Naar artikel

Verkeersborden Duitsland

  • De meeste verkeersborden in Duitsland zijn (vrijwel) gelijk aan de verkeersborden in Nederland.
  • Hier worden met name Duitse verkeersborden getoond die niet in Nederland voorkomen of die wat betreft hun uiterlijk of betekenis afwijken van de Nederlandse verkeersborden.

Algemeen

Grensovergang
 -Grensbord Duitsland. Na dit bord gelden de verkeersregels van Duitsland. 
Voorrang
205Voorrang verlenen. Dit bord geeft, net als in Nederland, aan dat je voorrang moet verlenen aan verkeer op de kruisende weg.  
1000-32Fietsers van links en rechts. Dit onderbord onder het bord Voorrang verlenen geeft aan dat je rekening moet houden met fietsers op de kruisende weg die van links en van rechts kunnen komen.  
1010-56Tram. Dit onderbord onder het bord Voorrang verlenen geeft aan dat je voorrang moet verlenen aan trams op de kruisende weg.  
Rotonde
215Rotonde. Dit verkeersbord geeft de verplichte rijrichting aan en wordt altijd gebruikt in combinatie met het bord Voorrang verlenen (205). Het bord geeft ook aan dat je niet over het middengedeelte van de rotonde mag rijden en niet mag stilstaan op de rotonde.
Overweg
151Overweg. Dit bord waarschuwt je dat je een spoorwegovergang met óf zonder slagbomen nadert. Na dit bord is inhalen verboden tot aan de overweg. (Het driehoekige waarschuwingsbord met een hek erop voor een bewaakte overweg, dat in Nederland wordt gebruikt, is sinds 2013 niet meer in gebruik in Duitsland.)
Eenrichtingsverkeer
267Verboden in te rijden. Dit bord geeft, net als in Nederland, aan dat je de straat niet van die kant mag inrijden.
1022-10Fietsers toegestaan. Dit onderbord onder het bord Verboden in te rijden geeft aan dat fietsers de straat wel mogen inrijden. Frei betekent hier toegestaan/uitgezonderd.
220Eenrichtingsstraat. Verkeer mag uitsluitend in de richting rijden die de pijl aangeeft.
1000-33Tegemoetkomende fietsers. Dit onderbord onder het bord Eenrichtingsstraat geeft aan dat verkeer in deze eenrichtingsstraat te maken kan krijgen met tegemoetkomende fietsers die de straat wel in beide richtingen mogen inrijden.
Verboden in te rijden
250Verboden voor alle soorten voertuigen. Dit bord geeft aan dat de weg of straat gesloten is voor alle voertuigen. Het is wel toegestaan om met een handkar of met een fiets, brommer of motor aan de hand de weg of straat te betreden. Anders dan in Nederland geldt dit bord niet voor ruiters of mensen met een paard aan de hand.
258Verboden voor ruiters. Dit bord geeft aan dat de weg of straat gesloten is voor ruiters. Het verbod geldt niet voor koetsen en voor paarden die aan de hand worden meegevoerd.
1020-30Bestemmingsverkeer toegestaan. Dit onderbord onder het bord Verboden voor alle soorten voertuigen geeft aan dat geen enkel voertuig de straat mag inrijden, behalve de voertuigen van aanwonenden en hun bezoekers, gasten en leveranciers.
1024-20Elektrische auto's toegestaan. Dit onderbord onder het bord Verboden voor alle soorten voertuigen geeft aan dat geen enkel voertuig de straat mag inrijden, behalve elektrische auto's. Dit onderbord onder een bord dat een parkeerverbod aangeeft, betekent dat alleen elektrische auto's hier mogen parkeren.
Doodlopende weg
357-50Doodlopende weg met een uitgang voor fietsers en voetgangers. Aan het einde van deze weg kunnen gemotoriseerde voertuigen niet verder, maar fietsers en voetgangers wel. Er zijn meerdere varianten van dit bord.

Auto en motor

Snelheid
274Maximumsnelheid. Dit bord geeft, net als in Nederland, de maximumsnelheid aan die je mag rijden.
278Einde maximumsnelheid.
1053-35Bij nat wegdek. Dit onderbord onder een bord met een maximumsnelheid geeft aan dat deze maximumsnelheid alleen geldt als de weg nat is (als de weg bedekt is met een waterfilm waardoor er gevaar bestaat voor aquaplaning).
275Minimumsnelheid. Anders dan in Nederland kan in Duitsland op bepaalde autosnelwegen en in tunnels een minimumsnelheid gelden. Als je langzamer rijdt dan de aangegeven snelheid, kun je een boete krijgen.
279Einde minimumsnelheid.
525Drie rijstroken in dezelfde richting, waarvan twee met een minimumsnelheid.
393 bInformatiebord algemene maximumsnelheden bij grensovergang. In Duitsland geldt in het algemeen binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 50 km/h, buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 100 km/h en op de Autobahn een adviessnelheid van 130 km/h, tenzij anders wordt aangegeven. 
Bebouwde kom
310Bebouwde kom. Na dit bord is de maximumsnelheid 50 km/h, tenzij anders wordt aangegeven.  
311Einde bebouwde kom. Na dit bord is de maximumsnelheid 100 km/h, tenzij anders wordt aangegeven. 
Wegtypen
  • Er zijn ook verkeersborden die een wegtype aangeven en daarmee impliciet een maximumsnelheid aangeven. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord 330.2) geven het einde van een wegtype aan.
330.1Autosnelweg. Op een Duitse autosnelweg (Autobahn) geldt een adviessnelheid van 130 km/h, tenzij anders wordt aangegeven. 
330.2Einde autosnelweg.
331.1Autoweg. Op een Duitse autoweg (Kraftfahrstraße) mogen alleen motorvoertuigen rijden die sneller dan 60 km/h kunnen en mogen rijden. Buiten de bebouwde kom is op deze wegen de maximumsnelheid 100 km/h, tenzij anders wordt aangegeven. Op autowegen met gescheiden rijbanen en/of met ten minste twee rijstroken per rijrichting, geldt een adviessnelheid van 130 km/h tenzij anders wordt aangegeven.
325.1Erf. Op een erf (verkehrsberuhigter Bereich, Spielstraße) mogen voetgangers en spelende kinderen ook van de rijbaan gebruikmaken en moeten automobilisten hier rekening mee houden en indien nodig stoppen. Op een Duits erf moet stapvoets (mit Schrittgeschwindigkeit) worden gereden, wat strikt gesproken maximaal 4 tot 7 km/h is. (In Nederland is de maximumsnelheid op een erf 15 km/h).  
Wegwijzers
449Wegwijzer Autobahn. De wegwijzers op Autobahnen (autosnelwegen) zijn blauw met witte letters.
405Nummer Autobahn. Autobahnen worden aangeduid met een A en een nummer erachter. Op wegwijzers wordt vaak alleen het nummer weergegeven en is het type weg herkenbaar aan de kleur en de speciale vorm van het nummerschild.
406Knooppunt van Autobahnen. Op wegwijzers wordt een knooppunt van Autobahnen weergegeven als een wit nummer in een blauwe cirkel met een witte rand.
415Wegwijzer Bundesstraße. Wegwijzers op Bundesstraßen (autowegen en overige wegen) zijn geel met zwarte letters.
401Nummer Bundesstraße. Bundesstraßen worden aangeduid met een B en een nummer erachter. Op wegwijzers wordt vaak alleen het nummer weergegeven in zwart op een gele ondergrond. Daarnaast zijn er nog Landesstraßen en Kreisstraßen die respectievelijk met een zwarte L en K op een witte ondergrond worden aangeduid.
454-20Omleiding.
457.2Einde omleiding.
455.1Omleiding (afkorting). De U staat voor Umleitung. In dit geval gaat het om een genummerde omleiding.
455.2Einde omleiding (afkorting). 
460Omleiding Autobahn. Dit is een genummerde omleiding op de Autobahn. Bij een file kunnen automobilisten deze omleidingsborden volgen om de file te ontwijken en verderop weer op dezelfde Autobahn terug te keren.
467.1Alternatieve route Autobahn. Deze pijl geeft een aanbevolen minder drukke route aan in het netwerk van Autobahnen.
467.2Einde alternatieve route Autobahn.
Vluchthaven
328Vluchthaven. Een vluchthaven kan worden gebruikt in een noodgeval en bij pech. Als er geen sprake is van een noodgeval of pech is het verboden de vluchthaven te gebruiken.
Milieuzone
270.1Milieuzone. Deze zone is gesloten voor voertuigen zonder milieusticker of met een onjuiste milieusticker. Op een onderbord wordt aangegeven voor welke voertuigen (milieustickers) de zone wel toegankelijk is. 
1031-50Onderbord van bord Milieuzone. Op dit bord wordt aangegeven welke voertuigen (aangeduid met milieustickers) de milieuzone mogen binnenrijden (frei betekent hier toegestaan/uitgezonderd). Voertuigen met rode milieustickers zijn overigens vrijwel nergens meer toegestaan in milieuzones
251Gesloten voor personenauto's. In sommige Duitse steden geldt een verbod voor oudere dieselauto's. Deze kunnen in bepaalde delen van de stad worden geweerd met dit bord en een onderbord waarop wordt aangegeven om welke voertuigen het gaat. Bijvoorbeeld: Diesel bis Euro 5. Hierbij is Euro 5 een euronorm (Schadstoffklasse) die aangeeft hoe vervuilend het voertuig is.
Tolweg
39Tolweg voor vrachtverkeer. Dit verkeersbord geeft aan dat op dit weggedeelte tol wordt geheven voor vrachtwagens. 
391Tolweg. De wegen in Duitsland zijn tolvrij voor personenauto's. Duitsland is echter van plan om in de toekomst tol te gaan heffen, ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken. Op dit moment is daadwerkelijke invoering nog onzeker. Volg de stand van zaken op anwb.nl/belangenbehartiging/verkeer/tol-in-duitsland.
Sneeuwkettingen
268Sneeuwkettingen verplicht op ten minste twee aangedreven wielen. Op een onderbord kan worden aangegeven dat ook voertuigen op alleen winterbanden (Winterreifen) zijn toegestaan.
Tunnel
327Ingang verkeerstunnel. Dit verkeersbord geeft ook impliciet aan dat het verplicht is dimlicht te voeren (dagrijlicht is niet voldoende). Het is bovendien verboden om in een tunnel te keren, stoppen en parkeren (behalve in noodgevallen).
Inhalen
276Inhaalverbod voor motorvoertuigen. Dit verkeersbord geeft aan dat motorvoertuigen op meer dan twee wielen niet mogen worden ingehaald. Een auto mag dus na dit bord (anders dan in Nederland) wel een motor inhalen. Een motor mag echter geen auto inhalen.
277.1Verbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen om tweewielers in te halen. Dit verkeersbord geeft aan dat motorvoertuigen op meer dan twee wielen, zoals auto's, trikes en motoren met zijspan, geen tweewielers, zoals motoren, bromfietsen en fietsen mogen inhalen. Dit bord wordt bijvoorbeeld gebruikt voor smalle wegen en straten waar de verplichte zijdelingse afstand bij het inhalen niet kan worden gehandhaafd. (Ook motorvoertuigen op meer dan twee wielen mogen uiteraard niet worden ingehaald.)
Keren
272Verboden te keren. Linksaf slaan is wel toegestaan.
Ritsen
1005-30Ritsen na 200 meter. Waar twee rijstroken worden samengevoegd tot één rijstrook geeft dit bord aan dat je op de wegvallende rijstrook pas na 200 meter moet ritsen (dat wil zeggen om en om invoegen op de rijstrook die overblijft).
Gevaarlijk weggedeelte
1006-36Verhoogde kans op een ongeval. Met dit bord wordt aangegeven dat je je op een weggedeelte bevindt waar mogelijk eerder aanrijdingen hebben plaatsgevonden en waar je extra voorzichtig moet rijden, op je snelheid moet letten en goed afstand moet houden tot je voorganger.
Waarschuwingsborden
  • Nagenoeg alle driehoekige waarschuwingsborden in Duitsland zijn gelijk aan die in Nederland. Er zijn in Duitsland slechts een paar waarschuwingsborden die niet in Nederland voorkomen.
115-10Vallende stenen. Dit verkeersbord waarschuwt dat het risico bestaat dat er stenen van een helling op de rijbaan vallen of dat er stenen op de weg liggen.
101-54Laaghangende takken. Dit verkeersbord waarschuwt hoge voertuigen, zoals grote vrachtwagens of campers, voor laaghangende takken van bomen. Je wordt aangeraden langzaam te rijden om de takken te kunnen ontwijken. (Officieel heet dit bord Unzureichendes Lichtraumprofil, wat ontoereikend omgrenzingsprofiel betekent.)

Caravan en aanhanger

257-56Gesloten voor personenauto's met caravan of aanhanger.
1048-11Alleen personenauto's met aanhanger. Dit onderbord geeft aan dat het bord erboven alleen geldt voor personenauto's met aanhanger. 
1060-10Personenauto's met caravan lopen het risico te gaan slingeren. Dit bord geeft aan dat op dit weggedeelte een personenauto die een caravan of andere aanhanger trekt, sneller kan gaan slingeren. Het bord wordt bijvoorbeeld gebruikt op hellingen waar vaak een sterke zijwind staat. Je wordt aangeraden rustig te rijden om te voorkomen dat je plotseling moet remmen of uitwijken, want hierdoor kan een slingerbeweging ontstaan.

Fietser en voetganger

Plaats op de weg
  • De volgende verkeersborden geven straten en zones aan die speciaal zijn bedoeld voor fietsers en voetgangers.
237Verplicht fietspad. Dit bord geeft aan dat fietsers van dit pad gebruik dienen te maken. Anders dan in Nederland, mogen voetgangers in Duitsland niet op het fietspad lopen. (In Nederland mogen voetgangers het fietspad gebruiken als er geen voetpad of trottoir aanwezig is.)
240Gedeeld fiets- en voetpad. Zowel fietsers als voetgangers moeten van dit pad gebruikmaken. Fietsers moeten rekening houden met voetgangers en hun snelheid matigen. Voetgangers moeten ruimte maken voor fietsers, maar fietsers hebben geen voorrang.
241Gescheiden fiets- en voetpad. Dit bord geeft een weg aan met gescheiden stroken voor fietsers en voetgangers. Het fietsgedeelte is vaak rood. Fietsers dienen hun snelheid te matigen.
244Fietsstraat. Dit bord geeft een straat aan die speciaal is bedoeld voor fietsers. 
Let op: Anders dan bijvoorbeeld in Nederland of België is een Duitse Fahrradstraße niet toegankelijk voor auto's en andere voertuigen, tenzij het verkeersbord Fietsstraat een onderbord heeft dat ander verkeer toestaat (Bijvoorbeeld het onderbord KFZ frei, wat motorvoertuigen toegestaan/uitgezonderd betekent). Als andere voertuigen zijn toegestaan, geldt voor hen een maximumsnelheid van 30 km/h.
244.3Fietszone. Dit bord geeft een zone aan die alleen toegankelijk voor fietsers (Fahrradzone) tenzij een onderbord aangeeft dat de fietszone ook door ander verkeer mag worden gebruikt. De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/h.
350.1Fietssnelweg. Dit bord geeft het begin van een fietssnelweg (Radschnellweg) aan. Dit is een breed, meestal meer dan 10 km lang, verlicht fietspad waar alleen fietsen, standaard elektrische fietsen en elektrische steps mogen rijden, tenzij met een onderbord anders wordt aangegeven.
1020-13Inlineskaten en rolschaatsen toegestaan. Dit onderbord onder bijvoorbeeld het bord Verplicht fietspad geeft aan dat ook inlineskaters en rolschaatsers van dit fietspad gebruik mogen maken. Frei betekent hier toegestaan/uitgezonderd.
1022-16Elektrische steps toegestaan. Dit onderbord onder een verbodsbord geeft aan dat het verbod niet geldt voor elektrische steps (Elektrokleinstfahrzeuge). Frei betekent hier toegestaan/uitgezonderd.
Rechts afslaan bij rood toegestaan

 

721Rechts afslaan bij rood alleen voor fietsers toegestaan. Met dit bord wordt aangegeven dat alleen fietsers bij een rood stoplicht rechts af mogen slaan, mits ze eerst stoppen en op de juiste wijze voorrang verlenen aan het overige verkeer.

Bijzonderheden

Halte
224Halte. Dit bord geeft een tram- of bushalte aan. Het is verboden om 15 meter voor en na dit bord te parkeren.
Autohof
448.1Autohof. Dit bord geeft een afslag naar een Autohof aan. Dit is een truckstop die zich op een afstand van maximaal 1 km van de Autobahn bevindt en waar ook automobilisten welkom zijn.
Wintersport
1010-11Wintersport toegestaan. Dit bord geeft aan dat bestuurders rekening moeten houden met wintersporters, zoals langlaufers, op de weg en indien nodig stapvoets moeten rijden.
Natuurgebied
 -Beschermd natuurgebied. Dit bord geeft onder andere aan dat wandelaars zich niet buiten de paden mogen begeven en dat automobilisten in het gebied niet mogen parkeren langs de weg of buiten de aangewezen parkeerplaatsen.

 

Aanduidingen

 

DuitsNederlands
AnfangBegin verbod
Anlieger freiBestemmingsverkeer toegestaan/uitgezonderd
AuchOok
AusfahrtAfrit, Uit
BaustellenausfahrtUitgang werkverkeer
Bei NässeBij nat wegdek
EndeEinde verbod
EinbahnstrasseStraat met eenrichtingsverkeer
Fährbenutzer freiVeerpassagiers toegestaan
FreiToegestaan/uitgezonderd
GebührenpflichtigTol betalen
MautTolweg
MofaBromfiets
Mo-FrVan maandag tot en met vrijdag
ÖlspurOlie op de weg
Radfahrer absteigenFietsers afstappen
ReissverschlussRitsen
RollsplittSteenslag
SchleudergefahrSlingergevaar
Seitenstreifen befahrenVluchtstrook gebruiken
Seitenstreifen räumenVluchtstrook verlaten
StrassenschädenKuilen in het wegdek
StreugutGrit op de weg
UmweltzoneMilieuzone
Verschmutzte FahrbahnVervuilde rijbaan
Vorfahrt geändertVoorrangssituatie gewijzigd
WerktagsVan maandag tot en met zaterdag

Speciaal voor jou geselecteerd

Shop nu
Al gepakt voor je vakantie? 

Shop hier alles voor je vakantie naar Duitsland en vertrek goed voorbereid van huis! Zo vergeet je niets.

Vanaf8,35per maand
Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

ANWB doorlopende reisverzekering 

Het hele jaar door goed verzekerd met de ANWB Reisverzekering. 24/7 hulp en 5% Korting voor leden.

vanaf16.-per jaar
ANWB Creditcard 

Nu regelen, straks goed voorbereid op vakantie. Vraag daarom op tijd je ANWB Creditcard aan en jetzt geht los!