Terschellingroute

Nederland, Friesland, Lies-Terschelling

De Terschellingers noemen hun eiland liefkozend ‘Skylge’. Maar voor de meesten onder ons is het gewoon Terschelling. En wordt niet iedereen enthousiast over zo’n eiland en het eilandgevoel? De route op Terschelling is in tweeën gesplitst om dubbel te kunnen genieten. En het landschap is heel divers: het wad, de polder, het duin, bos, heide en kwelder, het ligt allemaal op de route. Alsof je een continent in notendop doorkruist. Bij thuiskomst ben je helemaal uitgewaaid.

Vanaf Hotel de Walvisvaarder ga je ra. Na de supermarkt de 1ste weg ra, Kathoek. Rechts aanhouden bij richtingaanwijzer, volg Midsland aan Zee. Bij P-23050 rd richting Midsland aan Zee. Bij P-23051 la richting Midsland aan Zee. Bij P-23054 ra richting Formerum aan Zee. Bij P-23053 la richting Midsland aan Zee. Bij P-23056 ra richting West aan Zee. Bij P-23271 la richting West aan Zee. Bij P-23270 la richting West aan Zee. Op eerstvolgende splitsing sla je ra. Bij P70502 la, Midsland aan Zee. Bij P-23058 rd. Sla bij P-20709 ra richting West-Terschelling en vervolgens bij P-20970 la.

Bij P-23890 sla je ra richting Halfweg. Bij P-21863 la richting Halfweg. Bij P-20800 ra richting Halfweg. Rijd door tot de Hoofdweg. Steek deze over en sla la richting Midsland. Neem de eerste weg rechtsaf langs de Schapenkaasboerderij Halfweg. Rd, pad wordt onverhard. Neem aan het einde van het pad la, het klinkerpad langs de dijk. Bij eerste gelegenheid steek je de dijk over en volg je het pad aan wadkant.

Neem hierna de tweede overgang over de dijk richting Midsland. Over de dijk, hek door, weg vervolgen. Neem de tweede weg ra (Eekenweg), en sla vervolgens bij de tweede zijweg linksaf. Doorrijden naar de hoofdweg, ra naar Formerum.

Neem de eerste weg ra (voor het beeld van Willem Barentsz. Volg het fietspad, dat buigt af naar rechts en komt weer op de doorgaande weg. Sla ra, fiets langs het startpunt van de route (Hotel de Walvisvaarder) en sla de eerste weg la richting Midsland aan Zee. Houd links aan. Sla bij de richtingaanwijzer ra richting Hoorn. Bij richtingaanwijzer la richting Strand Hoorn. Bij P-23047 ra richting Boschplaat. Bij P-22804 sla je la. Volg de Boschplaat tot P-22694 en sla ra naar Oosterend. Volg de duinweg parallel aan de Hoofdweg tot aan richtingaanwijzer. Sla hier la richting Hoorn. Sla bij Y-6370 ra en rij terug naar het startpunt in Lies.

 

Achter de gevel van deze fraai gerestaureerde boerderij uit 1760 schuilt een gezellig hotel, De Walvisvaarder. De boer die er vroeger woonde, had het niet breed. Om het hoofd boven water te houden, kluste hij als gezagvoerder bij in de walvisjacht, vandaar de naam.

Midsland aan Zee bestaat uit recreatiewoningen zonder permanente bewoning. Rondom liggen waardevolle natuurgebieden met vochtige duinvalleien. Hier broeden onder andere de Bruine Kiekendief, Blauwe kiekendief, Waterral, Slobeend, Krakeend, Kuifeend en Roerdomp.

Op de plaats van Hotel Paal 8 stond in het begin van de 20e eeuw een badhuis. De bouw ervan (1916) markeert het begin van het toerisme op Terschelling. Zand voor de bouw werd gehaald uit een duinvallei die nog de naam Badhuiskuil draagt.

Je fietst van de duinen naar de kant van het eiland waar veel schapen leven. Met honderden grazen ze op de waddendijk en het poldergras. Op Schapenboerderij Halfweg kun je schapenkaas kopen. Bijzonder smakelijk en een uitkomst voor mensen met een koemelkallergie.

Het schitterende uitzicht over de Waddenzee, sinds 2009 op de Unesco Werelderfgoedlijst, brengt velen in vervoering. Door inpoldering konden de eilanders landbouwgronden op de zee veroveren. Bij de Strieper Polder is dit niet goed gelukt. Na de bedijking in 1602 heeft de zee nog regelmatig ingebroken, het laatst in 1825. Daarna is geen poging meer ondernomen de zee hier te beteugelen.

De oudst bekende bebouwing van Terschelling stond op het Strieper Kerkhof. Hier zijn resten gevonden van een houten kerkje uit ca. 850 n.Chr. Deze werd vervangen door de Sint-Maartenskerk. Aan het begin van de opstand der Nederlanden werd de kerk in 1569 door de watergeuzen in brand gestoken, de heuvel bleef een begraafplaats. Toen de Engelsen in 1666 brandschattend het eiland overtrokken zagen zij de zerken aan als verdedigende manschappen, hierin bevestigd door het Stryper Wyfke: ‘Ze staan er bij honderden, maar liggen er bij duizenden’. De Engelsen dropen af, Oost-Terschelling met rust latend.

De zee herbergt vele schatten. Wrakduiker Hille van Dieren verzamelt al vanaf 1975 opgedoken inventarisstukken van de vele scheepswrakken rondom het eiland Terschelling. Het ‘prettig gestoorde’ wrakkenmuseum herbergt rariteiten uit de periode 1650 tot heden.

De route raakt aan het natuurgebied De Boschplaat, dat bijna de helft van Terschelling beslaat. In augustus ziet het er paars van de bloeiende lamsoor. Imkers brengen er hun bijen. Cranberrytelers oogsten er hun bessen. Ook is het een belangrijk vogelgebied. Met wat geluk krijg je een paar lepelaars in het vizier.