Selectiecriteria

Om kans te maken op een ANWB Verkeersplein moet je als school aan een aantal criteria voldoen.

Lees de selectiecriteria samen met de algemene voorwaarden, voordat je het aanmeldformulier invult om er zeker van te zijn dat je kans maakt.

Algemeen

  • Aanvragen mogen alleen worden gedaan door een rechtsgeldige persoon verbonden aan de basisschool of scholengemeenschap in Nederland waar ook de activiteit moet worden uitgevoerd.
  • De basisschool staat garant voor instandhouding en het juiste gebruik van het verkeersplein na de realisatiefase en beschikt over voldoende middelen voor reguliere meerjarige exploitatie.

Het ANWB Verkeersplein

  • Het schoolplein moet voldoende ruimte hebben voor het realiseren van een verkeersplein (minimaal tussen de 200 m2 en 225 m2). Deze ruimte mag onderbroken worden door bijvoorbeeld een boom, een zandbak of speeltoestel. 
  • Met deze actie richten we ons op basisscholen die nog geen verkeersplein hebben. Het is niet haalbaar voor de leverancier om het reeds bestaande verkeersplein of andere tekeningen eerst te verwijderen. Mocht je toch in aanmerking willen komen, dan vragen we je om de stenen op het plein te vervangen.
  • Voor het realiseren van een verkeersplein is een harde ondergrond vereist (bijvoorbeeld betontegels, straatstenen of asfalt). Rubberen valtegels zijn niet geschikt voor thermoplast, deze m2 tellen niet mee voor het verkeersplein.
  • Het verkeersplein wordt tussen 4 juli en 15 augustus aangelegd en neemt 1 à 2 dagen in beslag afhankelijk van de weersomstandigheden.
  • De leverancier krijgt een contactpersoon toegewezen en dient aanwezig te zijn op de dag van de realisatie om praktische zaken over het verkeersplein mee af te stemmen. 
  • Van de winnende scholen vragen wij een duidelijke plattegrond van het schoolplein met foto’s.
  • Het verkeersplein wordt in het nieuwe schooljaar (vanaf eind september) feestelijk geopend. De datum wordt nader bepaald.