Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verzekering bij langdurig verblijf in buitenland

Vraag gesteld door op 4 april 2022

Wij zijn sinds september vorig jaar met onze auto in Portugal. Wij blijven hier wonen maar kunnen pas een verzekering in Portugal krijgen als we ingeschreven staan als resident. Dat proces duurt nog wel even oa door corona. Nu wil onze verzekering weten wanneer we gaan omzetten. Dat kan dus nu nog niet. Kunnen wij verzekerd blijven of kan de verzekeraar onze verzekering nu beëindigen als we hier blijven? 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U verblijft sinds september vorig jaar in Portugal en maakt daar gebruik van uw Nederlands gekentekende en in Nederland WA-verzekerde voertuig. U heeft besloten in Portugal te willen blijven wonen en bent bezig met de procedure om daar resident te worden. U wilt graag weten hoe lang u uw auto in Nederland kunt blijven verzekeren, terwijl u het voertuig (uitsluitend) in Portugal gebruikt.

Verzekering
Op grond van de 4e EU-richtlijn motorrijtuigenverzekering geldt in ieder EU-land een regeling op grond waarvan schade aan derde veroorzaakt door of met een motorrijtuig verplicht verzekerd is. In het land waar het voertuig c.q. het kenteken geregistreerd staat geldt tevens de verzekeringsplicht.

Algemene voorwaarden
De houder, eigenaar en/of kentekenhouder moet zorgdragen dat ten behoeve van het voertuig een verzekering wordt afgesloten die voldoet aan de wettelijke eisen. Voorts zijn verzekeraar en verzekeringsnemer vrij in het bepalen van de overige voorwaarden van de verzekering.

Uitsluitingen
De verzekeraar kan bepaalde gevallen uitsluiten van de dekking, althans kan in die gevallen de uitgekeerde bedragen verhalen op verzekerde. Veel verzekeraars kiezen voor een maximale periode van een aantal maanden per jaar waarbinnen de verzekering buiten Nederland dekking biedt.

Importeren voertuig
Het uitgangspunt is dat voertuigen geregistreerd worden in het land waar ze gebruikt worden. Registratie is voorts mogelijk, als de beoogde kentekenhouder woonachtig is en/of voldoet aan de gestelde eisen in het land van registratie. Zolang u (ook) in Nederland woonachtig bent en het voertuig aan de in Nederland geldende eisen voldoet (APK en verzekering) kunt u tot 185 dagen in Portugal uw Nederlands gekentekende voertuig gebruiken.

Conclusie
Bij een langer gebruik dan 6 maanden van een buitenlands gekentekend voertuig, moet het voertuig formeel geïmporteerd worden. Zodra de houder van het voertuig echter resident is van een bepaalde lidstaat en in die lidstaat gebruik wilt maken van niet in die lidstaat geregistreerde auto, kunnen er andere regels gelden. Soms moet dan al direct belasting worden betaald voor het gebruik van de auto in die lidstaat. In sommige gevallen mag de auto pas weer gebruikt worden na registratie in het kentekenregister in het land waar het voertuig gebruikt wordt en waar de houder van het voertuig resident is.

Een verzekeringsmaatschappij kan, bij langdurig gebruik van een voertuig buiten de landsgrenzen van het land waar de verzekering is afgesloten en waar het voertuig geregistreerd staat, de dekking beperken. Zolang het voertuig in Nederland geregistreerd staat dient er een geldige Nederlandse WAM-verzekering te zijn. Ik raad u aan om de situatie met uw verzekeraar te bespreken en te kijken of er een (tijdelijke) oplossing kan worden gevonden.

Meer weten?
WA dekking autoverzekering | ANWB Autoverzekering
Uw auto inschrijven in een ander EU-land - Your Europe (europa.eu)