Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoge boetes milieuzones London

16 december 2022

Bij de ANWB komen veel signalen binnen over boetes uit het Verenigd Koninkrijk, vooral uit de regio London, vanwege niet betaalde tol en overtredingen in milieuzones. In de regio London zijn milieuzones (LEZ, ULEZ), spitstaksen (Congestion Charge) en tolwegen die elkaar deels overlappen.

De ANWB attendeert leden erop om hun voertuig vooraf (minimaal 10 dagen voor vertrek) te registreren en zo nodig voor toegang te betalen. Bij niet (tijdig) registreren en/of betalen volgen boetes. Vooral de LEZ-boetes zijn fors, deze bedragen € 2400,- per overtreding.

Bezwaar zinvol

Sommige leden ontvingen na hun reis meerdere boetes. Gelukkig is bezwaar tegen deze boetes zinvol, als het voertuig qua uitstoot en gewicht aan de toelatingseisen voldoet. Door registratie vooraf voorkom je een boete en hoef je achteraf geen bezwaar te maken.

Zie ook:

Boete milieuzone Londen (LEZ en ULEZ)
Milieuzones in Groot Brittannië en Noord-Ierland