Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

De ANWB vindt het belangrijk dat haar leden veilig en duurzaam onderweg kunnen zijn. We voeren in onze bedrijfsvoering daarom continu verbeteringen door op dit gebied, om de leden te inspireren. Hieronder lees je hoe de ANWB presteert wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De ANWB heeft een breed werkterrein: recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Dat maakt het maatschappelijke speelveld waarop wij opereren zeer breed. We geven je graag inzicht in wat we doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De ANWB focust zich op de aspecten waarop we naar ons gevoel de meeste impact kunnen hebben: verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.

Maar ons MVO-programma is breder dan mobiliteit. We werken ook continu aan vermindering van ons verbruik aan gas, stroom en water, ons papierverbruik en afval-productie. In contacten met onze zakelijke partners en toeleveranciers proberen we ook hen te stimuleren om steeds duurzamer te handelen. 

Wegenwacht

De Wegenwacht komt jaarlijks ruim 1 miljoen keer in actie om een ANWB-lid met autopech te helpen. Dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. Bovendien verlenen Wegenwachten ook tientallen keren per jaar EHBO, omdat ze vaak als eerste hulpdienst bij ongevallen arriveren.

Reizen

Reizen per auto of vliegtuig is natuurlijk erg leuk, maar helaas niet zo goed voor het milieu. De ANWB werkt samen met een aantal touroperators, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. In 2020 behoren zij op het gebied van duurzaamheid tot de kopgroep van Nederlandse touroperators.

CO2-voetafdruk

De ANWB streeft ernaar haar CO2-voetafdruk geleidelijk te verminderen. Een CO2-voetafdruk is een maat voor het bedrijfsleven, waarmee je inzichtelijk maakt hoeveel CO2 het bedrijf uitstoot.  In 2016 kende de ANWB een CO2-voetafdruk van 39.460 ton, oftewel 39,5 Kiloton. 

Medewerkers

Bij de ANWB (en haar dochter- ondernemingen) werken in totaal zo’n 3600 medewerkers. Voor al deze mensen willen we een betrouwbare en inspirerende werkgever zijn. We hechten veel waarde aan de inbreng van alle medewerkers voor de realisatie van de missie van de ANWB.

Inkoop

Een beter milieu begint bij jezelf. Maar de ANWB is zich er zeker van bewust dat ze ook indirect effect heeft via toeleveranciers. In alle inkoopstromen wordt dan ook nadrukkelijk aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verbruik van de ANWB

In 2016 heeft de ANWB weer een aantal stappen gezet op weg naar een duurzamere bedrijfs­voering. Op deze pagina zie je de belangrijkste cijfers over het jaar 2016. 

Uitvoering MVO-beleid

We voeren in onze bedrijfsvoering continu verbeteringen door op het gebied van verkeersveiligheid en duurzaamheid. Daarmee willen we onze leden inspireren en stimuleren om ook voor veilige en duurzame oplossingen te kiezen. Bij de uitvoering van ons MVO-beleid zijn alle ANWB-afdelingen en dochterbedrijven betrokken.

Transparantie

Als ANWB zijn we trots op ons MVO-beleid en onze MVO-prestaties. Op de pagina’s ‘Verantwoord ondernemen’ laten we daarom zo transparant mogelijk zien hoe we er voor staan. Hier lees je hoe wij onze MVO-prestaties rapporteren.

 

 

GRI-tabel

Over de jaren 2009 t/m 2015 heeft de ANWB een apart ‘Maatschappelijk Jaarverslag’ gepubliceerd. Sindsdien rapporteren we onze activiteiten en vorderingen op MVO-gebied op anwb.nl. Om te laten zien waar de informatie te vinden is, die normaliter in een maatschap­pelijk jaarverslag staat, hebben we onderstaand overzicht gemaakt.

Eén ANWB

Verkeer, vervoer, recreatie en toerisme: dat zijn de werkterreinen van de ANWB. Sinds de op­richting in 1883 is de ANWB uitgegroeid tot een grote organisatie met allerlei onderdelen en specialis­men, zoals Wegenwacht, verzekeringen, georganiseerde reizen en winkels, maar nog steeds helpen we onze leden en klanten om zorgeloos onderweg te zijn. 

Laatste nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen met betrekking tot 'verantwoord ondernemen'.

Reageren

Heb je na het lezen van de informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de ANWB een vraag of reactie? Neem dan contact op met Monique Kruse

Maatschappelijk betrokken

ANWB Kinderfietsenplan

ANWB Kinderfietsenplan

Het lijkt zo vanzelfsprekend, een kind op de fiets. Maar voor veel kinderen, die opgroeien in armoede is dat niet zo. Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt gebruikte fietsen in, knapt ze op en doneert een veilige fiets aan kinderen vanaf 10 jaar.

ANWB Automaatje

ANWB Automaatje

ANWB AutoMaatje is een lokale vervoerservice. Vrijwilligers vervoeren minder mobiele plaatsgenoten, zodat zij mee kunnen blijven doen met de maatschappij. Zo dragen we bij aan het terugdringen van de sociale eenzaamheid.

Donaties van de ANWB

Donaties van de ANWB

Onder de vlag 'Maatschappelijk Rendement' ondersteunt de ANWB kleine, lokale initiatieven die waardevol en inspirerend zijn voor de leden. Het project of initiatief moet liggen op het terrein van recreatie, verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit.

ANWB Groenpleinen

ANWB Groenpleinen

De ANWB Groenpleinen in Krommenie en Eindhoven zijn plekken waar je samen naartoe gaat of afspreekt. Een plek die jong en oud samenbrengt om er hun vrije tijd door te brengen, om er te spelen, maar ook om in de open lucht te werken.