Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Stikstofproblematiek: Natuurherstel is goed

Te weinig ruimte voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De ANWB vindt het goed dat het adviescollege Stikstofproblematiek in haar 11 juni gepubliceerde eindrapport het kabinet adviseert in te zetten op natuurherstel. Het adviescollege komt daarmee tegemoet aan de oproep van de ANWB te investeren in robuuste natuur. De ANWB vindt het noodzakelijk om nu extra te investeren in maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen zodat er voldoende stikstofruimte is om werkzaamheden uit te voeren die de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid vergroten.

De ANWB vindt het jammer dat er niet gekozen wordt om de verduurzaming van mobiliteit te versnellen door de ingroei van elektrisch rijden verder te stimuleren en geld vrij te maken voor een sloopregeling om de meest vervuilende auto’s versneld van de weg te halen. 

In het eindrapport adviseert het Adviescollege Stikstofproblematiek het kabinet om te investeren in het herstellen van de kwetsbare Nederlandse natuur. De ANWB kan zich vinden in het advies dat een meerjarenprogramma voor natuurherstel, waarvan natuur voor recreatie onderdeel uitmaakt, de echte oplossing is van het stikstofprobleem. De ANWB is verheugd dat in dat kader wordt verwezen naar het programma Nationale Parken Nieuwe Stijl waarbij de ANWB ook betrokken is. Uit de ANWB-ledenpeiling van oktober 2019 bleek al dat naast het vlottrekken van de woningbouw, de mogelijk ontstane stikstofruimte te besteden aan het herstellen van kwetsbare natuurgebieden en het verbeteren van de mobiliteit in Nederland. 

Sneller uitrollen elektrisch rijden

De ANWB is van mening, net als het adviescollege, dat door het wegverkeer al een grote bijdrage wordt geleverd om de stikstofuitstoot terug te dringen.  Eerder maakte het kabinet namelijk al tijdelijk ruimte vrij door de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen overdag naar 100 km/u te verlagen. Ook met de maatregelen uit het Klimaatakkoord om elektrisch rijden te stimuleren zal de uitstoot komende jaren verder dalen. De ANWB vindt het jammer dat er geen geld wordt vrijgemaakt voor het versnellen van de verduurzaming van mobiliteit. Dit kan bijvoorbeeld door extra stimulering van elektrisch rijden en het invoeren van een sloopregeling om de meest vervuilende voertuigen van de weg te krijgen.

Meer ruimte voor investeringen in infrastructuur

De ANWB vindt dat het Kabinet met het in april vastgestelde pakket van maatregelen te weinig ruimte biedt voor investeringen in het vergroten van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Juist in het kader van economisch herstel na de coronacrisis en om de verwachte groei van mobiliteit in de toekomst op te kunnen vangen zijn deze investeringen hard nodig. Door nu te investeren in de  versnelde verlaging van de stikstofuitstoot door het wegverkeer kan deze ruimte worden gecreëerd.