Vijf bergen met een roerig verleden

Nederland, Overijssel, Markelo

Het uitzicht vanaf de Markeloseberg is de beklimming meer dan waard: glooiende hellingen, enkele boerderijen en de beboste top van de Hulpe, vroeger een bedevaartplaats. Voordat een veroordeelde op de Galgenbelt werd opgehangen, kon hij op de Hulpe zijn zonden opbiechten. Markelo staat bekend als ‘het dorp tussen de vijf heuvels’. Qua hoogte stelt het niet veel voor, ze zijn niet hoger dan vijftig meter. In het verleden besteeg men deze ‘bergen’ niet voor het uitzicht. Op de top van de Dingspelerberg werd recht gesproken, op de Herikerberg is de doodstraf uitgevoerd. Nu wandelt u er over de glooiende velden, de tijden zijn veranderd.

1. Vanaf VVV en Museumboerderij Eungs Schöppe  steekt u over en loopt u recht­door, langs huis Het Beaufort (links). Bocht naar links en naar rechts volgen, Stations­straat. Bij Korenmolen De Hoop  rechtsaf, Roosdomsweg. Meteen rechtsaf, Schoolstraat.

2. Bij haakse bocht naar rechts het klinkerweggetje rechtdoor heuvel op volgen. Einde klinkerweggetje linksaf (Bergweg), na 100 m rechtdoor langs zitbanken (rechterhand; wegwijzer naar het Verzetsmonument negeren). U passeert een wijngaard (rechts).

3. Na ca. 500 m gaat u bij fietsknooppunt 81 scherp rechtsaf, zandweg. Meteen rechts aanhouden, smal voetpad langs bosrand, parallel aan zandweg. Bij zitbank rechtdoor, breed zandpad. Zijpaden negeren.

4. Bij volgende zitbank eerste linksaf, pad met afsluitboom (voetpad). U passeert  Verzetsmonument Overijssel (links). Pad rechtdoor vervolgen. Op kruising rechtdoor langs afsluitbomen en poortjes. Bocht naar links volgen, langs zitbanken (links).

5. Bij picknickbanken links aanhouden, door opening in afzetting. Zandweg met flauwe bocht naar rechts volgen, langs akker- en weiland. Einde pad rechtsaf, klinkerweg. Einde klinkerweg linksaf, asfaltweg, Langeweg.

6. Op kruising rechtdoor, Langeweg vervolgen. Einde bosperceel linksaf, bij wegwijzer ‘De Dikke Steen’.

7. Zandweg rechtdoor volgen. Op kruising met asfaltweg rechtsaf. Bij groene loods en transformatorhuisje (Roosdomsweg 27A) linksaf, zandweg met fietspad. Einde zandweg linksaf, klinkerweg. Op kruising rechtdoor, asfaltweg volgen, Wenninkweg.

8. Asfaltweg blijven volgen. Op kruising met klinkerweg rechtsaf, Ensinkgoorsdijk. Derde weg linksaf bij grijs trafohuisje, asfaltweg (Welmersweg), na 200 m ligt hier links de Fuchsiatuin Erve Knopert.

9. Einde weg linksaf Veldstadsweg. Verder­op rechtdoor via klinkerweg. Op driesprong rechtsaf, Sligsweg. Op voorrangsweg (Stationsweg) linksaf, fietspad volgen. Eerstvolgende afslag rechtsaf richting Stokkum, voorrangsweg (N754) oversteken en rechtdoor (Stokkumerweg).

10. Bij huisnr. 69 (rechterhand) linsaf klinkerweg in, wordt zandweg. Op asfaltweg linksaf (Kerkweg). Eerste weg rechtsaf, De Hulpe. Eerste onverharde pad naar links inslaan, richting een huis.

11. Vóór het huis rechtsaf, paadje langs bosrand (bos aan linkerhand, akker­land aan rechterhand). Bij zitbanken rechtdoor, paadje langs bosrand (links) vervolgen. (U loopt nu op De Hulpe, vroeger een belangrijke bedevaartplaats en tevens de plek waar in WOII een onderduikplaats in het bos was.)

12. Bocht naar links volgen. Einde pad bij zitbank linksaf, langs afsluitboom. Licht dalend pad volgen langs kapel, bij toegang naar boerderij met bocht naar links. Na begraaf­plaats (aan rechterzijde) weg vervolgen langs akkers (links).

13. Doorlopen tot ijzeren hek dwars over het pad, net voor dit hek rechts afslaan. Langs afsluitboom over smal voetpad (zand), rechtdoor langs speeltuintje, links aanhouden. Einde pad links en direct rechtsaf, Burgemeester Korthals Alteslaan.

14. Weg volgen richting molen en de voorrangsweg oversteken. Molenstraat vervolgen. Bij de molen rechtsaf, Stationsstraat volgen naar VVV.

Naast de VVV ligt een museum, gevestigd in een oude dorpsboerderij. De naam ‘Eungs Schöppe’ komt van ‘Eungs’, bijnaam van de familie die ooit de eigenaar was. Stichting Eungs Schöppe heeft het sinds 1977 ingericht als museumboerderij en expositieruimte. U treft er een interessante verzameling historische en folkloristische voorwerpen aan uit de omgeving van Markelo: jongetjes in rokken, vrouwen met een slaapmuts of kantenmuts. Er zijn ook prachtige merklappen en een boereninterieur te zien (Goorseweg 1a, Markelo, tel. 0547 - 363 536, www.eungsschoppe.nl).

Deze molen uit 1836 heeft meer dan zestig jaar gedraaid op de wind. Eind 19e eeuw kreeg de molen een oliemotor, die in 1924 werd vervangen door een elektromotor. Het kon de molen niet meer redden van de ondergang: de molen kwam stil te liggen en de wieken werden verwijderd. Toch is het goed afgelopen met de molen: hij werd gerestaureerd en draait sinds 1991 dankzij de inzet van vrijwillige molenaars weer op volle toeren. In de molenwinkel zijn meel, graan en natuurproducten te koop (Stationsstraat 33, Markelo, tel. 0547 - 363 069).

Op de Markeloseberg staan drie grote zuilen van natuursteen. Tegen de zijkant van elke zuil is een beeld geplaatst. Op dit sobere verzetsmonument uit 1953 staan de namen vermeld van 470 verzetsmensen uit de provincie Overijssel, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het ontwerp is van beeldhouwer Titus Leeser, die met het monument eerbied wil uitdrukken voor de omgekomen verzetsstrijders. De tekst op het monument is een gedicht van Victor E. van Vriesland.

Niet alleen voor tuinliefhebbers! Het boerenechtpaar Ton en Dineke ten Hove stopte eind jaren 90 met het houden van vee en bouwden hun tuin uit tot een waar lustof. Deze tuin wordt met veel liefde beheerd en is in de zomer opengesteld voor bezoek. Naast de collectie van honderden soorten fuchsia's zijn er ook kleurijke dahlia's te bewonderen en er is een mini-museum met Twentse gebruiksvoorwerken.