Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

De ANWB vindt het belangrijk dat haar leden veilig en duurzaam onderweg kunnen zijn. We voeren in onze bedrijfsvoering daarom continu verbeteringen door op dit gebied, om de leden te inspireren. Hieronder lees je hoe de ANWB presteert wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De ANWB heeft een breed werkterrein: recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Dat maakt het maatschappelijke speelveld waarop wij opereren zeer breed. We geven je graag inzicht in wat we doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De ANWB focust zich op de aspecten waarop we naar ons gevoel de meeste impact kunnen hebben: verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.

Maar ons MVO-programma is breder dan mobiliteit. We werken ook continu aan vermindering van ons verbruik aan gas, stroom en water, ons papierverbruik en afval-productie. In contacten met onze zakelijke partners en toeleveranciers proberen we ook hen te stimuleren om steeds duurzamer te handelen. 

Klimaatverandering

CO2-reductie: waarom belangrijk voor de ANWB

Naast alle inspanningen die de ANWB onderneemt om haar eigen CO2-voetafdruk omlaag te brengen, wil zij ook haar leden helpen om de overstap te maken naar duurzame mobiliteit. 

Papierverbruik en afval

Waarom belangrijk voor ANWB

We willen ons papierverbruik verminderen en de afvalscheiding verder verbeteren. Lees verder wat we hier voor doen om dat te bereiken.

 

Reageren

Heb je na het lezen van de informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de ANWB een vraag of reactie? Neem dan contact op via experts@anwb.nl