Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersregels in Cyprus

Het wegennet in Cyprus is van goede kwaliteit. Wel moet je er links rijden. Bekijk hier de andere verkeersregels.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • Het is in Cyprus voor een bestuurder verboden om tijdens het rijden iets in de hand te houden dat niet nodig is om het voertuig te besturen. Op basis van deze regel is het bijvoorbeeld verboden om tijdens het rijden iets te eten of drinken, te roken, een telefoon vast te houden, je haren te kammen enzovoort. 

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die nog geen drie jaar in het bezit zijn van een rijbewijs, geldt een maximaal toegestaan alcoholgehalte in het bloed van 0,2 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van motorvoertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan, maar wordt ten zeerste afgeraden.

Eten en drinken

 • Het is bestuurders van motorvoertuigen verboden te eten of te drinken tijdens het rijden. Het is namelijk verboden om tijdens het besturen van een voertuig iets anders in je handen te houden dan het stuur.

Afstand houden

 • Houd met je auto altijd een afstand van minstens twee seconden aan ten opzichte van je voorganger (tweesecondenregel). 
 • Verdubbel die afstand bij slecht weer of slecht zicht.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Op kruisingen waar geen verkeersborden staan, moet je bestuurders van rechts voorrang verlenen.

Rotonde

 • Verkeer op de rotonde rijdt met de wijzers van de klok mee. 
 • Als je een rotonde op wilt rijden, moet je bestuurders op de rotonde die van rechts komen, voorrang verlenen tenzij met verkeersborden, wegmarkeringen of stoplichten anders wordt aangegeven.
 • Houd er rekening mee dat sommige bestuurders de voorrangsregels niet kennen en rijd voorzichtig op een rotonde.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig onder andere niet laten stilstaan langs wegen met een dubbele gele lijn aan de zijkant.

Parkeren

 • Het is onder andere verboden te parkeren langs wegen met een enkele gele lijn aan de zijkant.

Geluidssignalen

 • Het is verboden te claxonneren tussen 22-6 uur en in de nabijheid van ziekenhuizen.

Bijzonderheden

Noord-Cyprus

 • Op het hele eiland Cyprus wordt links gereden.
 • In Noord-Cyprus geldt voor bestuurders een absoluut alcoholverbod.
 • We beschikken verder niet over specifieke gegevens aangaande de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus. 

Maximumsnelheid Cyprus

 Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde komAutosnelwegen
Personenauto's en motoren met of zonder aanhangwagen/caravan50 (A)80 (B)100 (C)
 • A: In steden is in diverse straten de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km/h, dus let goed op de borden.
 • B: Op sommige wegen is de maximumsnelheid lager, zoals 65 km/h. Dit wordt altijd aangegeven met maximumsnelheidsborden.
 • C: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • De minimumsnelheid op autosnelwegen is 65 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • In apparatuur (zoals navigatieapparatuur en telefoons) moet de functie voor signalering van vaste flitspalen of trajectcontroles zijn uitgeschakeld.

Bijzonderheden

 • We beschikken niet over gegevens aangaande de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus.

Auto en camper

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren bij weinig licht of wanneer het zicht slecht is.
 • De koplampen van een Nederlandse auto staan afgesteld op de berm. Dit betekent dat ze in Cyprus op de andere weghelft schijnen, waardoor ze tegenliggers kunnen verblinden. Bestuurders die met hun eigen auto naar Cyprus gaan, wordt geadviseerd de koplampen gedeeltelijk af te plakken. Dit kan met speciale stickers, die onder meer verkrijgbaar zijn via anwb.nl/webwinkel onder de naam 'Koplampstickers Engeland'.

Kinderen

 • Let op: Kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet voorin zitten.
 • Kinderen tot 12 jaar die kleiner zijn dan 1,50 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger met veiligheidsgordels worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto, in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Roken in de auto

 • Het is verboden te roken in een auto of camper in aanwezigheid van iemand die jonger is dan 16 jaar.

Huisdieren

 • Bij het vervoer van een huisdier kun je het beste uitgaan van artikel 5 in de Nederlandse Wegenverkeerswet (WvW 1994). Volgens dit artikel moet een huisdier zodanig vervoerd worden dat dit niet tot gevaarlijke situaties of verkeershinder kan leiden.
 • Hoe je jouw huisdier zo veilig mogelijk vervoert in de auto lees je op licg.nl/uw-huisdier-in-de-auto/#hoe-vervoert-u-uw-dier-veilig.

Eten en drinken

 • Het is voor bestuurders verboden om tijdens het rijden iets te eten of te drinken. Overtreding hiervan wordt beboet.

Lading

 • De regels voor het vervoeren van lading zijn ongeveer gelijk aan die in Nederland.
 • Zorg ervoor dat de lading stevig en veilig is bevestigd en dat de verlichting en kentekenplaat achter goed zichtbaar zijn.

Bijzonderheden

Turkse Republiek Noord-Cyprus

 • We beschikken niet over gegevens aangaande de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

 NederlandCyprusopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,50 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m  (A)
Lengte combinatie18 m12 m  (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Rijstroken

 • Op autosnelwegen met drie of meer rijstroken in één richting mag een auto met caravan of aanhangwagen niet op de meest rechtse rijstrook rijden.

Bijzonderheden

 • We beschikken niet over gegevens aangaande de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus.

Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.

Mobiele telefoon 

 • Het is motorrijders verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes tijdens het rijden is verboden.
 • Alleen een handsfree communicatiesysteem voor communicatie op korte afstand tussen motorrijders onderling of communicatie tijdens rijlessen is toegestaan.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het meenemen van een passagier is toegestaan.
 • Het is verboden kinderen onder de 12 jaar op de motor mee te nemen.

Filerijden

 • Motorrijders mogen in een file tussen de rijstroken met langzaam rijdende of stilstaande voertuigen door rijden. 

Bijzonderheden

 • We beschikken niet over gegevens aangaande de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus.

Bromfiets en snorfiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Mobiele telefoon 

 • Het is bromfietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes tijdens het rijden is verboden.
 • Alleen een handsfree communicatiesysteem voor communicatie op korte afstand tussen bromfietsers onderling of communicatie tijdens rijlessen is toegestaan.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Op een brom- of snorfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats. 
 • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een bromfiets te vervoeren.

Bijzonderheden

 • We beschikken niet over gegevens aangaande de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen tot 250 watt 

Helm

 • Vanaf 1 februari 2023 is het dragen van een goedgekeurde fietshelm verplicht.

Veiligheidsvest

 • In het donker en bij slecht zicht moeten fietsers een reflecterend veiligheidsvest dragen.

Mobiele telefoon 

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes tijdens het fietsen is verboden.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood. 
 • Je mag in plaats van een voorlamp ook een hoofdband of speciale helm met een gele lamp gebruiken, mits deze lamp op minimaal 150 m afstand zichtbaar is.
 • Achter op de fiets moet een rode reflector zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan een passagier op de fiets te vervoeren. 
 • Je mag wel een kind vervoeren in een speciaal fietszitje. 
 • Het is ook toegestaan passagiers te vervoeren op een fiets die speciaal is bedoeld voor het vervoer van een of meer passagiers. 

Kinderen op de fiets

 • Let op: Kinderen tot 12 jaar mogen alleen op een weg voor autoverkeer fietsen als ze worden begeleid door iemand van 16 jaar of ouder.

Plaats op de weg

 • Alleen in enkele grote steden zijn er speciale fietspaden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moeten fietsers, omdat in Cyprus links wordt gereden, zo veel mogelijk aan de linkerzijde van de weg rijden.

Naast elkaar fietsen

 • Het is niet toegestaan naast elkaar te fietsen. 
 • In groepen van vier of meer personen mag je wel twee aan twee fietsen.

Bijzonderheden

 • We beschikken niet over gegevens aangaande de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus.

Elektrische step

 • In Cyprus mag je met een elektrische step op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan. Per 1 september 2022 is er nieuwe wetgeving voor elektrische steps van kracht.

Eisen

 • Minimumleeftijd: 14 jaar.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: verplicht.
 • Veiligheidsvest: verplicht in het donker of bij slecht zicht.
 • De elektrische step moet een remsysteem, voor- en achterlicht en een bel hebben en de banden moeten in goede staat verkeren.
 • De constructiesnelheid moet hoger dan 6 km/h en maximaal 20 km/h zijn. 

Verkeersregels

 • Voor de elektrische step gelden de verkeersregels voor een fiets.
 • Je mag op de volgende plekken rijden met een elektrische step:
  • Op de rijbaan van wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/h of lager geldt.
  • Op fietspaden of gedeelde fiets- en voetpaden. 
 • Het is verboden om op de stoep of in voetgangersgebieden te rijden, tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan door gemeente waarin je je bevindt. Informeer ter plekke naar de regels.
 • De maximumsnelheid is 20 km/h. Als het is toegestaan om op de stoep of in een voetgangersgebied te rijden, is daar de maximumsnelheid 10 km/h.
 • Het is verboden een mobiele telefoon vast te houden of oortjes of een koptelefoon op te hebben. Een handsfree communicatiesysteem voor communicatie op korte afstand of voor trainingsdoeleinden is wel toegestaan.
 • Vervoer van een passagier is verboden.
 • Naast elkaar rijden is verboden.

Verzekering

 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan - In de winter is het op bergwegen toegestaan sneeuwkettingen te gebruiken. Sneeuwsokken kunnen worden gebruikt als alternatief voor sneeuwkettingen.

Spijkerbanden

 • Toegestaan - In de winter is het op bergwegen toegestaan spijkerbanden te gebruiken.

Bijzonderheden

Noord-Cyprus

 • We beschikken niet over gegevens aangaande de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Cyprus wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Tekst op borden in Cyprus wordt vaak in het Engels (witte letters) en Grieks (gele letters) weergegeven.

Auto en motor

 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 30) geeft een minimumsnelheid aan.

Fiets

 • Een rond blauw bord met een bus en een fiets duidt een busbaan aan die ook door fietsers gebruikt mag worden.

Speciaal voor jou geselecteerd

Nu10%korting
Pechhulp op vakantie 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Ga goed verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering van de ANWB is als beste getest door de Consumentenbond.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. Nu het eerste jaar 50% korting op de Gold Card.