Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Structuur en bestuur

Om ervoor te zorgen dat het werk van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond efficiënt wordt uitgevoerd, heeft de vereniging haar activiteiten uitbesteed aan het bedrijf ANWB B.V. Alle aandelen van de B.V. worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor ANWB (STAK). Deze heeft daarvoor certificaten op naam van aandelen uitgegeven, die alle in bezit zijn van de vereniging.

Statutair bestuur

Het statutair bestuur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB bestaat uit de CEO, de directeur Merk & Leden en de directeur Financiële Zaken. Deze bestuursleden worden benoemd door de bondsraad. Het bestuur van ANWB B.V. wordt gevormd door dezelfde personen; binnen het bedrijf maken de drie deel uit van een negenkoppig directieteam.

 

M.M. (Marga) de Jager

CEO 
beknopt cv

 

 

 

drs. T. (Theo) Brink

directeur Financiële Zaken
beknopt cv

 

 

Bondsraad

De bondsraad is de algemene ledenvergadering van de ANWB. De bondsraad bestaat uit 100 afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Zij denken en praten mee over allerlei onderwerpen die de vereniging betreffen. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal ANWB-leden in die provincie. De provinciale afdeling bereidt onder leiding van haar eigen provinciaal voorzitter de bondsraadsvergaderingen voor.

De coördinatiecommissie zorgt ervoor dat de bondsraadsvergaderingen procesmatig en procedureel goed worden voorbereid. De bondsraad keurt de begroting, de jaarrekening en de statutenwijzigingen goed. Verder stelt de bondsraad ook de contributie vast. Bovendien praten leden van de bondsraad geregeld mee over de opstelling van de ANWB in maatschappelijke vraagstukken binnen de statutaire werkgebieden: mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Bondsraadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Meer over de bondsraad en benoeming van de bondsraadsleden

Raad van toezicht/raad van commissarissen

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de hoofddirectie en op de algemene gang van zaken in de vereniging. De voorzitter van de raad van toezicht is tevens voorzitter van de vereniging. Er bestaat een personele unie tussen de leden van de raad van toezicht van de vereniging en de leden van de raad van commissarissen van het bedrijf. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de hoofddirectie en de gang van zaken in het bedrijf.

Leden raad van toezicht/raad van commissarissen

mw. drs. Th. A. J. (Dorine) Burmanje, sinds 2017, voorzitter sinds juli 2017

mw. D. (Diana) Veldhuisen-van Roest, sinds 2018

mw. drs. S. (Saskia) Egas Reparaz, sinds 2021

dhr. drs. C.T.L. (Constant) Korthout, sinds 2021

dhr. drs. R. (Ruben) Wenselaar, sinds 2023

dhr. drs. B. (Bart) Leurs, sinds 2024

Belangrijkste (neven)functies toezichthouders

Dochterondernemingen

De belangrijkste ANWB-dochters bewegen zich op het terrein van verzekeringen, reizen, hulpverlening, logistiek, retail en verkeerseducatie.

Totaaloverzicht dochterondernemingen