Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snellere hulp bij mogelijke besmetting met rabiës

3 juni 2024 ‘Samen continu verbeteren’ bij de ANWB Alarmcentrale levert slimme ideeën op

Vanuit de teams bij Personenhulpverlening ontstaan regelmatig kleinschalige verbeterideeën om processen en werkwijzen te verbeteren. Zo ook vanuit onze collega’s Selena en Sofia, die voor de Latijns-Amerikaanse markt werken.

Selena en Sofia vertellen over twee van deze ideeën die onlangs zijn uitgewerkt. “Hondsdolheid, ook wel rabiës genoemd, is een dodelijke infectieziekte. In Nederland komt hondsdolheid maar zelden voor, maar in Latijns-Amerika bestaat er een verhoogd risico op dit virus. Als patiënten zich melden na een beet, krab of lik van een hond, vleermuis, vos of kat kan een preventieve behandeling worden gegeven. Afhankelijk van het type blootstelling wordt geadviseerd om te behandelen met rabiësvaccinaties en eventueel ook immunoglobuline, ook wel HRIG (Humaan Rabies Immune Globulin) genoemd”. 

Rabiësvaccins verkrijgen is een uitdaging

Zowel het verkrijgen van het 'normale' rabiësvaccin als het verkrijgen van HRIG is een uitdaging. Rabiësvaccins zijn namelijk niet in elk ziekenhuis gemakkelijk verkrijgbaar. Selena: “Voorheen maakten we in Latijns-Amerika daarom gebruik van een contactorganisatie, tegen een hoog tarief, om een geschikte kliniek of ziekenhuis aan te bevelen. Om kosten te besparen heeft Sofia alle rabiësgevallen van de afgelopen twee jaar bekeken om te zien in welke ziekenhuizen de vaccins beschikbaar waren. Ze heeft een lijst samengesteld van bijna 50 ziekenhuizen in Latijns-Amerika waar het gelukt is om tussen 2022 en nu rabiësvaccinaties te verkrijgen. In het vervolg kan de hulpverlener de patiënt nu zelf direct doorverwijzen naar deze ziekenhuizen. Dit bespaart geld en tijd, omdat we geen contactorganisatie meer hoeven in te schakelen”.

Een HRIG-brief als proef

Het tweede verbeteridee is voortgekomen uit hetzelfde onderzoek, waaruit blijkt dat het uiterst moeilijk is om in Latijns-Amerika HRIG te verkrijgen. “Opvallend genoeg was het in geen enkel geval gelukt om HRIG te verkrijgen van de 21 keer dat het werd geadviseerd door het medische team. In 18 gevallen is er besloten tot evacuatie naar Nederland. De overige patiënten hebben ervoor gekozen om ons advies niet op te volgen. Deze evacuaties kosten niet alleen geld, maar zijn ook uiterst vervelend voor patiënten omdat ze hun reis moeten onderbreken”, vertelt Sofia.

Het is zo moeilijk om HRIG te krijgen, omdat de werkwijze van de lokale artsen in Latijns-Amerika verschillen van onze adviezen op basis van Nederlandse richtlijnen. Selena: “Over het algemeen zijn we in Nederland voorzichtiger en behandelen we sneller met HRIG. 

Maar lokale artsen in Latijns-Amerika willen het bijvoorbeeld alleen toedienen bij diepe snijwonden, terwijl wij het adviseren bij elk wondje dat heeft gebloed. Vanuit de Medische Dienst is daarom het idee ontstaan om een professionele brief op te stellen waarin ons advies wordt beschreven en op welke richtlijnen dit is gebaseerd. De patiënt kan deze brief dan laten zien aan een lokale arts, in de hoop dat deze sneller bereid is om toch HRIG toe te dienen. 

In de brief staat ook vermeld dat een consequentie van het niet toedienen is dat de patiënt terug moet naar Nederland. We hebben deze brief recent als proef ingezet bij een klant met een rabiës-blootstelling, die naast de vaccinaties ook HRIG nodig had. Het is hem gelukt om, na het tonen van de brief aan de arts, HRIG toegediend te krijgen. Voor het eerst in twee jaar! Dat belooft wat”.

Doordat de teams op de Alarmcentrale continu op zoek gaan naar verbeter ideeën, blijven we onze dienstverlening continu verbeteren. Hier profiteert natuurlijk de patiënt van, maar dit zorgt veelal ook voor kostenbesparingen.

Bekijk ook

Opfristraining artsen door oud-Alarmcentrale arts
ANWB Alarmcentrale vindt passende oplossingen in complexe situaties
Helikoptervlucht of grondtransport?
Bewonderenswaardige samenwerking na ernstig ongeluk