Verkeer in Indonesië

Het wegennet in Indonesië is van redelijke kwaliteit. Wel moet je er links rijden. Bekijk hier de andere verkeersregels.

Snel naar

Wegennet | Algemene verkeersregels | Auto | Fiets | Motor | Bromfiets | Pechhulp

Wegennet

 • Met name op de drukst bezochte eilanden als Java, Sumatra en Bali is het wegdek van redelijke tot goede kwaliteit.
 • Op de overige eilanden van Indonesië zijn er meestal alleen verharde wegen in de nabijheid van grote plaatsen en op de doorgaande routes tussen de regionale centra.
 • Moessonregens en aardverschuivingen kunnen tot langdurige stremmingen leiden.
 • Rijden in het donker is gevaarlijk door de gebrekkige verlichting en wegmarkering en de vele onverlichte obstakels.
 • De straten in de steden zijn bijna zonder uitzondering zeer druk, ook met niet-gemotoriseerd verkeer.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Ondanks het ontbreken van regelgeving met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol of drugs, zal in het geval van een ongeluk het gebruik ervan, in welke hoeveelheid dan ook, de bestuurder altijd worden aangerekend met mogelijk een gevangenisstraf als gevolg.

Mobiele telefoon

 • Er is geen specifieke wet die het telefoneren tijdens het rijden verbiedt, maar er is wel een wet die bestuurders van een gemotoriseerd voertuig verplicht hun voertuig met volle aandacht te besturen. Deze regel houdt in dat bestuurders zich tijdens het rijden niet bezig mogen houden met telefoneren, het lezen van berichten of het bekijken van video of televisie.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van links hebben voorrang, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
 • Bestuurders op de hoofdweg hebben voorrang.
 • Let op: Officiële voorrangsregels worden vaak niet gerespecteerd. Bestuurders van auto's en motoren wordt aangeraden om altijd voorrang te verlenen aan vrachtwagens en bussen.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. Houd er rekening mee dat veel bestuurders de voorrangsregels niet respecteren.

Passeren

 • Op smalle bergwegen hebben stijgende voertuigen voorrang op dalende voertuigen.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is 's nachts het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Parkeren

 • Parkeren is verboden langs een doorgetrokken streep aan de kant van de weg

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Voor zover ons bekend is, gelden er in Indonesië geen speciale regels voor het vervoeren van kinderen in een auto of camper.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom, secundaire wegen Buiten  bebouwde kom,  hoofdwegen
Motorvoertuigen 40-60 60-80 80-100
 • De minimumsnelheid is overal 20 km/u lager dan de op dat wegdeel geldende maximumsnelheid.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Verlichting en overige vereisten

 • Over regelgeving met betrekking tot fietsverlichting in Indonesië zijn ons geen gegevens bekend. Voor de verkeersveiligheid is het echter van belang dat een fiets is voorzien van de gebruikelijke verlichting en reflectoren.

Passagiers

 • Over regelgeving met betrekking tot het vervoeren van passagiers op de fiets zijn ons geen gegevens bekend.

Fietspad

 • Alleen in enkele grote steden zijn er speciale fietspaden.
 • Het eerste fietspad dat in Jakarta is geopend verbindt het Ayodyapark en Melawai over een afstand van 1,4 km.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Dimlicht is overdag verplicht.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan.

Verkeersregels bromfiets

 • In Indonesië worden brom- en snorfietsen voor de wet als motoren beschouwd.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren, mits de bromfiets beschikt over een veilige zitplaats.
 • Het is verplicht om overdag dimlicht te voeren.

Pechhulp

Voertuighulp

 • Voor hulp langs de weg neem je contact op met de ANWB Alarmcentrale: tel. +31 70 314 14 14.
 • Meer informatie over pechhulp in het buitenland zie anwb.nl/alarmcentrale.

Wegenwacht Europa

 • Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en vergoedingen op anwb.nl/wegenwacht of bel 088 269 22 22.

Meer praktische informatie voor Indonesië

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Gezondheid
Internet en bellen
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten
Tanken