Verkeersboetes Polen

Het kan wel eens gebeuren: je rijdt door rood, je haalt in waar het niet mag of je rijdt nét iets te hard. De verkeersboetes in Polen op een rij.

Snel naar

Boetetarieven | Boeteafhandeling

Boetetarieven

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

Binnen de bebouwde kom

 • Overschrijding tot 10 km/h: vanaf PLN 57.
 • Overschrijding van 11 tot 20 km/h: vanaf PLN 114.
 • Overschrijding van 21 tot 30 km/h: vanaf PLN 190.
 • Overschrijding van 31 tot 40 km/h: vanaf PLN 342.
 • Overschrijding van 41 tot 50 km/h: vanaf PLN 532.
 • Overschrijding vanaf 50 km/h: vanaf PLN 760, eventueel een rijverbod van 3 maanden en het rijbewijs kan ter plekke worden ingenomen.

Buiten de bebouwde kom

 • Overschrijding tot 10 km/h: vanaf PLN 114.
 • Overschrijding van 11 tot 20 km/h: vanaf PLN 228.
 • Overschrijding van 21 tot 30 km/h: vanaf PLN 380.
 • Overschrijding van 31 tot 40 km/h: vanaf PLN 684.
 • Overschrijding van 41 tot 50 km/h: vanaf PLN 1.064.
 • Overschrijding vanaf 50 km/h: vanaf PLN 1.520, eventueel een rijverbod van 3 maanden en het rijbewijs kan ter plekke worden ingenomen.

Door rood licht rijden

 • Vanaf PLN 300.

Overtreding inhaalverbod

 • PLN 200-300.

Overschrijden doorgetrokken streep

 • PLN 100-200.

Parkeerovertreding

 • PLN 100-300.
 • Ongeoorloofd parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats: PLN 800.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf PLN 350.

Rijden zonder veiligheidsgordel/beveiligingsmiddel

 • Autogordel: vanaf PLN 100.
 • Het vervoeren van kinderen zonder zitje of veiligheidsgordel: vanaf PLN 150.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf PLN 200.

Bezit of gebruik antiradar

 • Maximaal PLN 3.000.

Geen verlichting overdag

 • Vanaf PLN 250.

Rijden onder invloed

 • Van 0,2 tot 0,5‰: maximaal € 5.000 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6-36 maanden.
 • Meer dan 0,5‰: strafzaak, waarbij een geldboete en/of gevangenisstraf en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd.
 • Rijden onder invloed van drugs is strafbaar.

Boeteafhandeling

 • Voor eenvoudige verkeersovertredingen kent Polen een ‘boetecatalogus’ met daarin alleen de maximumboetes. De politie kan tot die maxima de boetes opleggen en innen.
 • Betaling moet onmiddellijk plaatsvinden. Bij contante betaling moet een betaalbewijs worden uitgereikt. 
 • Als de overtreder geen of onvoldoende contant geld bij zich heeft, is het soms mogelijk de boete per bankoverschrijving te betalen.
 • Indien er niet direct wordt betaald, komt de zaak voor de rechter. Als daaruit een boete volgt, moet die binnen 3 dagen betaald worden.
 • Betaling van de boete betekent dat de zaak daarmee is afgedaan. Beroep is dan niet meer mogelijk.

Puntenrijbewijs

 • Polen kent een strafpuntensysteem dat ook geldt voor buitenlanders.
 • Per overtreding is een aantal punten vastgesteld, variërend van 1 tot 10. Bij een totaal van 24 punten volgt een ontzegging van de rijbevoegdheid.
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Polen.

Waarborgsom

 • Als de boete niet direct wordt betaald, hoeft er geen waarborgsom betaald te worden.

Aansprakelijkheid

 • Bij bekeuren op kenteken, bijvoorbeeld flitsen, is de kentekenhouder meestal verplicht de gegevens van de bestuurder (ten tijde van de overtreding) te verstrekken.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Meer praktische info onderweg in Polen

Tanken in Polen
Tol in Polen
Verkeersinformatie
Verplicht mee in de auto
Verkeersregels