Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fietsendrager op aanhanger

Vraag gesteld door Kampstra op 10 juli 2017

Ik wil graag een fietsendrager (gootjes) op een aanhanger plaatsen m.b.v. dakdragers van een auto. De fietsen zullen voor een achter een stukje oversteken gezien het een kleine kar betreft. Hoogste punt inclusief fietsen zal ca. 240cm worden. Breedste punt van de dakdragers zal binnen breedste punt van de aanhanger vallen (gerekend met buitenzijde wielkassen), maar wel iets oversteken t.o.v. de laadbak.

Wat zegt de wet- en regelgeving hierover? Mag ik met een dergelijke constructie rijden? En hoe zit dit in bv Duitsland, België, Zwitserland en Oostenrijk?

Bedankt alvast voor uw reactie.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over uitstekende lading als gevolg van hte plaatsen van een fietsendrager op een aanhanger.

De regels in Nederland zijn als volgt:

Een personenauto of samenstel van voertuigen mag in de lengte niet meer uitsteken dan:

  • zonder markering maximaal 1,00 meter achter de auto
  • niet meer dan maximaal 5,00 meter vanaf de achteras

Voor ondeelbare lading gelden afwijkende regels:

  • zonder markering niet meer dan maximaal 1,00 meter achter de auto uitsteken
  • niet meer dan 0,5 maal de lengte van het voertuig met een maximum van 5,00 meter vanaf de achteras
  • maximaal 1,00 meter voor de auto uitsteken

Lading mag niet aan de voorzijde van een aanhangwagen uitsteken.
Lading mag in de breedte uitsteken mits de totale breedte (voertuig incl. lading) maximaal 3,00 meter is.

U vraagt ook af hoe de regels zijn in de omliggende landen.

U kunt deze vinden per land in de Landeninformatie van de ANWB. Hier wordsen de verkeersregels aangegeven die in dat betreffende land gelden. De lading valt hier ook onder.

Zo zijn de regels voor Duitsland als volgt:

Lading
  • Lading mag aan de voorzijde van een voertuig niet uitsteken.
  • Aan de achterzijde mag de lading maximaal 1,50 m uitsteken, maar wanneer de lading over een afstand van minder dan 100 km wordt vervoerd, mag deze maximaal 3 m uitsteken.
  • Wanneer de lading meer dan 1 m naar achteren uitsteekt, moet een helrode vlag van 30 x 30 cm (aangebracht op een dwarsstang) of een helrood schild van 30 x 30 cm gevoerd worden. In het donker moet bovendien aan het uiterste uiteinde van de lading een achterlicht en een reflector worden aangebracht.
  • In de breedte mag de lading maximaal 40 cm uitsteken, gerekend vanaf de voertuiglichten. Bredere lading moet worden gemarkeerd. De maximale breedte van een voertuig inclusief lading is 2,55 m exclusief spiegels (deze moeten inklapbaar zijn).
Fietsen
  • Fietsen mogen aan weerszijden van de auto maximaal 40 cm uitsteken, waarbij de totale breedte van de auto inclusief fietsendrager niet meer dan 2,55 m mag zijn.