Verkeersboetes in Montenegro

Hoeveel kosten boetes in Montenegro? De ANWB maakte een overzicht van de meest voorkomende verkeersboetes.

Boeteafhandeling

 • De politie mag wel na aanhouding bekeuringen opleggen maar mag de boete niet innen.
 • Gaat de overtreding gepaard met roekeloos in gevaar brengen of een ongeval, dan kan tevens een gevangenisstraf worden opgelegd en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid van 30 dagen tot 6 maanden.

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boetetarieven

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

Binnen de bebouwde kom

 • Overschrijding tot 10 km/h: € 40-100.
 • Overschrijding van 10-20 km/h: € 60-150.
 • Overschrijding van 20-30 km/h: € 70-200.
 • Overschrijding van 30-50 km/h: € 100-450.
 • Overschrijding van 50-70 km/h: € 150-1.000.
 • Overschrijding van meer dan 70 km/h: € 300-2.000 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 3 maanden.

Buiten de bebouwde kom

 • Overschrijding van 10-30 km/h: € 40-100.
 • Overschrijding van 30-40 km/h: € 60-150.
 • Overschrijding van 40-50 km/h: € 70-200.
 • Overschrijding van 50-70 km/h: € 100-450.
 • Overschrijding van 70-90 km/h: € 150-1.000.
 • Overschrijding van meer dan 90 km/h: € 300-2.000 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 3 maanden.

Door rood licht rijden

 • Vanaf € 70.

Overtreding inhaalverbod

 • Vanaf € 70.

Parkeerovertreding

 • € 60-150.

Rijden zonder veiligheidsgordel

 • € 40-100.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • € 60-150.

Meer praktische informatie onderweg in Montenegro

Tanken
Verkeer
Verkeersregels
Verplicht mee in de auto