Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autorijden met knieklachten

Vraag gesteld door op 17 november 2022

Door een val loop ik tijdelijk met 1 elleboogkruk ter ondersteuning van mijn linkerbeen. De kruk komt van de fysiotherapeut, niet van de huisarts.De Huisartsenpost zei niks te kunnen doen en ik moest 3 weken geduld hebben. Die zijn voorbij.Gezien de lange wachttijden in het ziekenhuis heb ik ervoor gekozen eerst langs de fysiotherapeut te gaan.De conclusie is een vermoeden dat een deel van de voorste kruisband gescheurd is en misschien iets met de meniscus.Doorverwijzing naar de orthopeed is geregeld.Nu kan ik met mijn linkerbeen wel de koppeling gebruiken in mijn auto, maar ben ik wel verzekerd?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U bent onlangs ten val gekomen en heeft vermoedelijk de voorste kruisband gescheurd en mogelijk een probleem met de meniscus. U bent in behandeling bij een fysiotherapeut en begint binnenkort met een behandeling bij de orthopeed. U wilt graag weten of u mag autorijden en of u dan verzekerd bent.

Verkeersdeelname

Om aan het verkeer deel te mogen nemen als bestuurder van een motorvoertuig moet u rijvaardig en rijgeschikt zijn. Na afgifte van een rijbewijs wordt de houder daarvan, zolang het rijbewijs geldig is, geacht rijvaardig en rijgeschikt te zijn. Daar waar de rijvaardigheid in beginsel na het afronden van de examens vaststaat, kan een bestuurder wel (tijdelijk) ongeschikt zijn om aan het verkeer deel te nemen.  

Rijvaardigheid

Een rijbewijs wordt afgegeven na beoordeling van de rijvaardigheid en de rijgeschiktheid. Met examens wordt de rijvaardigheid getoetst. Als een persoon rijvaardig is bevonden, blijft deze persoon in beginsel rijvaardig, ongeacht of hij de houder is van een geldig rijbewijs.

Rijgeschiktheid

De rijgeschiktheid wordt door het CBR vastgesteld op basis van de gezondheidsverklaring. U moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag van het eerste rijbewijs en na het behalen van een nieuwe categorie op het rijbewijs. Hiernaast zijn er een aantal situaties waarbij de gezondheidsverklaring moet worden ingevuld bij het verlengen of omwisselen van het rijbewijs, waaronder als de aanvrager een medische aandoening of als u gezondheidsklachten heeft die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Medische aandoening en gezondheidsklachten

In de Regeling eisen geschiktheid 2000 worden een aantal aandoeningen die de rijvaardigheid beïnvloeden en wordt beschreven onder welke voorwaarden waaronder toch deelgenomen kan worden aan het verkeer.

Medisch advies

Naast de in de Regeling eisen geschiktheid 2000 zijn er tal van medische aandoeningen die tijdelijk zorgen dat men niet bijgeschikt is. Een arts of medisch professional kan daarover doorgaans een goed oordeel geven. Na afloop van de door de zorgprofessional aangegeven periode is het aan de bestuurder zelf om te oordelen of hij voldoende geschikt is om aan het verkeer deel te nemen. Bij problemen aan de knie geldt over het algemeen dat nadat het verband is verwijderd en de bestuurder in kwestie weer een voldoende vertrouwd gevoel heeft in de knie, de knie weer belast kan worden door bijvoorbeeld auto te rijden.  

Conclusie

Na een herstel van de knieklachten d.w.z. dat het verband is verwijderd en u weer voldoende vertrouwen heeft in de knie, mag u vanuit juridisch oogpunt weer deelnemen aan het verkeer. U bent in beginsel ook gewoon verzekerd. Pas als zou worden aangetoond dat de lichamelijke (of geestelijke) aandoening heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade, kan de verzekeraar een deel van de schade op u als verzekerde verhalen.

Er bestaat geen wettelijke regeling die het besturen van een voertuig met de door u genoemde (tijdelijke) aandoening verbiedt. Zolang u met deze aandoening veilig en verantwoord kunt rijden en het voertuig goed kunt besturen, geldt er geen verbod.

Hoewel er geen (wettelijk) verbod bestaat, loopt u wel een (financieel) risico ingeval van betrokkenheid bij een ongeval. U bent zelf verantwoordelijk om te beoordelen of het veilig is de auto in te stappen. U dient wel ten minste het advies van de zorgprofessional op te volgen.

Meer weten?
Aansprakelijkheid - ANWB