Terschellingroute

Nederland, Friesland, Lies-Terschelling

De Terschellingers noemen hun eiland liefkozend ‘Skylge’. Maar voor de meesten onder ons is het gewoon Terschelling. En wordt niet iedereen enthousiast over zo’n eiland en het eilandgevoel? De route op Terschelling is in tweeën gesplitst om dubbel te kunnen genieten. En het landschap is heel divers: het wad, de polder, het duin, bos, heide en kwelder, het ligt allemaal op de route. Alsof u een continent in notendop doorkruist. Bij thuiskomst bent u helemaal uitgewaaid.

Vanaf Hotel de Walvisvaarder ra. Na supermarkt 1e weg ra Kathoek. Bij P-23049 rechts aanhouden ri Hoorn. Bij P-23050 rd ri Midsland aan Zee. Bij P-23051 la ri Midsland aan Zee. Bij P-23054 ra ri Midsland aan Zee. Bij P-23053 la ri Midsland aan Zee. Bij P-23056 ra ri West aan Zee. Bij P-23271 la ri West aan Zee. Bij P-23270 la ri West aan Zee. Op eerstvolgende splitsing ra. Volgen tot P-23058. Bij P-20709 ra ri Dodemanskisten. Bij P-20970 la. Bij P-23890 ra ri Halfweg. Bij P-21863 la richting Halfweg. Bij P-20800 ra ri Halfweg. Doorrijden tot Hoofdweg. Oversteken, la ri Midsland. Eerste weg rechtsaf langs Schapenkaasboerderij Halfweg. Rd, wordt onverhard. Einde pad la, klinkerpad langs dijk. Bij eerste gelegenheid dijk over. Pad aan wadkant vervolgen. Hierna tweede overgang over dijk nemen ri Midsland. Over de dijk, hek door, weg vervolgen. Tweede weg la (Eekenweg), uitrijden tot Hoofdweg. Keer om en dezelfde weg (Eekenweg) terugfietsen. Vierde zijweg la naar Formerum. Tweede weg ra (Formerum Zuid). Vervolg route. Op kruispunt ra. In Lies fietspad volgen, buigt af naar rechts en komt weer op doorgaande weg. Ra terug naar startpunt. Startpunt la, Hoofdweg. Eerste la ri Midsland aan Zee. Links aanhouden. Bij P-64617 ra ri Hoorn. Bij P-22894 la ri Hoornse Bos. Bij P-23047 ra ri Boschplaat. Bij P-22804 la. Boschplaat volgen tot P-22694. Ra naar Oosterend en de duinweg parallel aan Hoofdweg volgen tot aan P-22894. Hier la richting Hoorn. Bij Y-6370 ra terug naar Lies startpunt.

Achter de gevel van deze fraai gerestaureerde boerderij uit 1760 schuilt een gezellig hotel, De Walvisvaarder. De boer die er vroeger woonde, had het niet breed. Om het hoofd boven water te houden, kluste hij als gezagvoerder bij in de walvisjacht, vandaar de naam.

Midsland aan Zee bestaat uit recreatiewoningen zonder permanente bewoning. Rondom liggen waardevolle natuurgebieden met vochtige duinvalleien. Hier broeden onder andere de Bruine Kiekendief, Blauwe kiekendief, Waterral, Slobeend, Krakeend, Kuifeend en Roerdomp.

Op de plaats van Hotel Paal 8 stond in het begin van de 20e eeuw een badhuis. De bouw ervan (1916) markeert het begin van het toerisme op Terschelling. Zand voor de bouw werd gehaald uit een duinvallei die nog de naam Badhuiskuil draagt.

U rijdt van de duinen naar de schapenkant van het eiland. Met honderden grazen ze op de waddendijk en het poldergras. Op Schapenboerderij Halfweg kunt u schapenkaas kopen. Bijzonder smakelijk en een uitkomst voor mensen met een koemelkallergie.

Het schitterende uitzicht over de Waddenzee, sinds 2009 op de Unesco Werelderfgoedlijst, brengt velen in vervoering. Door inpoldering konden de eilanders landbouwgronden op de zee veroveren. Bij de Strieper Polder is dit niet goed gelukt. Na de bedijking in 1602 heeft de zee nog regelmatig ingebroken, het laatst in 1825. Daarna is geen poging meer ondernomen de zee hier te beteugelen.

De oudst bekende bebouwing van Terschelling stond op het Strieper Kerkhof. Hier zijn resten gevonden van een houten kerkje uit ca. 850 n.Chr. Deze werd vervangen door de Sint-Maartenskerk. Aan het begin van de opstand der Nederlanden werd de kerk in 1569 door de watergeuzen in brand gestoken, de heuvel bleef een begraafplaats. Toen de Engelsen in 1666 brandschattend het eiland overtrokken zagen zij de zerken aan als verdedigende manschappen, hierin bevestigd door het Stryper Wyfke: ‘Ze staan er bij honderden, maar liggen er bij duizenden’. De Engelsen dropen af, Oost-Terschelling met rust latend.

De zee herbergt vele schatten. Wrakduiker Hille van Dieren verzamelt al vanaf 1975 opgedoken inventarisstukken van de vele scheepswrakken rondom het eiland Terschelling. Het ‘prettig gestoorde’ wrakkenmuseum herbergt rariteiten uit de periode 1650 tot heden.

De route raakt aan het natuurgebied De Boschplaat, dat bijna de helft van Terschelling beslaat. In augustus ziet het er paars van de bloeiende lamsoor. Imkers brengen er hun bijen. Cranberrytelers oogsten er hun bessen. Ook is het een belangrijk vogelgebied. Met wat geluk krijgt u een paar lepelaars in het vizier.