Verkeer in het Verenigd Koninkrijk

Je kunt de actuele verkeersinformatie in Groot-Brittannië en Noord-Ierland telefonisch, via internet en via radio bijhouden. Als je dan ook nog eens de drukste momenten en wegen vermijdt, omzeil je zo de files.

Snel naar

Verkeersinformatie | Verkeersdrukte | Wegen en routes | Pechhulp | Wegennet

Verkeersinformatie

Telefoon

 • Er wordt in Groot-Brittannië verkeersinformatie verstrekt door de verkeersinformatielijn van de AA Roadwatch via telefoonnummer 0906 888 43 22 (mobiel via 843 22).
 • Informatie over files en wegwerkzaamheden is op te vragen via de Highways England informatielijn 08 457 50 40 30.

Radio

 • Er wordt verkeersinformatie uitgezonden door de nationale zenders van de BBC, Radio BBC2 (88.1 tot 90.3 FM) en op de lokale BBC zenders, en via de commerciële radiozenders.
 • De regionale zenders van de BBC zijn: Midlands 95.9 FM, Scotland 92.4 en 97.4 FM en Wales 93 tot 104 FM.

Internet

ANWB

Verkeersdrukte

 • Let op: Onderstaande informatie geldt tijdens normale omstandigheden. De meeste landen hebben echter maatregelen ingevoerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is nog onduidelijk welke invloed dit heeft op de verkeersdrukte in Groot-Brittannië. Raadpleeg voor je op reis gaat de actuele informatie op anwb.nl/verkeer/buitenland/groot-brittannie.

Drukke wegen

 • M1 Londen - Leeds. Knelpunten bij afrit 6a (aansluiting M25), afrit 13 (Milton Keynes), afrit 25 Nottingham en Derby, afrit 31 bij Sheffield (aansluiting M18) en bij Leeds.
 • M3 London - Southampton. Knelpunt tussen afrit 9 (Winchester) en aansluiting M27.
 • M4 Londen - Cardiff. Knelpunten tussen afrit 1 (Chiswick) en afrit 13 (Newbury), afrit 19 (Bath) en aansluiting M5.
 • M5 Birmingham - Exeter: Knelpunten bij noordkant Birmingham (aansluiting M6), bij Bristol en tussen afrit 20 Clevedon en Exeter.
 • M6 Coventry - Birmingham - Preston Knelpunt bij Birmingham en Liverpool.
 • M8 Glasgow - Edinburgh. Knelpunt bij Glasgow en Edinburgh.
 • M25 Ringweg Londen. Knelpunten tussen afrit 5 (aansluiting A21) en afrit 7 (aansluiting M23), tussen afrit 10 (aansluiting A3) en afrit 21a (bij St. Albans/aansluiting A1/M1) en bij Dartford Crossing.
 • M27 Portsmouth - Southampton. Knelpunt bij Southampton.
 • M60 Manchester Orbital. Knelpunt tussen afrit 12 aansluiting M62 Eccles en afrit 18 aansluiting M62/M66.
 • M62 Liverpool - Hull. Knelpunten bij Liverpool (afritten 10 t/m 12) en Bradford (afritten 25 t/m 29).

Van en naar de ferryhavens en Kanaaltunnel

 • Dover/Folkestone: A20, M20 A2, M2.
 • Southampton: M27, M3, A31 en A33, ringweg bij Winchester en ringweg bij Southampton.

Drukke grensovergangen

 • Met Ierland:
  • Dundalk/Newry (N1/A1).

Drukke dagen

 • In Engeland kan het extra druk zijn op de wegen bij de start van de schoolvakanties, 18 en 19 juli.

Evenementen en feestdagen

 • Reken op extra verkeersdrukte rond belangrijke evenementen en feestdagen:
  • Witte Donderdag en paasmaandag: 9 en 13 april.
  • Late Summer Bank Holiday: maandag 31 augustus, druk op 28 en 30 augustus.
  • Kerstmis: druk op de vrijdag en zaterdag ervoor, 18 en 19 december.

Wegen en routes

 • Groot-Brittannië is op de volgende manieren te bereiken:
  • Via de Kanaaltunnel (autotrein) Calais - Folkestone. De Kanaaltunnel is vanuit Nederland volledig over autosnelwegen bereikbaar via Gent - Brugge - Veurne - Calais.
  • Met de veerboot: IJmuiden - Newcastle, Hoek van Holland - Harwich, Rotterdam - Hull.

Nieuwe wegen

 • Aberdeen Western Peripheral Route (58 km)
  • Noord-zuid verkeer hoeft voortaan niet meer midden door Aberdeen. Opgeleverd februari 2019.

Werkzaamheden

Tunnels

Rijverbod vrachtwagens

 • In Groot-Brittannië en Noord-Ierland is geen landelijk rijverbod voor vrachtwagens van kracht op feestdagen of in het weekend.
 • In Greater London geldt voor zwaar vrachtverkeer op veel wegen, maar niet op snelwegen, doordeweeks een rijverbod van 21-7 uur en in het weekend een rijverbod van zaterdag 13 uur tot maandag 7 uur.
 • Zie transport-online.nl en evofenedex.nl voor meer informatie.

Gratis ANWB Routekaarten

 • Speciaal voor ANWB-leden worden elk jaar actuele routekaarten uitgegeven. De kaarten zijn gratis, alleen voor leden verkrijgbaar in de ANWB-winkels of via anwb.nl/webwinkel.
 • De dubbelzijdige routekaarten met doorgaande wegen zijn ideaal om onderweg het overzicht te bewaren. Op de kaart vind je ook praktische informatie over aanbevolen toegangsroutes, fileknelpunten, hellingspercentages (auto + caravan), geplande wegwerkzaamheden, hoofd- en doorgaande wegen met afritnummers, tankstations, bruggen, tunnels en veerdiensten.

Pechhulp

Veiligheid voorop

 • Stop op een veilige plek - Stop indien mogelijk in de berm of op de vluchtstrook zo ver mogelijk naar links (zorg wel voor ruimte om links uit te stappen). Draai je voorwielen richting berm of vangrail.
 • Zet je alarmlichten aan - Laat de alarmlichten van je auto knipperen en laat deze ook branden nadat je een gevarendriehoek hebt geplaatst. Laat in het donker en bij slecht zicht ook indien mogelijk je zijlichten branden.
 • Doe een veiligheidshesje aan - Je wordt geadviseerd om zowel overdag als 's nachts bij pech of een ongeval een veiligheidshesje (of reflecterende kleding) te dragen. Doe, bij voorkeur voordat je de auto verlaat, een veiligheidshesje aan en laat ook je passagiers een veiligheidshesje aantrekken. 
 • Stap uit de auto - Stap voorzichtig uit, en laat ook alle passagiers uitstappen, aan de kant waar geen verkeer rijdt en zoek een veilige plek achter de vangrail of in de berm. Laat een huisdier indien mogelijk in de auto zitten. Steek nooit een snelweg over.
 • Plaats een gevarendriehoek - Je wordt geadviseerd bij pech of een ongeval een gevarendriehoek minstens 45 m achter het voertuig op de weg te plaatsen. Let op: Het is verboden een gevarendriehoek op motorways (autosnelwegen) te plaatsen.

Pech

 • Bel bij pech in Groot-Brittannië en Noord-Ierland de ANWB Alarmcentrale op +31 70 314 14 14 - Ga voor meer informatie over pechhulp in Groot-Brittannië en Noord-Ierland naar anwb.nl/wegenwacht/europa/landen/verenigd-koninkrijk.
 • Let op: Bel het alarmnummer 112 of 999 bij acuut gevaar of als de auto met pech op een gevaarlijke plek staat. 

Zelf repareren 

 • Het is in Groot-Brittannië en Noord-Ierland niet verboden om je voertuig te repareren langs de weg. Je wordt echter voor je eigen veiligheid geadviseerd de hulp van de wegenwacht in te roepen.
 • Bestuurders die op de vluchtstrook moeten parkeren vanwege een lege tank, zijn strafbaar.

Slepen 

 • Het slepen van voertuigen wordt ten zeerste afgeraden. Je wordt geadviseerd een sleepdienst in te schakelen.
 • Een voertuig mag alleen worden gesleept tot de dichtstbijzijnde garage.
 • De afstand tussen het slepende en gesleepte voertuig mag niet meer dan 4,5 m zijn. Als de afstand meer dan 1,5 m is, moet de sleepkabel of -stang beter zichtbaar worden gemaakt door in het midden een felgekleurde doek of vlag te bevestigen. 
 • Achter op de auto die wordt gesleept, moet een geel markeringsbordje of gele sticker met de tekst On tow worden aangebracht. Dergelijke markeringsbordjes of stickers worden in Groot-Brittannië en Noord-Ierland meestal bij een sleepkabel of -stang geleverd.
 • Het slepen van een defect voertuig met behulp van een zogeheten A-frame is toegestaan.  
 • Geadviseerd wordt om niet sneller dan 25 km/h te rijden. 

Ongeval

 • Bel het alarmnummer 112 of 999 - Als er bij een ongeval gewonden zijn gevallen of als door een ongeval de weg is geblokkeerd, moet je zo snel mogelijk het alarmnummer 112 of 999 bellen. Bij een kleine aanrijding waarbij geen gewonden zijn gevallen, kunnen de betrokken partijen ook besluiten om gegevens uit te wisselen en de zaak verder zelf af te handelen. Bel echter bij twijfel altijd de politie op nummer 101. De politie kan dan aanwijzingen geven voor het afhandelen van de aanrijding.
 • Verlaat de plaats van het ongeval niet - Je bent in Groot-Brittannië en Noord-Ierland wettelijk verplicht om te stoppen als je betrokken bent bij een ongeval en een redelijke tijd op de plaats van het ongeval te blijven, ook al gaat het om een kleine aanrijding. Bij een ongeval waarbij gewonden zijn gevallen of acuut gevaar is ontstaan, moet je wachten tot de hulpdiensten zijn gearriveerd. 
 • Verleen eerste hulp -  Als je betrokken bent bij, of getuige bent van, een ongeval, ben je verplicht hulp te verlenen aan personen die gewond zijn voor zover je daartoe in staat bent en dat kunt doen zonder jezelf of anderen in gevaar te brengen. Er wordt ten minste van je verwacht dat je het alarmnummer belt of de hulp inroept van iemand die wel kan helpen. 
 • Wissel gegevens uit - Alle betrokkenen bij een ongeval zijn verplicht hun persoonlijke gegevens en in sommige gevallen hun verzekeringsgegevens uit te wisselen. Als je om wat voor redenen dan ook je gegevens niet uitwisselt bij een ongeval, ben je verplicht om zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 24 uur, aangifte te doen van het ongeval bij een politiebureau. Ook bij een eenzijdige aanrijding (bijvoorbeeld als je tegen een geparkeerde auto of verkeersbord aanrijdt) ben je verplicht deze aanrijding zo snel mogelijk, en binnen 24 uur, te melden bij de politie. 
 • Zie ook anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie voor meer informatie over wat je moet doen bij een aanrijding in het buitenland.
 • De ANWB Alarmcentrale verleent hulp aan personen die in de problemen zijn geraakt door een ongeval in het buitenland. Bel de ANWB Alarmcentrale op +31 70 314 14 14 of ga voor meer informatie naar anwb.nl/alarmcentrale.

Dieren

 • Als je als bestuurder van een voertuig, zoals een auto of motor, op de openbare weg een dier aanrijdt (met dier wordt een paard, koe, ezel, muilezel, schaap, varken, geit of hond bedoeld), ben je verplicht om hiervan zo snel mogelijk, en binnen 24 uur, melding te doen bij de politie. Ook als je een ander dier, zoals een kat of vos aanrijdt, wordt je geadviseerd dit aan de politie door te geven.
 • Let op: Het is verboden een gewond of dood beschermd dier, zoals een das of otter, in je auto te vervoeren.
 • Zie gov.uk/report-dead-animal voor meer informatie over het rapporteren van een gewond of dood dier.

Locatie doorgeven

 • Geef binnen de bebouwde kom een straatnaam, de dichtstbijzijnde zijstraat en indien mogelijk een huisnummer door.
 • Op Motorways (autosnelwegen) en diverse andere grotere snelwegen in Engeland (maar niet in Wales, Schotland en Noord-Ierland) kun je gebruikmaken van driver location signs om je locatie door te geven. Dit zijn blauwe bordjes met gele letters die om de 500 m langs de weg zijn geplaatst met daarop de naam van de weg (bijvoorbeeld M27), een letter die de rijbaan aanduidt (bijvoorbeeld een A, die staat voor Away from London of een B, die staat voor Back to London) en de locatie (bijvoorbeeld 2.8) uitgedrukt in het aantal kilometers tot aan een referentiepunt.
 • Gebruik je navigatiesysteem of je telefoon om zelf je locatie te bepalen en geef deze door.
 • Als je bij pech de ANWB Wegenwacht pechhulp app (anwb.nl/wegenwacht/app) gebruikt om hulp in te roepen, wordt de locatie van je telefoon automatisch doorgegeven.

ANWB service

 • Met de Wegenwacht Europa Service ontvang je dag en nacht pechhulp in het Nederlands. Bekijk alle mogelijkheden voor pechhulp in het buitenland op anwb.nl/wegenwacht of bel voor informatie 088 269 22 22.
 • Bij pech kun je via de ANWB Wegenwacht Pechhulp app (anwb.nl/wegenwacht/app) hulp inroepen. Druk op de knop Pech melden en de rest wijst zich vanzelf. Download de ANWB Wegenwacht Pechhulp app voor Android of IOS.
 • Erg praktisch voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app. Vanuit het hoofdscherm van deze app kun je de ANWB Alarmcentrale en lokale noodnummers bellen. Daarnaast bevat de app belangrijke informatie per land en ook verkeersregels, een handige taalgids, verkeersinformatie, juridische tips en bestemmingsinformatie. Download de ANWB Vakantiehulp app voor Android of IOS.

Wegennet

 • In vergelijking met Wales, Schotland en Noord-Ierland heeft Engeland het best ontwikkelde snelwegennet dat goed wordt onderhouden.
 • Vanaf de ringweg om Londen waaieren diverse tolvrije snelwegen (motorways, M) uit naar alle uithoeken van het land.
 • In Wales, Schotland en Noord-Ierland komen weinig snelwegen voor.
 • Daarnaast heeft het land een dicht net van vierbaanswegen (dual carriageways) en tweebaanswegen van meer dan regionaal belang. 
 • Het wegennet is het dunst in de Schotse Hooglanden, op de eilanden en in het bergland van Wales. 
 • Let op: Houd er rekening mee dat op autowegen (A-wegen) vaak ook tractoren en fietsers mogen rijden.
 • Op het platteland lopen veel smalle binnenwegen waar het uitzicht wordt belemmerd door stenen muurtjes of hoge heggen. Op deze wegen zijn vaak om de paar kilometer passeerplaatsen aanwezig.

Meer info onderweg in Groot-Brittannië of Noord-Ierland

Tanken
Tol
Verkeersregels
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto
Actuele verkeersinformatie Groot-Brittannië