Verkeer in Indonesië

Het wegennet in Indonesië is van redelijke kwaliteit. Wel moet je er links rijden. Bekijk hier de andere verkeersregels.

Wegennet

 • Met name op de drukst bezochte eilanden als Java, Sumatra en Bali zijn de wegen van redelijke tot goede kwaliteit. 
 • Op de overige eilanden van Indonesië zijn er meestal alleen verharde (tol)wegen in de nabijheid van grote plaatsen en op de doorgaande routes tussen de regionale centra.
 • Onverharde wegen kunnen zich in slechte staat bevinden. 
 • Verkeersborden en andere verkeerstekens worden vaak slecht onderhouden en zijn soms nauwelijks herkenbaar.

Verkeersveiligheid

 • Het verkeer in Indonesië is erg druk en chaotisch vergeleken met dat in Nederland en er vallen relatief veel doden in het verkeer.
 • Je wordt daarom aangeraden niet zelf te rijden, maar een taxi te nemen of een auto met chauffeur te huren. 
 • Geregeld zijn buitenlandse toeristen op een gehuurde motor slachtoffer van een ernstig verkeersongeval in Indonesië. Er vinden vooral veel motorongelukken plaats op Bali en Lombok.

Rijgedrag

 • Houd er rekening mee dat verkeersdeelnemers geregeld gevaarlijk rijgedrag vertonen, bijvoorbeeld bij het inhalen, en zich vaak niet aan de verkeersregels houden.
 • In Indonesië rijden relatief veel verkeersdeelnemers op motoren en scooters rond, die soms roekeloos tussen het verkeer door slalommen. 
 • Bussen en vrachtwagens zijn vaak overbeladen en rijden veel te snel.

Rijomstandigheden

 • Het aantal wegen in Indonesië is absoluut onvoldoende voor het toenemende aantal voertuigen op de weg. Er komen daarom in Jakarta, maar ook in diverse andere grote steden, dagelijks grote verkeersopstoppingen voor.
 • Wegen zijn overvol en worden niet alleen gebruikt door gemotoriseerd verkeer, maar ook bijvoorbeeld door fietstaxi's, karren met paarden of ossen ervoor, mensen met handkarren en vee.
 • Moessonregens en aardverschuivingen kunnen tot langdurige stremmingen leiden.

Rijden in het donker

 • Rijden in het donker buiten de grote steden is zeer gevaarlijk en wordt ten zeerste afgeraden.
 • Wegen zijn vaak slechts gebrekkig of helemaal niet verlicht.
 • Wegmarkeringen bevinden zich vaak in slechte staat of ontbreken. 
 • Er rijden na zonsondergang veel onverlichte weggebruikers rond.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Ondanks het ontbreken van regelgeving met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol of drugs, zal in het geval van een ongeluk het gebruik ervan, in welke hoeveelheid dan ook, de bestuurder altijd worden aangerekend met mogelijk een gevangenisstraf als gevolg.

Mobiele telefoon

 • Er is geen specifieke wet die het telefoneren tijdens het rijden verbiedt, maar er is wel een wet die bestuurders van een gemotoriseerd voertuig verplicht hun voertuig met volle aandacht te besturen. Deze regel houdt in dat bestuurders zich tijdens het rijden niet bezig mogen houden met telefoneren, het lezen van berichten of het bekijken van video of televisie.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van links hebben voorrang, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
 • Bestuurders op de hoofdweg hebben voorrang.
 • Let op: Officiële voorrangsregels worden vaak niet gerespecteerd. Bestuurders van auto's en motoren wordt aangeraden nooit voorrang te nemen, altijd goed te letten op de overige verkeersdeelnemers en altijd voorrang te verlenen aan vrachtwagens en bussen.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. Houd er echter rekening mee dat veel bestuurders de voorrangsregels niet respecteren.

Passeren

 • Op smalle bergwegen hebben stijgende voertuigen voorrang op dalende voertuigen.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is 's nachts het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Parkeren

 • Parkeren is verboden langs een doorgetrokken streep aan de kant van de weg.

Pechhulp

Pech

 • Vraag in Indonesië ter plaatse naar het nummer voor pechhulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie.
 • Rijd je in een huurauto, bel dan de verhuurder. Deze kan je gewoonlijk verder helpen.
 • Op snelwegen rijden wegenwachtauto's die pechhulp verlenen.
 • Bel ook de ANWB Alarmcentrale. 
 • Bekijk welke pechhulp wordt vergoed in Indonesië met het ANWB Wegenwacht Europa Plus pakket op anwb.nl/wegenwacht/europa/europaplus.

Ongeval

 • Bel het algemene alarmnummer 112. - Dit is verplicht als er gewonden zijn gevallen of aanzienlijke schade is ontstaan. Je kunt ook rechtstreeks bellen met de politie op nummer 110, de ambulancedienst op nummer 118 of de brandweer op nummer 113.
 • Omdat in Indonesië de ambulancedienst niet altijd op tijd ter plekke kan zijn, wordt vaak een taxi of personenauto gebruikt om gewonden naar een ziekenhuis te vervoeren.
 • In sommige gevallen word je geadviseerd om zelf naar het dichtstbijzijnde politiebureau te gaan om hulp in te roepen. 

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.