Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Afspraken klimaatakkoord

De belangrijkste afspraken over de elektrificatie van personenvervoer, in ieder geval tot en met 2024, zijn de volgende:

 • Er komt een aankoopsubsidie voor particulieren van aanvankelijk € 6.000 in 2021, waarmee grofweg de helft van het verschil in aankoopprijs tussen elektrische auto’s en auto’s op fossiele brandstof wordt weggenomen. De subsidie geldt voor auto’s tot € 40.000. Voor auto’s tussen de € 40.000 en € 60.000 wordt de subsidie geleidelijk lager. Voor auto’s boven de € 60.000 wordt geen subsidie gegeven.
 • Gesubsidieerde auto´s moeten minimaal 8 jaar in Nederland blijven, zodat een tweedehandsmarkt ontstaat. Wordt de auto toch geëxporteerd, dan moet de subsidie voor een deel worden terugbetaald.
 • De kosten van de subsidies én de gemiste accijnsinkomsten (oplopend tot 1,5 miljard in 2024) moeten van de overheid door automobilisten worden opgebracht. De dekking daarvoor wordt als volgt gevonden:

  o € 25,- innovatietoeslag per jaar voor iedere automobilist (benzine, diesel én elektrisch).
  Het Kabinet heeft al aangegeven te willen laten doorreken of een stijging van de heffing van de vliegbelasting naar € 15,- (i.p.v. € 7,-) per passagier als alternatief kan dienen voor de dekking die met de innovatietoeslag wordt beoogd.

  o € 87,50,- innovatietoeslag, die tot 2024 oploopt tot € 350,- bij de aankoop van een nieuwe diesel- of benzineauto.

  o 1 cent accijnsverhoging voor benzine en 1 cent accijnsverhoging voor diesel vanaf 2021. Per 2023 nogmaals 1 cent accijnsverhoging voor diesel.

  o Verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor benzine- en dieselauto’s oplopend vanaf 2021 (afhankelijk per segment).

  o Tijdelijke MRB-verhoging p/j per bestelbus van € 24,- tot en met 2024.

Privé en zakelijk duurzaam reizen

Naast de transitie van auto’s op fossiele brandstoffen naar volledig elektrische auto’s is er meer nodig om de 7,3 Megaton aan CO2-besparing te halen. Door privé en zakelijk duurzaam te reizen kan ook CO2 worden bespaart. Onderstaand de belangrijkste afspraken die in dit kader aan tafel zijn gemaakt:

 • De grootste werkgevers, waaronder de ANWB, gaan met hun werknemers 50% CO2 reduceren in hun woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer. Bijvoorbeeld een mobiliteitsabonnement waarin OV, deelfiets en deelauto zitten in plaats van standaard een leaseauto.
 • De fiets van de zaak wordt per 2020 fiscaal gestimuleerd.
 • Het fietsen voor ritten tot 15 kilometer wordt gestimuleerd door meer fietsroutes aan te leggen en overstappunten waar je van de auto en OV op de fiets kan overstappen en andersom.
 • Gemeenten krijgen de mogelijkheid om parkeertarieven te differentiëren op basis van CO2- uitstoot.
 • Er komen veel meer elektrische deelauto’s beschikbaar, waardoor het makkelijker wordt voor mensen zonder (tweede) auto om af en toe een duurzame auto te gebruiken. 

Aan de Mobiliteitstafel is tevens afgesproken dat er een verkenning komt naar alternatieve bekostigingssysteem van mobiliteit volgens het principe ‘betalen naar gebruik’. De ANWB steunt de aangekondigde verkenning met als belangrijkste randvoorwaarden dat de lasten niet verder toenemen en er geen differentiatie komt naar tijd en plaats.

Aan de Mobiliteitstafel zijn daarnaast afspraken gemaakt over het stimuleren van meer duurzame brandstoffen en verduurzaming in de logistiek en de binnenvaart. Bekijk het totaaloverzicht van de afspraken die in het kader van Klimaatakkoord zijn gemaakt.