Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

De ANWB vindt het belangrijk dat haar leden veilig en duurzaam onderweg kunnen zijn. Zelf voeren we in onze bedrijfsvoering ook continu verbeteringen door op dit gebied. Hieronder lees je hoe de ANWB presteert wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De ANWB focust zich op de aspecten waarop we naar ons gevoel de meeste impact kunnen hebben: verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.

Maar ons MVO-programma is breder dan mobiliteit. We werken ook continu aan vermindering van ons verbruik aan gas, stroom, water en papier en verbetering van onze afvalscheiding. In contacten met onze zakelijke partners en toeleveranciers proberen we ook hen te stimuleren om steeds duurzamer te handelen. 

Klimaatverandering

CO2-reductie: waarom belangrijk voor de ANWB

We willen onze eigen CO2-voetafdruk omlaag brengen en onze leden helpen om de overstap te maken naar duurzame mobiliteit. Lees verder wat we hier voor doen om dat te bereiken.

Papierverbruik en afval

Waarom belangrijk voor ANWB

We willen ons papierverbruik verminderen en de afvalscheiding verder verbeteren. Lees verder wat we hier voor doen om dat te bereiken.

Reageren

Heb je na het lezen van de informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de ANWB een vraag of reactie? Neem dan contact op via experts@anwb.nl