Historie

Vanaf maart 2018 mag de vloot van de Medical Air Assitance er een nieuwe helikopter bij tellen, namelijk de PH-TTR, een Airbus Helicopter H135. Met deze nieuwe aanwinst komt het aantal traumaheli’s uit op zes. De heli krijgt geen vaste standplaats, maar zal van tijd tot tijd rouleren onder de vaste locaties: Amsterdam, Groningen, Volkel en Rotterdam.

Het toestel, waarvan de levertijd ongeveer een jaar was, was eerder al even in Lelystad voor trainingsvluchten. Die zijn noodzakelijk omdat de cockpit en bediening van de heli anders is dan die in de huidige traumahelikopters.

 

Vanaf het moment dat het Ministerie van Defensie in 2014 aankondigde het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden te willen overdragen aan een private organisatie, heeft de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV Fryslân) hard gewerkt aan een goed alternatief: het in de lucht brengen van een eigen ambulancehelikoptervoorziening.

Sinds 16 november 2016 verzorgt ANWB Medical Air Assistance in opdracht van en in samenwerking met RAV Fryslân de ambulancehelikoptervoorziening voor de Friese Waddeneilanden. Hiermee is de reguliere ambulancezorg vanaf de Friese Waddeneilanden naar het vaste land voor de toekomst gewaarborgd. In ernstige gevallen werd en wordt nog steeds de Lifeliner 4 uit Groningen opgeroepen voor acute zorg op de Friese Waddeneilanden. De nieuwe H145 ambulancehelikopter is overigens de eerste en enige van Nederland. De uitvalsbasis van de helikopter en haar crew is de vliegbasis Leeuwarden.

Per 31 oktober heeft Lifeliner 4 een nieuwe standplaats in gebruik genomen op Groningen Airport EeldeDe traumahelikopter stond daarvoor vijftien jaar op de daklocatie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, maar klaagden omwonenden regelmatig over geluidsoverlast. Vanaf de nieuwe, zuidelijker gelegen standplaats kan het MMT met de traumahelikopter meer mensen in Noord- en Oost-Nederland sneller van gespecialiseerde acute zorg voorzien. Ook wordt met de nieuwe standplaats voorzien in een betere landelijke spreiding van de MMT-helikopters en dekking van Nederland.

Het helikopterdek van het UMCG blijft ook na de verhuizing wel nog in gebruik om patiënten met de traumahelikopter naar het ziekenhuis te brengen als dat noodzakelijk is in spoedgevallen.

Alle MMT’s zijn vanaf nu 24/7 inzetbaar per helikopter.

Het ministerie van VWS besluit dat in het voorjaar van 2011 Nederland moet beschikken over een landelijk dekkend netwerk van 24/7 opererende MMT-stations. De voorbereidingen hiervoor bestaan onder andere uit een extra opleiding voor de piloten en de Hems Crew Members om ook in het donker veilig te kunnen vliegen en aanpassing van de helikopters. De vier traumacentra in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Groningen zorgen dat de huisvesting wordt aangepast voor een 24/7 dienstverlening.

In opdracht van en in samenwerking met het Traumacentrum Oost van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen wordt een nieuwe pilot gestart. Nu gaat het om een proef om het Mobiel Medisch Team ook in 's avonds en 's nachts van 19.00 tot 07.00 uur per traumahelikopter te vervoeren vanaf vliegbasis Volkel. Tijdens de pilot wordt onderzocht of een Mobiel Medisch Team ook in het donker op veilige wijze per helikopter naar de plaats van een ongeval kan worden gebracht. Als dat zo is, zou ook ’s nachts gebruik gemaakt kunnen worden van de helikopters. De resultaten van de proef zijn positief en worden in december 2007 aan het ministerie van VWS gepresenteerd.

Op 18 december 2004 presenteert ANWB Medical Air Assistance drie gloednieuwe citroenvlindergele helikopters, type EC-135 die zullen worden ingezet om Mobiel Medische Teams te vervoeren.

De minister wijst  tien traumacentra aan die een Mobiel Medisch Team (MMT), bestaande uit een trauma-arts en een verpleegkundige, opzetten, dat per auto wordt vervoerd. Vier van deze traumacentra, VU MC te Amsterdam, Erasmus MC te Rotterdam, Radboud UMC te Nijmegen en UMCG te Groningen, worden aangewezen om een MMT per helikopter te vervoeren. In geval van te slechte weersomstandigheden en 's avonds en 's nachts van 19.00 tot 07.00 uur worden ook deze vier MMT’s per auto vervoerd.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de Erasmus Universiteit doen onderzoek naar de resultaten van de inzet van de traumahelikopters voor de acute zorg. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:
•    De inzet van een traumahelikopter spaart mensenlevens.
•    Vooral verkeersslachtoffers profiteren van de inzet van een traumahelikopter.
•    De verpleegtijd en de restinvaliditeit verandert niet bij inzet van een traumahelikopter.
•    De kosten per gewonnen levensjaar zijn aanvaardbaar.

In samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (nu Erasmus MC) en een aantal subsidieverleners start de ANWB een tweede pilot: een tweede traumahelikopter vanaf Rotterdam Airport. Hiermee is de Lifeliner 2 geboren.

Het Nederlandse hulpverleningssysteem maakt gebruik van uitstekend opgeleid verpleegkundig personeel op ambulances. Standaardprocedures zorgen voor een constante hoge kwaliteit van de patiëntenzorg. Om de acute zorgverlening op locatie nog verder te verbeteren, startten de ANWB en het VU medisch centrum (VUmc) op 1 mei 1995 in Amsterdam een pilot waarbij met een helikopter niet alleen een verpleegkundige maar ook een trauma-arts naar de patiënt wordt gebracht. In Nederland was niet alleen de inzet van een helikopter nieuw, maar ook dat zich permanent een trauma-arts aan boord van de helikopter bevond, die ter plekke direct beschikbaar was voor hulp aan patiënten. De helikopter wordt daarom als snel ‘traumahelikopter’ genoemd.

Voor de pilot in 1995 werd het projectmanagement en een groot deel van de financiële middelen geleverd door de ANWB. Het VUmc leverde de medische crew en de helikopter, een Bolkow 105, en de piloten waren afkomstig van KLM/ERA. De roepnaam van deze eerste traumahelikopter werd ‘Lifeliner 1’. Om dit allemaal bij elkaar te brengen, richtte de ANWB een dochterbedrijf voor helikopterhulpverlening op: ANWB Medical Air Assistance (MAA).