Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Heuvelroutes voor fietsers

Echte bergen hebben we niet in Nederland, maar heuvels wel. Zo kun je toch af en toe stevig op de trappers om wat procentjes extra te overbruggen.

Route 1 - Beekbergerwoudroute

31 km, Beekbergen, Gelderland

Deze gevarieerde route doorkruist drie landschappen: de grote Veluwse stuwwal, nat broekland ten oosten van het Apeldoornsch Kanaal en de enk van Beekbergen en Lieren. De stuwwal, ontstaan in de voorlaatste ijstijd (180.000 - 120.000 jaar geleden), is grotendeels bebost en heuvelachtig. In de 19e eeuw waren grote delen nog heideveld en zandverstuiving. Het broekland is nu welvarend weidegebied, vroeger lagen hier uitgestrekte natte hooilanden en moerasbossen, waaronder het laatste Nederlandse oerbos, het Beekbergerwoud, gekapt in 1871. Aan de voet van de stuwwal, op de grens tussen nat en droog, ontstonden nederzettingen, waaronder Beekbergen en Lieren. De enken rond deze dorpen ontstonden door eeuwenlange plaggenbemesting van het akkerland.
Bekijk de heuvelroute

Route 2 - Voerstreekroute

34 km, Slenaken, Limburg

De Voerstreek bestaat uit kleinschalig heuvellandschap. Het oogt niet zo 'aangekleed' als het aangrenzende Mergelland, waar het toerisme een grote rol speelt. De grensovergang bij Slenaken illustreert dit verschil duidelijk. Van het Klein-Zwitserlandachtige vakantiegebied, met zijn keurig onderhouden hotels, kom je in de agrarische streek rond Teuven, waar Belgische planologische inzichten het beeld hebben bepaald. Hier zijn de bermen niet aangeharkt, maar loopt de kale weg gewoon door in het erf van de huizen.
Bekijk de heuvelroute

Route 3: Rechterenroute

29 km, Ommen, Overijssel

De Lemelerberg vormt samen met de Archemerberg en de Besthemer­berg het noordelijkste deel van de Sallandse Heuvelrug, een inmiddels sterk verbrokkelde stuwwal die in de voorlaatste ijstijd is ontstaan. Een enorme gletsjer schoof toen door het IJsseldal naar het zuiden en stuwde het meegevoerde leem, zand en grind aan weerszijden omhoog tot hoge wallen. De bergen zijn in de loop der tijd door verstuiving kleiner geworden, maar bereiken toch nog een hoogte van 81 meter (Lemelerberg). De Archemerberg 78 meter is als enige niet bebost, zodat u vanaf dit punt bij helder weer een adembene­mend vergezicht hebt over Salland, Twente en het dal van de Vecht.
Bekijk de heuvelroute

Route 4 - Lustwaranderoute oost

34 km, Amerongen, Utrecht

Het oostelijke deel van de Lustwaranderoute toont een ander gezicht van de Utrechtse Heuvelrug. Fiets door de bossen van de boswachterijen Leersum en Amerongen. De bossen die de Heuvelrug bedekten waren aan het einde van de 17e eeuw door toedoen van mens en dier verdwenen. De Heuvelrug bestond uit heidevelden en zandvlakten. Na 1800 zetten de landgoedeigenaren de woeste gronden om in productiebossen. In het noorden grenst de Heuvelrug aan het open landschap van de Gelderse Vallei, in het zuiden maken de heuvels plaats voor het rivierlandschap.
Bekijk de heuvelroute

Route 5 - Raarveldroute

31 km, Bunde, Limburg

Tussen Meerssen, Ulestraten en Valkenburg strekt zich een groot plateau uit dat vrijwel geheel ontgonnen is ten behoeve van de landbouw. De hogergelegen akkers werden velden genoemd. In het midden ligt het Raarveld. Oorspronkelijk concentreerde de akkerbouw zich in een ring om de dorpen. Het vee graasde hogerop in de bossen en op met struikgewas begroeide heide­velden. In de 13e eeuw werden onder druk van de bevolkingsgroei de bossen gerooid en in gebruik genomen als landbouwgrond. Het lager gelegen Geuldal charmeert met monumentale gebouwen, kalksteengroeven en hellingbossen.
Bekijk de heuvelroute

Misschien vind je dit ook interessant:

Vijf routes langs de Zuiderwaterlinie
10 meerdaagse fietsroutes
Fietsarrangementen

ANWB Eropuit app 

Met deze gratis app heb je al onze fiets- en wandelroutes, de fietsknooppuntenplanner en tips bij de hand voor als je eropuit wilt in Nederland.

15% korting
Veilig op de fiets 

Van fietsspiegels, reflectie en verlichting tot fietssloten en tassen.

Wegenwacht Fiets 

Altijd snel hulp voor pech met je fiets, óók thuis voor de deur. Jaarlijks gratis fietscheck en juridisch advies bij een ongeval.

Fietsroutes in Nederland 

Ontdek de mooiste én gratis fietsroutes in elke provincie. Kies er één uit en maak een mooie fietstocht.