Douaneregels in Noord-Macedonië

Weet jij wat je allemaal mag meenemen over de grens naar Noord-Macedonië? Heb je nog bepaalde papieren nodig om geneesmiddelen mee te nemen?

Snel naar

Alcohol | Geld | Tabak | Diversen | Huisdieren

Alcohol

 • Reizigers vanaf 18 jaar mogen alcoholische dranken invoeren in Noord-Macedonië. De genoemde hoeveelheden gelden per persoon.

Invoer

 • 1 liter alcoholische drank met een alcohol percentage van meer dan 22% of
 • 2 liter alcoholische drank met een alcoholpercentage minder dan 22%
 • Met daarnaast:
 • 2 liter wijn.

Geld

Invoer

 • Binnenlandse betaalmiddelen mogen ingevoerd worden tot een equivalent van 120. 000 MKD. Bedragen hoger dan het equivalent van 120. 000 MKD moeten worden aangegeven.
 • Buitenlandse betaalmiddelen mogen vrij worden ingevoerd tot een equivalent van € 10.000.

Uitvoer

 • Binnenlandse betaalmiddelen mogen uitgevoerd worden tot een equivalent van 120. 000 MKD. Bedragen hoger dan het equivalent van 120. 000 MKD moeten worden aangegeven.
 • Buitenlandse betaalmiddelen mogen vrij worden uitgevoerd tot een equivalent van € 10.000 .
 • Bedragen hoger dan het equivalent van € 10.000 tot het aangegeven bedrag bij invoer.

Tabak

 • Reizigers vanaf 17 jaar mogen tabak invoeren in Noord-Macedonië. De genoemde hoeveelheden gelden per persoon.

Invoer

 • 200 sigaretten of
 • 100 cigarillo's (maximaal 3 g per stuk) of
 • 50 sigaren of
 • 250 g tabak of
 • een proportionele verdeling van deze producten.

Douaneregels diversen

Overige goederen

 • Er mag 50 ml parfum en 250 ml eau de toilette vrij ingevoerd worden.

Geneesmiddelen

 • Gebruik je medicijnen, neem dan een Europees Medisch Paspoort mee. In dit document worden gegevens opgenomen zoals medicijngebruik, ziekte, aandoeningen en de contactgegevens van je arts. Het is tegen een geringe vergoeding onder meer verkrijgbaar bij huisartsen en apotheken.

Medische verklaring

 • Voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, adhd-middelen en sterke pijnstillers) is een Engelstalige medische verklaring vereist. Meenemen van deze geneesmiddelen zonder verklaring is strafbaar.
 • Op hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de verklaring aangevraagd kan worden.
 • De verklaring is 1 jaar geldig na de opgegeven ingangsdatum.
 • Vraag de verklaring minimaal 4 weken voor vertrek aan.

Huisdieren

 • Elk land heeft regels voor invoer van huisdieren. Op licg.nl is actuele informatie te vinden over huisdieren op vakantie.

Bijzonderheden

 • Informatie over wat je wel of niet mee mag nemen naar Nederland is te vinden op belastingdienst.nl. De douane-app is te downloaden via itunes.apple.com (iphone) of via play.google.com (android).
 • Ook erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve douaneregels per land ook verkeersinformatie, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en meer. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Huisdier op vakantie

 • Er zijn regels met betrekking tot invoer, vervoer en inentingen van huisdieren. Zie voor informatie de website van het Landelijk Informatiecentrum voor Gezelschapsdieren: licg.nl.
 • Denk er ook aan de regels te bekijken van de landen op de route richting Noord-Macedonië. 

Vervoer van huisdieren

 • Bij het vervoer van een huisdier kun je het beste uitgaan van artikel 5 in de Nederlandse Wegenverkeerswet (WvW 1994). Volgens dit artikel moet een huisdier zodanig vervoerd worden dat dit niet tot gevaarlijke situaties of verkeershinder kan leiden.

Identificatie

 • Voor een hond of kat is een EU-dierenpaspoort nodig, verkrijgbaar bij de dierenarts. Dit paspoort bevat een beschrijving van het dier, de naam en het adres van de eigenaar, het registratienummer van de chip (standaard wordt de ISO microchip ingebracht) en het bewijs van inenting tegen rabiës. Tevens is er ruimte in het paspoort voor een gezondheidsverklaring en andere behandelingen of inentingen.
 • In Nederland worden meestal chips gebruikt die voldoen aan de ISO-normen 11784/11785. Deze chips bevatten een 15-cijferig nummer. Chips uit Nederland beginnen met de Nederlandse landcode 528.

Meer praktische informatie over Macedonië

Auto en verkeer
Reisdocumenten
Internet en bellen
Betalen
Vervoer
Adressen en telefoonnummers
Praktische info ter plaatse