Verkeer in Indonesië

Het wegennet in Indonesië is van redelijke kwaliteit. Wel moet je er links rijden. Bekijk hier de andere verkeersregels.

Snel naar

Wegennet | Algemene verkeersregels | Auto | Fiets | Motor | Bromfiets | Pechhulp

Wegennet

 • Met name op de drukst bezochte eilanden als Java, Sumatra en Bali is het wegdek van redelijke tot goede kwaliteit.
 • Op de overige eilanden van Indonesië zijn er meestal alleen verharde wegen in de nabijheid van grote plaatsen en op de doorgaande routes tussen de regionale centra.
 • Moessonregens en aardverschuivingen kunnen tot langdurige stremmingen leiden.
 • Rijden in het donker is gevaarlijk door de gebrekkige verlichting en wegmarkering en de vele onverlichte obstakels.
 • De straten in de steden zijn bijna zonder uitzondering zeer druk, ook met niet-gemotoriseerd verkeer.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Ondanks het ontbreken van regelgeving met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol of drugs, zal in het geval van een ongeluk het gebruik ervan, in welke hoeveelheid dan ook, de bestuurder altijd worden aangerekend met mogelijk een gevangenisstraf als gevolg.

Mobiele telefoon

 • Er is geen specifieke wet die het telefoneren tijdens het rijden verbiedt, maar er is wel een wet die bestuurders van een gemotoriseerd voertuig verplicht hun voertuig met volle aandacht te besturen. Deze regel houdt in dat bestuurders zich tijdens het rijden niet bezig mogen houden met telefoneren, het lezen van berichten of het bekijken van video of televisie.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van links hebben voorrang, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
 • Bestuurders op de hoofdweg hebben voorrang.
 • Let op: Officiële voorrangsregels worden vaak niet gerespecteerd. Bestuurders van auto's en motoren wordt aangeraden nooit voorrang te nemen, altijd goed te letten op de overige verkeersdeelnemers en altijd voorrang te verlenen aan vrachtwagens en bussen.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. Houd er echter rekening mee dat veel bestuurders de voorrangsregels niet respecteren.

Passeren

 • Op smalle bergwegen hebben stijgende voertuigen voorrang op dalende voertuigen.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is 's nachts het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Parkeren

 • Parkeren is verboden langs een doorgetrokken streep aan de kant van de weg.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Voor zover ons bekend is, gelden er in Indonesië geen speciale regels voor het vervoeren van kinderen in een auto of camper.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom, secundaire wegen Buiten  bebouwde kom,  hoofdwegen
Motorvoertuigen 40-60 60-80 80-100
 • De minimumsnelheid is overal 20 km/u lager dan de op dat wegdeel geldende maximumsnelheid.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Verlichting en overige vereisten

 • Over regelgeving met betrekking tot fietsverlichting in Indonesië zijn ons geen gegevens bekend. Voor de verkeersveiligheid is het echter van belang dat een fiets is voorzien van de gebruikelijke verlichting en reflectoren.

Passagiers

 • Over regelgeving met betrekking tot het vervoeren van passagiers op de fiets zijn ons geen gegevens bekend.

Fietspad

 • Alleen in enkele grote steden zijn er speciale fietspaden.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Dimlicht is overdag verplicht.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan.

Verkeersregels bromfiets

 • In Indonesië worden brom- en snorfietsen voor de wet als motoren beschouwd.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren, mits de bromfiets beschikt over een veilige zitplaats.
 • Het is verplicht om overdag dimlicht te voeren.

Verkeersborden

 • Veel verkeersborden in Indonesië verschillen nauwelijks van die in Nederland. De waarschuwingsborden zijn echter van het Amerikaanse type: geld, op hun punt staande vierkante borden met daarop in zwart een waarschuwingssymbool.
 • De verbodsborden zijn rond van vorm en wit van kleur met een rode rand en hebben, anders dan in Nederland, een diagonale rode streep.

Auto en motor

 • Een wit rond bord met een rode rand, in zwart de letter P en daaroverheen een rode balk betekent: Verboden te parkeren.
 • Een wit rond bord met een rode rand, in zwart de letter S en daaroverheen een rode balk betekent: Verboden te stoppen.

Pechhulp

Pech

 • Vraag in Indonesië ter plaatse naar het nummer voor pechhulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie. Op auto(snel)wegen rijden wegenwachtauto's die pechhulp verlenen. Bel ook de ANWB Alarmcentrale.
 • In de regio Jakarta kun je contact opnemen met de IMI (Ikatan Motor Indonesia) op nummer +62 21 514 02365. Deze wegenwachtdienst verleent zelf tijdelijk geen pechhulp, maar kan je adressen verstrekken van garages die pechhulp aanbieden. 
 • Ga na welke pechhulp wordt vergoed in Indonesië met het ANWB Wegenwacht Europa Plus pakket op anwb.nl/wegenwacht/europa/europaplus.

Ongeval

 • Bel bij een ongeval het algemene alarmnummer 112 als je belt met je mobiele telefoon. Bel anders 110 voor de politie en/of 118 voor de ambulancedienst.
 • Omdat in Indonesië de ambulancedienst niet altijd op tijd ter plekke kan zijn, wordt vaak ook een taxi of personenauto gebruikt om gewonden naar een ziekenhuis te vervoeren.
 • In sommige gevallen word je geadviseerd om zelf naar het dichtstbijzijnde politiebureau te gaan om hulp in te roepen. 

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische informatie voor Indonesië

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Gezondheid
Internet en bellen
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten
Tanken