Kolonieroute

Nederland, Noord-Holland, Naarden-Vesting

33
78
79
80
66
51
50
36
10
37
32
34
33

De Kolonieroute gaat over de Gooise heidevelden, langs de vestingwerken van Naarden en langs de boerderijen en villa's in het vroegere esdorp Laren. Daar staan ook nog oude koloniehuisjes, waar de route haar naam aan te danken heeft.

Startpunt: parkeren kan even ten noorden van het startpunt aan de Westwalstraat bij parkeerplaats Bastion Nieuw Molen.
LET OP: kies na knooppunt 80 de route via het dorp naar 66 (er zijn twee varianten).

Tip: Fiets deze route via de gratis ANWB Eropuit app. Zoek de route in de app via de filters. Onderweg zie je op het kaartje waar je bent, zo kun je niet verdwalen.

Fietsveiligheid route-informatie: houd op deze route rekening met onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ga waar nodig achter elkaar rijden.
• Algemeen: veel bospaden bestaan uit (soms smalle) schelpenpaden met een lemen ondergrond; na regen kan die ondergrond zacht worden en vanwege spoorvorming lastig om te fietsen.
• Tussen knooppunt 80 en 66 bestaat het laatste stuk van de Oude Drift in Laren uit een smal zandpad van ca. 200 meter lengte; bij regen wordt het modderig, bij aanhoudende droogte mul; stap zo nodig af.
• Tussen knooppunt 51 en 50 (na de Natuurbrug) steekt de route de drukke Naarderweg (N524) over; hier goed uitkijken.
• Bij knooppunt 36 zie je het vervolg van de route richting knooppunt 10 pas bij de scherpe bocht naar links (het bos weer in).
• Tussen knooppunt 10 en 37 steekt de route de drukke N236 over; goed uitkijken.

Toegankelijkheid: deze route is ongeschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.) vanwege bovengenoemde punten, smalle doorgangen en smalle paden.

De 14e-eeuwse vestingstad Naarden kreeg in 1672 een stervorm met een dubbele ring van grachten en verdedigingswerken. Kenners noemen het wel de best bewaarde vestingstad van Europa. Dit komt omdat het eeuwenoude bolwerk nagenoeg ongeschonden is, doordat het al werd beschermd voordat de Monumentenwet in het leven werd geroepen. Alle bastions, kazernes, kazematten en arsenalen zien er nog picobello uit. In en rond de onderaardse gangen van Bastion Turfpoort geeft het Nederlands Vestingmuseum informatie over de geschiedenis van de Nederlandse vestingbouw en van Naarden en over de nationale verdedigingslinies (www.vestingmuseum.nl). Vanaf de toren van de Grote Kerk is de gehele vesting goed te overzien (toren: zie www.vvvnaarden.nl; kerk: zie agenda op www.grotekerknaarden.nl).

Op de Blaricumerheide staat een schaapskooi van het Goois Natuurreservaat. In de schaapskooi huist de schaapskudde van de noordelijke heidevelden van het Gooi. De huidige schaapskooi werd gebouwd nadat de vorige in 2008 volledig afbrandde. Alle 113 schapen kwamen hierbij om. De schok die dat teweegbracht onder de mensen, leidde tot veel steun, zodat er enkele maanden later al ruim 100 nieuwe schapen waren. De nieuwe kooi opende net voor de lammertijd in 2009 haar deuren. Elke zondagmiddag is iedereen welkom tussen 14 en 16 uur.

De basis van de collectie van het Singer Museum in Laren is de verzameling kunst, die het echtpaar William en Anna Singer in de loop van hun leven bijeen heeft gebracht. Het gaat onder andere om werk van Franse schilders uit de omgeving van de School van Barbizon, van Amerikaanse bevriende kunstenaars en traditioneel werkende impressionisten uit het Gooi. Naast schilderkunst zijn ook de beeldhouwkunst, aziatica en toegepaste kunst te zien. Ook wisseltentoonstellingen. In 2016 bestaat Singer Laren 60 jaar (www.singerlaren.nl).

In het begin van de 20e eeuw was Laren een kunstenaarsdorp. Schilders als Jozef Israëls, Albert Neuhuys en Anton Mauve haalden hun inspiratie uit de eenvoud van het Larense boerenleven. Het artistieke milieu trok ook idealisten aan, die koloniën stichtten waar geld, goederen en grond gemeenschappelijk bezit waren. Aan het Koloniepad staan nog huisjes van een christelijkanarchistische kolonie.

De heidevelden rondom Hilversum zijn rijk aan archeologische monumenten. Zo vind je er urnenvelden, grafheuvels en sporen van oude nederzettingen op diverse plekken. De Westerheide kent zijn archeologische monumenten, waaronder deze. Ze zijn opgeworpen als laatste rustplaats voor de doden. Meestal ging het om meerdere personen die hier werden begraven.

De grafheuvels dateren van 2900-1100 jaar voor Christus. Dan leven we in het zogenaamde Laat Neolithicum en in de Midden Bronstijd. Ze vertellen over de prehistorie en het leven van de mens in die periode. Deze informatie is waardevol en onvervangbaar. Betreed de heuvels dus niet, zo voorkom je erosie en verval. En kunnen de personen in kwestie verder rusten op deze prachtige locatie.

De Natuurbrug Zanderij Crailoo is een ecologische verbinding tussen de Gooise heidevelden en het Vechtplassengebied. Reeën, aardmuizen, dassen, ringslangen, zandhagedissen en vele andere dieren kunnen hun leefgebied uitbreiden dankzij het ecoduct. Ook planten profiteren ervan, want die verspreiden zich onder andere via de vacht en de uitwerpselen van dieren. Vanaf een uitzichttoren (infokaart) is het unieke project te overzien.

In het Spanderswoud valt de natuurlijke verjonging op. Oude, omgevallen bomen blijven liggen en geven ruimte aan jong, spontaan opgeschoten geboomte.