Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autorijden in 2023 weer een beetje duurder

5 januari 2023 Overheid schaaft aan belastingen en subsidies

De motorijtuigenbelasting (MRB) en aanschafbelasting (BPM) gaan omhoog en – gelukkig – ook de onbelaste kilometervergoeding. Je gaat meer bijtelling betalen voor een zakelijk gereden elektrische auto duurder dan € 30.000 en de subsidie voor elektrische auto’s wordt verder uitgekleed. We zetten alle veranderingen op een rijtje.

BPM

In de prijs van een nieuwe auto is BPM opgenomen, de Belasting van Personenauto’s en Motorfietsen. De hoogte van deze belasting is voor personenwagens afhankelijk van de CO2-uitstoot. Vandaar dat op elektrische auto’s – die geen CO2 uitstoten – geen BPM rust.

De hoeveelheid CO2 die een auto uitstoot, bepaalt welke belastingschijf bij jouw auto hoort. Zowel voor benzine- en dieselauto’s zijn er vijf tariefschijven. De CO2-grenzen hiervoor zijn verlaagd, de bedragen erin verhoogd. Je betaalt dus meer BPM bij een lagere uitstoot. Ook is het ‘starttarief’ met € 24 verhoogd naar € 400. Voor plug-inhybrideauto’s geldt dit starttarief niet en ook kennen deze auto’s maar drie tariefschijven. De tarieven en meer informatie vind je op de BPM-pagina.

MRB

De Motorrijtuigenbelasting (MRB) betaal je wanneer je een auto, motor of vrachtwagen bezit. Deze heffing, ook bekend als wegenbelasting, wordt jaarlijks berekend op basis van CO2-uitstoot, brandstofsoort en het leeggewicht van het voertuig. Daarnaast is de hoogte afhankelijk van de provincie waarin je woont; die mag extra belasting heffen op dit bedrag, de zogenaamde ‘provinciale opcenten’.

Dit jaar hebben zes van de twaalf provincies voor een verhoging van de opcenten gekozen, de andere bleven gelijk. Maar ook als je in een van die andere provincies woont, ga je meer betalen: het deel dat het Rijk heft, is verhoogd met de inflatiecorrectie van 6,3 procent.

Accijnzen

Op 1 april 2022 voerde de overheid een accijnsverlaging op brandstoffen door om de extreem hard gestegen pompprijzen te verzachten. Deze verlaging zou 31 december 2022 aflopen, maar is nu doorgetrokken naar 1 juli 2023. Dan wordt de korting gehalveerd en meteen verhoogd met de jaarlijkse inflatiecorrectie.

Lees meer over de actualiteit rondom brandstofaccijnzen.

Pluspuntje: onbelast declareren

Ondanks alle verhogingen is er voor alle automobilisten ook een klein pluspuntje, althans, wanneer je je reiskosten kunt declareren. Voortaan mag je namelijk € 0,21 per kilometer declareren zonder daar belasting over te betalen. Eerder was dit € 0,19.

Elektrisch rijden

Voor elektrische autobezitters verandert er in 2023 niks wat MRB en BPM betreft. Leaserijders die kiezen voor een elektrische auto betalen sinds 1 januari echter meer bijtelling wanneer hun auto duurder is dan € 30.000. Tot deze grens geldt het verlaagde bijtellingstarief van 16 procent, voor het bedrag erboven geldt het ‘normale’ bijtellingstarief van 22 procent. Vorig jaar lag de grens nog op € 35.000.

Subsidie elektrische auto

De door de overheid in het leven geroepen subsidie op elektrische auto’s is versoberd. Het subsidiebedrag voor nieuwe elektrische auto’s is verlaagd van € 3350 naar € 2950. Voor elektrische occasions blijft het bedrag € 2000.

Lees meer over deze subsidie en het aanvragen ervan (per 10 januari 2023 weer mogelijk).