Milieuzones Nederland

In welke steden geldt een milieuzone?

Steeds meer steden stellen een milieuzone in. In de milieuzone ben je alleen welkom met je auto, brommer of scooter als deze weinig luchtvervuiling oplevert.

Rij je toch met een te vervuilend voertuig de stad in, dan heb je kans op een stevige boete. Zorg er dus voor dat je weet met welk voertuig je in welke stad welkom bent. De actuele regels voor milieuzones zijn te vinden op www.milieuzones.nl.

Overzichtskaart milieuzones

In deze kaart van Nederland zie je in welke steden nu een milieuzone geldt en voor wie. Ook zie je in welke steden binnenkort een milieuzone zal komen, zodat je hiermee rekening kunt houden.

 

Milieuzones ingevoerd

Amsterdam

 • Toegang alleen voor dieselauto's met emissieklasse 4 en hoger (per 1 november 2020).
 • Geldt voor alle brommers en scooters van voor 1 januari 2011, tweetakt en viertakt.
 • Vanaf 2017 krijg je geen parkeervergunning meer als je een nieuwe vergunning aanvraagt voor een dieselauto van voor 1 januari 2005 of een auto op benzine of een andere koolstof houdende brandstof (LPG, CNG, ethanol, alcohol en E85) van voor 1 juli 1992.

 • Klik hier voor meer informatie over de omvang van de milieuzone (let op: uitgebreid per 1 november 2020), mogelijke ontheffingen en mogelijke slooppremies in Amsterdam.
 • Het programma Amsterdam klimaatneutraal in 2050 stelt voor om in 2030 al het verkeer op Amsterdamse wegen en over het water uitstootvrij te laten zijn. Zie hier voor meer informatie en de actuele stand van zaken.

Arnhem

 • Toegang alleen voor dieselauto's met emissieklasse 4 en hoger (per 29 oktober 2020).
 • Klik hier voor meer informatie en de omvang, let op de ligging is per 29 oktober 2020 op punten aangepast.

Utrecht

 • Toegang alleen voor dieselauto's met emissieklasse 3 en hoger (per 29 oktober 2020). Naar verwachting wordt dit per 1 april 2021 emissieklasse 4 en hoger.
 • Klik hier voor meer informatie over de omvang
 • Het programma Utrecht kiest voor gezonde lucht stelt extra toekomstige maatregelen voor richting een emissievrije milieuzone in 2030, zie hier voor meer informatie en de actuele stand van zaken.

Rotterdam

 •  In Rotterdam gelden voor personen- en bestelauto’s geen beperkingen meer. Zij mogen de milieuzone inrijden ongeacht leeftijd of emissieklasse.
 • Klik hier voor meer informatie over de omvang van de milieuzone, mogelijke ontheffingen en mogelijke slooppremies in Rotterdam.

 

Milieuzones gepland

Den Haag

 • De gemeente Den Haag voert per 1 december 2020 een milieuzone in voor alle tweetakt brom- en snorfietsen van 2010 of ouder. Deze zone moet de hele gemeente gaan omvatten. Viertakt brom of snorfietsen van 2010 of ouder moeten eerst gekeurd worden om toegang tot de milieuzone te krijgen. Met een keuringsbewijs moet vervolgens ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Hier zijn kosten aan verbonden. Meer informatie vind je op de website van de Gemeente Den Haag
 • Vanaf 1 juli 2021 komt er in Den Haag een milieuzone voor oude personenauto's en bestelauto's die op diesel rijden. Alleen dieselauto's met emissieklasse 4 of hoger mogen de milieuzone in. Meer informatie vind je op de website van de Gemeente Den Haag.

Leiden

 • De gemeenteraad heeft in december 2015 een motie aangenomen waarin staat dat er in 2020 een milieuzone in Leiden moet gelden voor vervuilende brom- en snorfietsen. Het gemeentebestuur zal met een voorstel komen. Op deze site houden we je op de hoogte.

Maastricht

 • De gemeente Maastricht wil een milieuzone voor personenauto’s op diesel invoeren waartoe alleen personenauto's op diesel met Euro 4/emissieklasse 4 of hoger toegang hebben. De precieze omvang en planning van de milieuzone moeten nog worden vastgesteld. Handhaving zal plaatsvinden o.b.v. kentekenherkenning met camera's.
  Pleitbrief gemeente Maastricht (pdf)

Nijmegen

 • Het gemeentebestuur van Nijmegen voert momenteel een onderzoek uit naar een milieuzone voor personenauto's op diesel die mogelijk in de hele gemeente gaat gelden en niet uitsluitend in een gedeelte binnen de stad Nijmegen.