Organisatie

Organisatie

Structuur en bestuur

Om ervoor te zorgen dat het werk van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond efficiënt wordt uitgevoerd, heeft de vereniging haar activiteiten uitbesteed aan het bedrijf ANWB B.V. Alle aandelen van de B.V. worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor ANWB (STAK).

Doelen, aanpak en activiteiten

De vereniging behartigt de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Hierbij zal zij zich, waar nodig, mede inspannen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu.

Corporate governance

De wens om integer en goed bestuur te bevorderen heeft bij de ANWB geleid tot de toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code binnen de organisatie.

Statuten en reglementen

Zoals elke vereniging kent de Koninklijk Nederlandse Toeristenbond ANWB statuten en reglementen, waarin onder meer de doelstellingen en de regels rond het lidmaatschap zijn opgenomen.

Geschiedenis

Duik in de rijke geschiedenis van de ANWB. In de tijdlijn vind je alle gedenkwaardige momenten, rijk geïllustreerd met historisch beedmateriaal.

Internationale relaties

De ANWB onderhoudt nauwe banden met zusterclubs in het buitenland. Regelmatig komen de clubs bijeen om activiteiten op elkaar af te stemmen, om te komen tot nieuwe vormen van samenwerking, om elkaar te inspireren en om kennis en ervaringen uit te wisselen.

English pages

The Royal Dutch Touring Club ANWB offers a wide range of services in the areas of recreation, tourism and mobility. Furthermore, the ANWB is active in lobbying in the fields of driving, mobility, travel and recreation.