Mobiel schade melden

Einde van het Europees schadeformulier

Niemand weet precies hoeveel verkeersongevallen er in Nederland voorkomen. De registratie is namelijk al jarenlang niet op orde. Maar nu is er een app en kun je zelf aan de slag.

Mobiel schade melden ANWB

Bij een aanrijding moet je aan duizend dingen tegelijk denken: schade bepalen, gegevens verzamelen, verzekeraar op de hoogte stellen, schadeformulieren invullen en met veel pech moet je ook nog naar het ziekenhuis.

Plaatschade ANWB

Maar aan één ding denk je waarschijnlijk niet: of dit ongeval wel goed in de ‘statistieken’ terechtkomt. ‘Ideaal gezien zou elke aanrijding moeten worden genoteerd in de landelijke ongevallenadministratie. Dat zijn de bestanden waarop de overheid het beleid maakt’, zegt Henk Stipdonk, onderzoeksmanager bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Als bijvoorbeeld blijkt dat op een kruispunt elke maand vijf fietsers tegen elkaar botsen, moet daar wat veranderen. ‘En dat weet je alleen als die ongevallen goed worden geregistreerd.’

Onvolledige cijfers

Maar die ongevallencijfers zijn al jarenlang onbetrouwbaar, omdat lang niet alle ongevallen worden geregistreerd. Bij twee fietsen die botsen is dat nog logisch (je krabbelt op en fietst weer door), maar het gaat ook om zwaardere ongevallen. ‘We schatten dat de helft van de ernstige ongevallen, dus waarbij iemand in het ziekenhuis met ernstig letsel moet worden opgenomen, niet wordt geregistreerd’, zegt Stipdonk.

Zo waren er in Nederland ongeveer 21.000 ernstig verkeersgewonden in 2014, berekende het SWOV. Maar de politie heeft daarvan maar ongeveer 3.700 geregistreerd. ‘De rest moeten we uit databases van ziekenhuizen halen.’

Onvolledige database

En ook die database is niet volledig: daar zitten bijvoorbeeld niet de mensen bij die dezelfde dag naar huis mogen van het ziekenhuis. Of de ongevallen waarbij überhaupt geen lichamelijk letsel is veroorzaakt. Stipdonk: ‘Gegevens van zulke ongevallen ontbreken grotendeels; werkelijke aantallen zijn niet bekend en kunnen alleen op basis van steekproeven worden geschat.’

Zelfs de gegevens die je op het Europees schadeformulier invult komen niet in de ongevallenstatistieken terecht. Erik Donkers van verkeerskundig ICT-bureau VIA: ‘Dat komt alleen op het bureau van de verzekeraar terecht. En die zetten dat misschien wel in hun eigen database, maar niet in een landelijke database.’

2020 maximaal 500 doden

Is dat erg? Jazeker. Betrouwbare cijfers zijn nodig om beleid op aan te passen. De overheid heeft een verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2020 bepaald, waarin er maximaal 500 verkeersdoden en 10.600 ernstig verkeersgewonden mogen zijn. Om te kunnen meten of die doelstellingen worden gehaald, moet er wel met goede gegevens worden gerekend. 

Schadeformulier invullen ANWB

In 2012 zijn de Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA daarom ‘STAR’ (Smart Traffic Accident Reporting) begonnen, een nieuwe, moderne manier om ongevallenregistratie te verbeteren met behulp van een app en de website www.mobielschademelden.nl. Hiermee kun je zelf aangeven waar en wanneer er een ongeval is gebeurd.

Fietsers, voetgangers, skateboarders

Erik Donkers van VIA is een van de initiatiefnemers van de app. ‘Gemiddeld krijgt iedereen één keer in de zeven jaar te maken met een verkeersongeval. En wie kan een ongeval nou beter registreren dan iemand die er zelf bij betrokken is?’ De app is bedoeld voor alle ongevallen met schade – zowel eenzijdig (tegen een paaltje aan) als tweezijdig (twee voertuigen). En niet alleen voor auto’s: ook fietsers skateboarders, zelfs voetgangers kunnen de app gebruiken.

Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars: ‘We willen het liefst een correcte, volledige database hebben van alle relevante verkeersongevallen in Nederland, zodat we over de juiste gegevens en informatie beschikken.’

Geen schadeformulier meer nodig

De app en website vervangen op den duur het Europees schadeformulier. Donkers: ‘Melden via de app of website betekent dat je direct een claim indient bij je verzekeraar, je hoeft niet meer met pen en papier een formulier in te vullen. Het systeem herkent je kenteken en de claim wordt automatisch verzonden.’

Gebroken been ANWB

Vrijwel alle verzekeraars en leasemaatschappijen doen mee met de app. Het zal nog wel even duren voor iedereen de app en website van mobielschademelden.nl gaat gebruiken en de papieren schadeformulieren echt zijn vervangen. De app is begin dit jaar gelanceerd, en er zijn tot nu toe 4077 meldingen op binnengekomen. Erik Donkers: ‘De app moet nu vooral bekendheid krijgen.’

Zo werkt de app

  1. Download de app via mobielschademelden.nl.
  2. Bij een ongeval: maak foto’s en noteer eventueel de gegevens van getuigen.
  3. Een van de twee partijen start de app op, en vult de gevraagde gegevens in (zoals gegevens van de bestuurders, het soort schade en het soort voertuig).
  4. Controleer samen of alles goed is ingevuld.
  5. De andere partij bevestigt de gegevens van de melding met behulp van een sms-code. Beide partijen krijgen vervolgens een online afschrift.
  6. De verzekeraar of leasemaatschappij krijgt nu automatisch de schademelding binnen. Je hoeft dus geen verzekeringspolis op te zoeken of een Europees schadeformulier in te vullen.
  7. Je krijgt een bevestigingsmail opgestuurd en kunt thuis nog aanvullende informatie toevoegen of er een pdf van maken.

Rol politie

De politie wordt lang niet voor alle ongevallen opgeroepen. ‘Bij een ernstig ongeval, een complex ongeval of op verzoek van betrokkenen komen wij erbij. Dat gebeurt nu ongeveer 100.000 keer per jaar’, zegt Egbert-Jan van Hasselt, Landelijk projectleider
Infrastructuur bij de politie en betrokken bij het maken van de app mobielschademelden. ‘In het recente verleden zijn de aantallen registraties door de politie veel minder geweest. Inmiddels heeft de politie die registratietaak weer opgepakt.’ Dat gaat nog beter worden nu ook de politie een eigen app krijgt in 2017.