Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vervoeren rubberboot op dak 

Vraag gesteld door M. van Dijk op 22 april 2023

Mag je in nederland anno 2023 een rubberboot op je dak van de auto vervoeren? Zelf heb ik een opel combo zonder imperial.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw vraag is of het is toegestaan om een rubberboot op het dak van de auto te vervoeren.

Dat mag uitsluitend worden gedaan als is voldaan aan de eisen volgens de Regeling Voertuigen. 

Regeling Voertuigen art. 5.18.7, lid 2

Bij het vervoer van goederen op het dak moet worden voldaan aan de volgende eisen:

a.de goederen moeten deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager;

b.de lastdrager moet deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd;

c.de door de fabrikant van het voertuig vastgestelde maximale daklast mag niet worden overschreden;

d. indien de lastdrager is geconstrueerd voor het vervoer van specifieke goederen, mogen geen andere én niet meer van deze goederen worden vervoerd dan waarvoor de constructie is bestemd.

Conclusie

De rubberboot mag vervoerd worden op dragers, die deugdelijk zijn bevestigd maar niet zomaar op het dak.