Verkeersregels in India

Ga je in India de weg op, check dan van tevoren de belangrijkste verkeersregels. Je vindt hier de Indische verkeersregels voor auto, motor, fiets en bromfiets.

Snel naar

Verkeersregels algemeen | Auto | Motor | Bromfiets | Fiets | Maximumsnelheid

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,3 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een gemotoriseerd voertuig is verboden. Het is verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden, naar de telefoon te reiken, op de telefoon te kijken of deze te bedienen en ook handsfree bellen is niet toegestaan.
 • In diverse staten, zoals Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Delhi en Andrapradesh wordt deze regel streng gehandhaafd. 

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van rechts hebben voorrang, tenzij met verkeerstekens anders is aangegeven.
 • Let op: Op een T-splitsing moet de bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
 • Een enkele of dubbele onderbroken witte streep dwars op de weg betekent: 'Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg'.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Passeren

 • Op smalle bergwegen hebben stijgende voertuigen voorrang op dalende voertuigen.

Inhalen

 • Rijdende trams mogen zowel links als rechts worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen bij een halte een stilstaande tram niet voorbijrijden als dat hinder oplevert voor in- en uitstappende passagiers.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen zonder noodzaak verboden.
 • Buiten de bebouwde kom is het gebruikelijk bij het inhalen een geluidssignaal te geven.

Strepen op de rijbaan

 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonaal getrokken gele strepen (yellow box). Bestuurders mogen deze kruispunten alleen oprijden, als ze zonder te stoppen het kruispunt kunnen passeren.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in).
 • Parkeren is ook verboden op de volgende plaatsen:
  • Op hoofdwegen of wegen met druk verkeer.
  • Op wegen met een doorgetrokken witte streep met of zonder een onderbroken streep ernaast.
  • Ter hoogte van een gele streep op de weg of stoep.
  • Bij de ingang van een school of ziekenhuis.
  • Bij een verkeerslicht of voetgangersoversteekplaats.
  • Bij een bushalte.
  • Bij een brandkraan.

Bijzondere verkeersregels

Tijdelijke invoer

 • Een voertuig met het stuur links, dat tijdelijk wordt ingevoerd, bijvoorbeeld voor een toeristisch bezoek, moet aan de achterzijde voorzien zijn van een wit bord met in rood de tekst Left hand drive.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • In India is geen wetgeving van kracht voor het gebruik van kinderzitjes, maar je wordt aangeraden om een kind in een passend kinderzitje te vervoeren.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel de bestuurder als een eventuele passagier.
 • De draagplicht geldt niet voor:
  • passagiers in een zijspan.
  • Sikhs die een tulband dragen.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is niet verplicht, maar wordt wel zeer aangeraden.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet achter op een motor worden vervoerd.

Verkeersregels bromfiets

 • In India is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel de bestuurder als een eventuele passagier.
 • De draagplicht geldt niet voor Sikhs die een tulband dragen.

Verlichting

 • Dimlicht is overdag niet verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om één passagier te vervoeren, mits de bromfiets beschikt over een veilige zitplaats.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.

Fietspad

 • In enkele grote plaatsen, waaronder Delhi, zijn er in delen van de stad fietspaden.
 • Waar fietspaden zijn, moet daar ook gebruik van worden gemaakt.

Bijzonderheden

 • Om files te beperken en mogelijk te voorkomen, is een groot aantal wegen in Kolkata overdag verboden voor fietsers.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom  Wegen met gescheiden rijbanen Autosnelwegen
Motoren 20-50 60 80 80
Personenauto's 20-50 70 100 120
 • A: Binnen de bebouwde kom stelt de lokale overheid de maximumsnelheid vast. Deze wordt aangegeven met borden in km/h. De maximumsnelheid in woongebieden en op industrieterreinen is vaak 25-30 km/h. 
 • Bij het passeren van voetgangerscolonnes en wegwerkers is de maximumsnelheid 25 km/h.

Meer praktische info over India

Reisdocumenten
Douaneregels
Gezondheid
Adressen en telefoonnummers
Internet en bellen
Praktisch ter plaatse
Vervoer
Verkeer