Vissensteertroute

Nederland, Limburg, Eind

03
02
04
11
13
14
15
06
47
48
03

Het Land van Peel en Maas ligt ingeklemd tussen de Maas en De Peel. Op een betrekkelijk klein gebied komen grote landschappelijke verschillen voor. Veel heidevelden rond het vroegere hoogveengebied van De Peel werden ontgonnen tot landbouwgebied of bebost met naaldbomen. De Peel van vroeger bestaat niet meer. De woestenij van weleer is veranderd in een gebied van tuinderijen en bio-industrie. Voor de ontwatering van De Peel werden kanalen, vaarten, sloten en greppels gegraven. Veenstroompjes, zoals de Vissensteertlossing, werden gekanaliseerd om het water zo snel mogelijk te kunnen afvoeren.

 

Fietsveiligheid route-informatie: houd op deze route rekening met onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ga waar nodig achter elkaar fietsen.
• Tussen knooppunt 04 en 11 steekt de route twee maal de drukke N275 over; goed uitkijken.
• Tussen knooppunt 48 en 03 steekt de route twee maal een drukke lokale doorgaande weg (Houtsberg) over; kijk hier extra goed uit.
• Van knooppunt 48 naar 03 gaat de route halverwege over een stuk zandweg; bij droogte wordt dit traject mul en bij regenval kan het modderig zijn.

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.), mist je rekening houdt met bovenstaande punten (stuk onverhad traject).

Eind ligt op een kruispunt van drie waterwegen: de Zuid-Willemsvaart (die hier een knik naar het noorden maakt), het Kanaal Wessem- Nederweert en de Noordervaart. Na het kruispunt fiets je over een smalle landstrook tussen het kanaal Wessem-Nederweert (links) en het Voedingskanaal (rechts).

In het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof (www.eynderhoof.nl) wordt de herinnering aan het wonen en werken in en om De Peel levend gehouden. Zo zijn er demonstraties van oude ambachten.

De laan Aan ’t Kruis eindigt bij Hoeve Stokershorst (informatiepaneel). De broeders van Onze Lieve Vrouw der Zeven Smarten uit Heibloem stichtten in 1893 deze grote boerderij.

Na Stokershorst duikt de route De Peel in richting Leveroy. Je kruist verschillende malen de Vissensteert. Via deze – nu gekanaliseerde – beek en vele andere beken die het land tussen Peel en Maas doorstromen, wordt het water versneld uit de hoger gelegen Peel afgevoerd naar de Maas. In de beek zijn op verschillende plaatsen stuwen geplaatst waardoor het grondwater stijgt en de natuurlijke vegetaties en landbouwgewassen beter water kunnen opnemen uit de bodem. De verdroging van de bodem is een van de grootste problemen in De Peel.

Het Natuurreservaat De Zoom is een klein hoogveengebied. Het terrein omvat een aantal vennen met hoogveenvegetatie zoals dopheide en pijpenstrootje.

Wellenstein (46 ha) bestaat vooral uit naaldbos met daarin enkele dichtbegroeide heideterreinen. Bij de aanleg van het kanaal Wessem- Nederweert in 1926 is het vrijgekomen zand opgespoten op het terrein van het landgoed. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren zestig is er voornamelijk naaldbos op Wellenstein aangeplant. Door overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen werd de havik vrijwel uitgeroeid. Na 1960 werd het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan banden gelegd waarna de stand van de havik weer toenam. Het laatste deel van de route voert langs het kaarsrechte kanaal richting kanalenviersprong met de twee sluizen 14 en 15.