Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Een tevreden patiënt én kosten bespaard door een ambulancevlucht

Van West-Afrika naar Benidorm

Martijn*, verblijvend in West-Afrika, had een medisch probleem dat niet ter plekke op te lossen was. Het Team Personenhulpverlening van de ANWB besloot om hem naar Benidorm in Spanje te vliegen voor een operatie en revalidatie.

Hulpverleners van de ANWB bewaken zowel het belang van de verzekerde als van de verzekeraar.

Hulpverlener Henk Jan Slomp, sinds 2004 werkzaam bij de ANWB, heeft aan dit dossier gewerkt. Henk Jan: “Bij een nieuw dossier kijken we eerst naar hoe iemand verzekerd is, want dat is de basis die ons ruimte biedt wat we kunnen doen. In dit geval had de verzekerde een basisverzekering. Hiermee kunnen we evacueren en vervolghulp in een ziekenhuis bieden, zolang de medische kosten niet hoger zijn dan wat de behandeling in Nederland zou kosten”.

Op zoek naar een passend ziekenhuis in de regio

Martijn had twijfels of hij met zijn medisch probleem wel adequate zorg in West-Afrika kon krijgen. Deze twijfels bleken gegrond te zijn. “In Afrika is de zorg doorgaans minder goed dan in Westerse landen”, legt Henk Jan uit. “Door gebruik te maken van de medische expertise van onze eigen artsen kijken we altijd eerst of we een passend ziekenhuis kunnen vinden in de regio. In dit geval kwam als enige optie een ziekenhuis in Dakar, Senegal uit. Maar onze artsen hadden in dit specifieke geval toch twijfels over de kunde van de artsen daar. De artsen met wie we samenwerken - dat zijn artsen van contactorganisaties die de lokale situatie goed kennen - zijn gespecialiseerd in de lokale- en luchtvaartgeneeskunde en weten heel goed wat er in bepaalde landen kan en moet gebeuren”.

Omdat Martijn enkel een basisverzekering had, was repatriëring naar Nederland niet verzekerd. Om hem naar een duur privé-ziekenhuis in de regio te brengen zou te veel kosten met zich meebrengen. Ook dat is een belangrijke taak die hoort bij wat de hulpverleners van de ANWB doen. De kosten van de zorg die wordt verleend, moet goed bewaakt worden. Daarom werd uiteindelijk besloten om hem naar Benidorm te vliegen.

Verder weg, maar een slimme keuze

Benidorm ligt weliswaar verder weg, maar had een groot voordeel: het ziekenhuis dat Martijn kon helpen is door de verzekeraar is gecontracteerd. Hierdoor wordt het gezien alsof het een ziekenhuis in Nederland is en zo wordt het ook betaald door de verzekeraar. Henk Jan: “Na goedkeuring van de verzekeraar stelden we dit plan voor aan Martijn. Hij stemde in om in Benidorm geopereerd te worden en om daar tevens te revalideren. De ANWB heeft toen een speciaal vliegtuig geregeld om hem veilig naar Benidorm te vervoeren”.

Het regelen van speciaal vervoer, in dit geval een ambulancevlucht, vraagt om veel expertise en een netwerk aan betrouwbare partners. De ANWB werkt daarom enkel samen met een wereldwijd netwerk van partners waarbij de kwaliteit gewaarborgd is. Bij een ambulancevlucht komt namelijk veel kijken: je moet een vliegtuig onderhouden om de patiënten veilig te kunnen vervoeren en er moet altijd een medisch team paraat staan.

Een ambulance vlucht wordt zorgvuldig ingezet. 

“We zetten een ambulancevlucht niet zomaar in”

Henk Jan legt voor dit dossier de keuze voor een ambulancevlucht uit: “We zetten een ambulancevlucht niet zomaar in. Het is immers intensive care in de lucht, waarin alle medische zorg geboden wordt die nodig is. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. De verzekerde moest in dit geval liggend vervoerd worden. Soms volstaat een reguliere vlucht, maar op een traject zoals dit was dat geen optie, omdat er geen directe vluchten zijn van West-Afrika naar Benidorm”.

Zoals elk dossier was ook deze casus echt maatwerk, waar verschillende expertises bij elkaar komen om de beste hulpverlening te bieden. De ANWB heeft een team van experts met jarenlange ervaring in hulpverlening en het evacueren van patiënten in het buitenland. Henk Jan: “Het bewaken van de kosten is een belangrijk onderdeel van het dossierbeheer. Als het kan zoeken we daarom altijd naar een zorgverlener waar prijsafspraken mee zijn gemaakt. Ook in het buitenland. Plekken waar de Europese Zorgverzekeringskaart geaccepteerd wordt, zijn daarom ideaal, maar waar dat niet het geval is, zoals in privé ziekenhuizen, passen we via onze lokale contactorganisaties cost containment toe”.

Henk Jan vervolgt: “Vervolgens wordt onderhandeld over de hoogte van de definitieve factuur. We kijken ook naar de kosten die de verzekeraar verwacht te maken na de behandeling, bijvoorbeeld door revalidatie. Soms is het beter om één keer een hoger bedrag voor intensievere zorg te betalen, om later kosten van nazorg te besparen. Of om in een vroeg stadium te repatriëren, zodat hoge medische kosten in het buitenland vermeden worden. Dit doen we uiteraard altijd in goed overleg met de verzekeraar en verzekerde. In die zin werken we voor twee klanten: de verzekeraar en de patiënt”.

Met de verzekerde is het goed gekomen. Martijn is succesvol in Benidorm geopereerd en heeft daar gerevalideerd. Via zijn reisverzekering is hij uiteindelijk teruggevlogen naar West-Afrika.

In verband met bescherming van de privacy van de verzekerde zijn medische details achterwege gelaten.

Bekijk ook

Turkse douane geeft medicijnen niet vrij
Helikoptervlucht of grondtransport?