afgescheiden, hoeven bestuurders in de regel niet te stoppen.
 • In veel staten is het verplicht om bij het naderen van een stilstaand hulpverleningsvoertuig met zwaailicht de dichtstbijzijnde rijstrook vrij te maken (mits dat veilig kan) of om langzamer te gaan rijden (aangepast aan de verkeersomstandigheden).

Verkeerslichten

 • Tenzij uit borden anders blijkt (No turn on red), is rechtsaf slaan bij een rood verkeerslicht toegestaan. Bestuurders moeten wel altijd eerst stoppen bij rood en op de juiste wijze voorrang verlenen aan het andere verkeer voor ze afslaan. In New York City is het verboden om rechtsaf te slaan bij rood, tenzij er een bord staat dat het mag.
 • Een rood knipperend verkeerslicht bij een kruispunt heeft dezelfde betekenis als het achthoekige rode stopbord.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat en op smalle bergwegen bij onoverzichtelijke bochten met een vrij zicht van minder dan 200 ft (60 m).

Rijstroken en strepen op de weg

 • Witte strepen scheiden rijstroken met verkeer in dezelfde richting. Gele strepen scheiden rijstroken met verkeer in tegengestelde richting.
 • Rijstroken die zijn gereserveerd voor een speciale groep voertuigen (bussen, fietsers e.d.), zijn herkenbaar aan zwart-witte borden waarop wordt vermeld om welke voertuigensoort het gaat. De tekst HOV betekent High occupancy vehicle, een voertuig met meerdere personen aan boord. De toevoeging 2+ (bijvoorbeeld) betekent minimaal twee inzittenden. Op het wegdek worden deze stroken aangeduid met een witte ruit.
 • Bestuurders die linksaf slaan naar een weg met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting, moeten na het afslaan eerst de meest links gelegen rijstrook kiezen en van daaruit geleidelijk naar rechts opschuiven.
 • Op wegen met meer dan twee rijstroken in dezelfde rijrichting wordt, met name in stedelijke gebieden, de meest rechtse rijstrook in de regel gebruikt voor invoegende en uitvoegende voertuigen. Bestuurders die hun weg vervolgen, hanteren het Keep your lane-systeem. Hierbij moet een eenmaal gekozen rijstrook gevolgd worden, ook als de rijstrook aan de rechterzijde leeg is en je naar Nederlandse begrippen weer naar rechts zou moeten gaan.

Parkeren

 • Elke staat heeft zijn eigen wetten. De hier gegeven vermeldingen vormen een richtlijn.
 • Auto's moeten altijd aan de rechterkant van de weg worden geparkeerd. Op eenrichtingswegen mag je ook aan de linkerkant parkeren.
 • Bij het parkeren op een helling moeten de voorwielen van de auto tegen de stoeprand worden gedraaid.
 • Parkeren op bepaalde tijden, aangegeven op borden, is toegestaan lang een weg met een groene stoeprand.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Langs een weg gemarkeerd met een gele (of witte) stoeprand.
  • Langs een weg met een blauwe stoeprand. Gehandicapten mogen hier wel parkeren.
  • Op meer dan 30 cm van de stoeprand.
  • Binnen 5 m van een brandkraan.
  • Binnen 6 m van een kruising.
  • Binnen 6 m van een voetgangersoversteekplaats.
  • Binnen 6 m van de ingang van een brandweerkazerne of een ambulancepost en binnen 75 ft (23 m) aan de overkant ervan.
  • Binnen 10 m van een safety zone voor voetgangers en tussen de zone en de stoeprand.
  • Binnen 15 m van een spoorwegovergang.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Op een brug of in een tunnel.
  • Langs een weg met een rode stoeprand.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • In vrijwel alle staten geldt dat bestuurders, net als in Nederland, overdag alleen verplicht zijn om licht te voeren wanneer het zicht wordt belemmerd. In Alaska kan op sommige snelwegen het voeren van dimlicht met borden verplicht worden gesteld.
 • In het algemeen wordt bestuurders echter aangeraden ook overdag dimlicht of dagrijlicht (ook led) te voeren.
 • Zie drivinglaws.aaa.com (selecteer Headlight use) voor een gedetailleerd overzicht van de eisen per staat ten aanzien van het voeren van dimlicht onder specifieke weersomstandigheden.

Kinderen

 • In alle staten van Amerika is het gebruik van een kinderzitje verplicht. Criterium voor het verplichte gebruik van een kinderzitje is in de regel de leeftijd van het kind, vaak aangevuld met een gewichts- en/of een lengte-eis. De regelgeving met betrekking tot het gebruik van kinderzitjes verschilt per staat, maar voor de VS als geheel kunnen wel de volgende algemene richtlijnen worden vermeld:
  • Baby's moeten in een aantal staten tot ze ten minste 1 jaar zijn en 9 kg wegen (in New Jersey 2 jaar en 15 kg), worden vervoerd in een goedgekeurd en passend kinderzitje met de rug naar voren. Wanneer een dergelijk kinderzitje voorin wordt geplaatst, moet de airbag zijn uitgeschakeld.
  • Kinderen moeten in meer dan de helft van het aantal staten tot ze ten minste 8 jaar (in Tennessee en Wyoming 9 jaar) zijn, worden vervoerd in een goedgekeurd en passend kinderzitje. In diverse staten ligt de leeftijd lager of geldt een gewichts- of lengtelimiet. 
  • Kinderen moeten in een aantal staten 4 jaar zijn om op een goedgekeurde zittingverhoger te mogen zitten.
  • Kinderen mogen in een aantal staten tot een bepaalde leeftijd niet op de voorbank zitten (vaak tenzij de auto maar één rij stoelen heeft of de achterbank al is bezet met kinderen van de aangegeven leeftijd). In Washington is die leeftijd 13 jaar, in Delaware en Maine 12 jaar. In diverse andere staten ligt die leeftijd lager of geldt een gewichts- of lengtelimiet.
 • Zie iihs.org/topics (selecteer Child safety) of  drivinglaws.aaa.com (selecteer Child passenger safety)voor een gedetailleerd overzicht van de eisen per staat ten aanzien van het veilig vervoer van kinderen in een auto of camper.

Roken in de auto

 • Het is in enkele staten en ook in enkele county's en steden in de Verenigde Staten voor inzittenden van een auto of camper verboden te roken in het bijzijn van kinderen. Zie no-smoke.org voor meer informatie.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht in:
  • Alabama, Californië, Georgia, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Oregon, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, Washington DC en West Virginia.
 • Het dragen van een helm voor personen van 20 jaar en jonger is verplicht in:
  • Arkansas, Florida (A), Kentucky, Michigan (A), Pennsylvania (A), Rhode Island, South Carolina en Texas (A).
 • Het dragen van een helm voor personen van 18 jaar en jonger is verplicht in:
  • Delaware
 • Het dragen van een helm voor personen van 17 jaar en jonger is verplicht in:
  • Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut,  Hawaii, Idaho, Indiana, Kansas, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Utah, Wisconsin en Wyoming.
 • Het dragen van een helm is niet verplicht in:
  • Illinois en Iowa.
 • Noot:
  • A: Een helm hoeft niet te worden gedragen door personen van 21 jaar en ouder mits ze kunnen aantonen dat ze een verzekering hebben afgesloten tegen medische kosten ten gevolge van een ongeval voor een bepaald bedrag en/of mits ze een veiligheidscursus of training voor motorrijders hebben voltooid en/of mits ze een of twee jaar in het bezit zijn van een motorrijbewijs.
 • Als er geen helmplicht is, is het vaak wel verplicht de ogen te beschermen met een (stof)bril tenzij de motor is voorzien van een windscherm.

Verlichting

 • Dimlicht is overdag verplicht in:
  • Alaska, Arkansas, Californië, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Minnesota, Montana, New York, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Washington, West Virginia, Wisconsin en Wyoming.
  • In Delaware wordt dimlicht overdag aangeraden.
  • In Massachusetts is het voeren van dimlicht overdag verplicht bij slecht weer.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan.
 • Het vervoer van kinderen jonger dan:
  • 5 jaar is niet toegestaan in Texas en Washington.
  • 7 jaar is niet toegestaan in Hawaii.

Bijzonderheden

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm voor personen jonger dan 12 jaar is verplicht in:
  • Louisiana en Pennsylvania.
 • Het dragen van een helm voor personen jonger dan 14 jaar is verplicht in:
  • New York.
 • Het dragen van een helm voor personen jonger dan 15 jaar is verplicht in:
  • West Virginia en Rhode Island.
 • Het dragen van een helm voor personen jonger dan 16 jaar is verplicht in:
  • Alabama, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, North Carolina, Oregon, Tennessee en Washington DC.
 • Het dragen van een helm voor personen jonger dan 17 jaar is verplicht in:
  • New Jersey.
 • Het dragen van een helm voor personen jonger dan 18 jaar is verplicht in:
  • California, Delaware en New Mexico.
 • In Texas en Virginia is in sommige gebieden een helm verplicht.
 • In de overige staten is een helm niet verplicht. Op plaatselijk niveau (counties, gemeentes) kan echter wel een helmplicht bestaan, die vaak ook voor volwassenen geldt.

Verlichting en overige vereisten

 • De eisen kunnen per staat verschillend zijn.
 • Voor de verkeersveiligheid is het echter van belang dat een fiets is voorzien van de gebruikelijke verlichting en reflectoren.

Aanhanger

 • In de meeste staten is het toegestaan om een daartoe bestemde aanhanger achter de fiets te koppelen.

Fietspad

 • Waar fietspaden zijn, moeten fietsers daar ook gebruik van maken.

Elektrische fiets

 • Afhankelijk van het vermogen en de toegestane maximumsnelheid van de elektrisch aangedreven fiets, met of zonder trapondersteuning, hanteert elke staat een eigen regelgeving wat betreft bijvoorbeeld de identiteit van een elektrische fiets (fiets of bromfiets), helmgebruik, maximumsnelheid, minimumleeftijd en bromfietsrijbewijs. 
 • Zie bijvoorbeeld peopleforbikes.org/our-work/e-bikes voor meer informatie over de wetgeving van de verschillende staten met betrekking tot elektrische fietsen.

Verkeersregels bromfiets

 • De definitie van een bromfiets is per staat verschillend. In de regel wordt een bromfiets een moped genoemd. Andere termen zijn motorized bicycle en motor scooter.
 • Meestal moet de bromfiets voorzien zijn van automatische transmissie, een vermogen hebben van maximaal 1,5 of 2 pk (1,5 of 0,75 kW) en niet sneller kunnen rijden dan 25, 30 of 35 mph (40, 48 of 56 km/h). Soms zijn pedalen vereist en soms mogen zij een grotere cilinderinhoud hebben dan 50 cm³. Sommige staten kennen geen wetgeving voor bromfietsen, daar worden zij beschouwd als motoren.
 • In de Verenigde Staten is heeft elke staat zijn eigen regels voor bromfietsen. Raadpleeg drivinglaws.aaa.com/tag/mopeds-other voor de wetgeving per staat.

Helm

 • In veel staten is een helm op de bromfiets verplicht, maar elke staat hanteert zijn eigen regelgeving met betrekking tot het dragen van een helm.

Verlichting

 • Dimlicht is overdag verplicht in de meeste staten.

Passagiers

 • In Oregon en Wisconsin is het verboden een passagier te voeren op een bromfiets.
 • In de meeste andere staten is het toegestaan een passagier te vervoeren op een bromfiets, mits de bromfiets is uitgerust met een speciale zitplaats en voetsteunen voor een passagier.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autosnelwegen
Alle voertuigen 25-40 mph (40-64 km/h) 40-70 mph (64-112 km/h) 55-75 mph (88-120 km/h)
 • De maximumsnelheden verschillen per staat en worden altijd met borden aangegeven, in mijlen per uur. In bovenstaande tabel is alleen een richtlijn 'van-tot' opgenomen.
 • Binnen de bebouwde kom is de gebruikelijke maximumsnelheid 30 mph (48 km/h).
 • Op autowegen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom ligt de maximumsnelheid veelal rond de 55 mph (88 km/h).
 • In schoolzones is de maximumsnelheid in de regel 15 of 20 mph (24 of 32 km/h).

Verkeersborden

 • De verkeersborden in de Verenigde Staten verschillen aanzienlijk van die in Nederland en de rest van Europa. Er zijn veel verkeersborden die overal in de Verenigde Staten voorkomen, maar ook diverse verkeersborden die specifiek zijn voor een bepaalde staat of stad.
 • De waarschuwingsborden zijn gele (bij wegwerkzaamheden oranje), op hun punt staande, vierkante borden met daarop in het zwart een waarschuwingssymbool of -tekst.
 • Borden die op scholieren en kinderen betrekking hebben, zijn vaak fluorescerend groengeel.
 • De verbods- en gebodsborden zijn rechthoekig of vierkant van vorm, wit met een zwarte rand en in zwart een symbool en/of tekst.

Auto en motor

 • Een rond geel bord met twee zwarte diagonale strepen en links en rechts een zwarte letter R betekent: Pas op, overweg.
 • Een zwart rechthoekig bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 45) en de tekst Night geeft de maximumsnelheid aan die 's nachts geldt.
 • Een vierkant geel bord met in zwart een snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 50 mph) geeft een adviessnelheid aan.
 • Een wit rechthoekig bord met een pijl en al dan niet met de tekst Only geeft een verplichte rijrichting aan.
 • Een wit rond bord met een rode rand, een zwarte richtingspijl en daaroverheen een rode balk betekent: Verboden rijrichting.
 • Een wit rond bord met rode rand, een hand met opgestoken duim en daaroverheen een rode balk betekent: Verboden te liften.
 • Voertuigen die niet sneller kunnen rijden dan 25 mph (40 km/h), zijn op de achterzijde voorzien van een driehoekig oranje bord met een rode rand.

Aanduidingen

Engels/Spaans Nederlands
Any time Altijd
Bike lane Fietspad
Bump Hobbel in weg, drempel
Dead end Doodlopende weg
Dip Dal (in de weg)
Dismount Afstappen
Emergency vehicles Hulpverleningsvoertuigen
Except Uitgezonderd
Falling rock Vallend gesteente
Floods, Flooding Overstroming
High cross winds Sterke zijwind
Hitch hiking Liften
Icy Glad door vorst
Lane Rijstrook
Loose gravel Losliggende stenen
Merge Ritsen
MPH Mijlen per uur (1 mijl is ongeveer 1,61 km)
No parking Verboden te parkeren (iemand afzetten of oppikken, iets in- of uitladen en de motor uitzetten mag wel, de auto alleen achterlaten mag niet)
No standing Verboden in en uit te laden (iemand afzetten of oppikken mag wel, maar meestal moet dan de motor blijven lopen)
No stopping Verboden stil te staan (ook iemand afzetten of oppikken mag niet)
One way/Transito Eenrichtingsweg
Only Uitsluitend
Road work Wegwerkzaamheden
Rumble strips Rammelstrook, ribbelstrook
Share the road De aangegeven weggebruikers moeten de weg delen
Slippery Slipgevaar
Speed bump Verkeersdrempel
Stop/Pare Stoppen
Turn Afslaan
Turn on headlights Koplampen ontsteken
Wrong way In deze richting gesloten, ga terug
Yield (to) Voorrang verlenen (aan)
 

Meer praktische info over de Verenigde Staten

Vervoer in/naar de VS
Reisdocumenten
Douaneregels
Betalen in de VS
Adressen en telefoonnummers
Internet en bellen
Praktisch ter plaatse
Verkeer in de VS
Verkeersregels