Raarveldroute

Nederland, Limburg, Bunde

18
19
20
63
61
102
64
104
09
13
14
15
18

Tussen Meerssen, Ulestraten en Valkenburg strekt zich een groot plateau uit dat vrijwel geheel ontgonnen is ten behoeve van de landbouw. De hogergelegen akkers werden velden genoemd. In het midden ligt het Raarveld. Oorspronkelijk concentreerde de akkerbouw zich in een ring om de dorpen. Het vee graasde hogerop in de bossen en op met struikgewas begroeide heide­velden. In de 13e eeuw werden onder druk van de bevolkingsgroei de bossen gerooid en in gebruik genomen als landbouwgrond. Het lager gelegen Geuldal charmeert met monumentale gebouwen, kalksteengroeven en hellingbossen. Zoals je van het Heuvelland mag verwachten bevat de route enkele pittige klimmetjes en afdalingen.

Startpunt: het startpunt bevindt zich tussen knooppunt 15 en 18. Rijd in noordelijke richting de Spoorstraat uit (spoor aan rechterhand) en ga op de Roggeveldstraat rechtsaf het spoor over.

 

Fietsveiligheid route-informatie:
• Tussen knooppunt 63 en 61, na Groot Haasdal, volgt een spectaculaire afdaling langs het Ravensbosch over een smalle weg met veel autoverkeer; ga achter elkaar rijden, pas je snelheid aan en houd rekening met medeweggebruikers! Beneden aan de heuvel goed rechts houden in de bocht.
• Na knooppunt 09 gaat de route kort over een onverharde (zand)weg; pas hier je snelheid aan en wees aan het einde bedacht op een hinderlijk paaltje midden op de weg! Let hier ook goed op het overige verkeer wanneer de asfaltweg op rijdt (beperkt zicht).

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.); houd echter wel rekening met bovenstaande punten en met de soms pittige klimmetjes die deze route bevat!

Tussen Meerssen en Elsloo ligt tegen de oostelijke Maasdalhelling een reeks hellingbossen. Deze bos­sen worden aangeduid als het Bun­derbos. In de vroege middeleeuwen lag op deze helling een aaneenge­sloten bosgebied, maar in de 12e en 13e eeuw werd het grootste deel ontgonnen. Aan het einde van de 19e eeuw veranderde het aanzien drastisch door de aanleg van de spoorlijn Venlo–Maastricht, het Juli­anakanaal en de A2. Ook de meeste kalkrijke bronbeken zijn verdwenen. In en rond de (herstelde) bronnen leeft een aantal zeldzame salaman­dersoorten, waaronder de zwarte vuursalamander. Deze is gemakkelijk te herkennen aan zijn felgele lengtestrepen.

Ten noordwesten van het dorpje Schietecoven ligt de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport. De fietsroute kruist de lampen van de aanvliegroute. De aanleg van deze baan is destijds omstreden geweest. Tegenstanders wezen op de vernietiging van landbouw- en natuurgrond én op de overlast van de nachtelijke (vracht) vluchten. Rond het vliegveld hebben zich verscheidene bedrijven gevestigd die zich toegelegd hebben op het transport van goederen.

Tussen Oensel en Schimmert fietst u langs het Trichterveld. De naam ‘veld’ wordt in Zuid-Limburg algemeen gebruikt voor akkers op hogergelegen gronden, die pas na de uitvinding van het drieslagstelsel zijn ontgonnen. Door dit landbouwsysteem was het mogelijk ook minder goede grond te benutten. Gedurende het jaar dat de grond braak lag werd er vee op geweid om de grond te bemesten. Het drieslagstelsel werd overbodig door de ontwikkeling van nieuwe gewassen en later helemaal door het gebruik van kunstmest.
Vlak bij knooppunt 63 staat een markante watertoren met de bijnaam 'Reus van Schimmert'. Bovenin het gebouw bevond zich vroeger, voor de Tweede Wereldoorlog, een restaurant. Het rijksmonument is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School.

Door de ontginning van bossen en heidevelden ontstonden nieuwe wegen. Langs deze wegen werden dorpen uitgebreid of nieuwe dorpen gebouwd. Hierdoor ontstonden de vaak typische lintdorpen zoals Klein en Groot Haasdal. Na Groot Haasdal volgt een spectaculaire afdaling langs het Ravensbos. Dit hellingbos ligt op de noordhelling van de Geul bij Houthem. De bosgrond bestaat uit kleilagen, die ondoordringbaar zijn voor het regenwater. Het grondwater kon niet zakken en er vormden zich hier kleine moerassen.

In Sint Gerlach (Houthem) ligt de strakke laatbarokke Sint-Gerlachuskerk uit 1720, die een onderdeel vormde van het norbertinessen-klooster. De bezienswaardige kerk en ‘schatkamer’(expositie) zijn open voor bezoek. Het klooster werd in 1786 op last van de Oostenrijkers opgeheven. Het achterliggende kasteel Sint Gerlach is verbouwd tot een luxueus hotel-restaurant. Aan de overzijde van de Geul ziet u de steile, beboste dalwand oprijzen.

Op de grens tussen Houthem en Geulhem steekt u de meanderende Geul over. In de monumentale, 13e-eeuwse watermolen zit nu een restaurant. Tussen Geulhem en Rothem ligt links van de Geulweg een aantal voormalige kalksteengroeven. Op de steile dalwand van de Geul ligt het hellingbos De Dellen.