Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verdeling van de bondsraad

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. De bondsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

 

Afgevaardigden uit alle provincies

De bondsraad is verdeeld in 12 afdelingen, waarvan de grenzen samenvallen met die van de provincies. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal ANWB-leden in die provincie. Bondsraadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen 2 keer herbenoemd worden. Je kunt dus maximaal 12 jaar bondsraadslid zijn.

Benieuwd wie de ANWB-leden in jouw provincie nu vertegenwoordigt?

Alle leden per provincie

Meedenken en meepraten

De bondsraad vergadert twee keer per jaar, op zaterdagmorgen op het hoofdkantoor in Den Haag. Maar bondsraadsleden spreken elkaar en ANWB-medewerkers vaker in themabijeenkomsten, themagroepen, vooroverleggen en tijdens bijeenkomsten zoals de Bondsraad Academy. Al met al ben je als bondsraadslid gemiddeld zo'n 10 tot 12 dagdelen per jaar bezig met je bondsraadswerk.

Bondsraadsvergadering en vooroverleg

Twee keer per jaar is er een bondsraadsvergadering. Deze vergaderingen worden voorbereid per afdeling tijdens een vooroverleg, in aanwezigheid van een lid van het bestuur en de (plv.) secretaris.

Themabijeenkomsten

Tijdens themabijeenkomsten wordt bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan in grote lijnen besproken of wordt voor een specifiek project om input gevraagd. Hier komen de belangen van ANWB-leden en de ANWB samen en worden in overleg met de bondsraad visies opgesteld. Alle bondsraadsleden worden hiervoor uitgenodigd.

Themagroepen

Een themagroep wordt ingesteld voor een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld Fietsen, Kamperen, Beprijzing, Verkeersveiligheid en Connected Car. Bondsraadsleden uit verschillende provincies nemen deel aan deze themagroep. 

ANWB Vrijwilligers Academy

Jaarlijks worden bondsraadsleden en consuls uitvoerig geïnformeerd over de vele activiteiten en ontwikkelingen binnen de ANWB tijdens de ANWB Vrijwilligers Academy. Iedere deelnemer volgt een persoonlijk programma met verschillende sessies waarin volop ruimte is om met elkaar van gedachte te wisselen over de thema’s die centraal staan. Hoe deze dag er uit ziet, zie je in deze video!

De ANWB is een vereniging met ruim 4,6 miljoen leden. Onze missie is dat we ANWB-leden willen helpen om zorgeloos en met plezier onderweg te zijn. Dat doen we met diverse producten, diensten, maatschappelijke activiteiten, door het geven van informatie en advies en door het inzetten van ons beïnvloedend vermogen. ANWB-leden staan hierbij centraal. Door de samenhang tussen onze verenigingsactiviteiten enerzijds, en onze bedrijfsmatige activiteiten anderzijds kunnen wij onze leden meer waarde bieden.