In 2022 een elektrische auto kopen: dit zijn de (nieuwe) fiscale voordelen

De Nederlandse overheid stimuleert op diverse manieren koop, bezit en lease van elektrische auto. Voor de zakelijke rijder is er een verlaagd bijtellingstarief, terwijl de particuliere autokoper profiteert van een aanschafsubsidie en het niet hoeven betalen van wegenbelasting. De hoogte van de bijtelling en de aanschafsubsidie waren eerder al bepaald, maar tijdens Prinsesjesdag zijn daar enkele wijzigingen op gekomen.

Waar theatervoorstellingen wegens succes verlengd worden, worden fiscale voordelen wegens succes juist versoberd. Volgens het demissionaire kabinet worden er namelijk boven verwachting veel elektrische auto’s verkocht en is er dus iets minder fiscale stimulans nodig om nog meer elektrische auto’s op de weg te krijgen. Tegelijkertijd heeft het kabinet ook uitstootdoelen te halen en is er daarom sprake van een voorzichtige versobering.

Meer budget, minder subsidie

In 2020 en 2021 kon je als particulier aanspraak maken op 4000 euro subsidie als je een nieuwe elektrische auto kocht. Elk jaar zou dat bedrag iets omlaag gaan, van 3700 euro in 2022 tot 2550 euro in 2025. Daar wijkt de overheid nu vanaf, in 2022 kun je een subsidie krijgen van 3350 euro bij aanschaf van een nieuwe EV. Dat is eigenlijk het subsidiebedrag dat voor 2023 in de planning stond. Tegelijk schuiven ook de subsidiebedragen voor de komende jaren een jaartje naar voren. Dat betekent dat niet 2025, maar 2024 het laatste jaar is dat je subsidie kunt aanvragen voor de aankoop van een nieuwe elektrische auto.

Alles over de aanschafsubsidie voor elektrische auto's

Toch is er niet alleen maar slecht nieuws. Afgelopen jaar was de subsidiepot namelijk zeer snel leeg en vielen veel autokopers buiten de boot. Daarom wordt de totale subsidiepot voor de komende jaren verhoogd met 90 miljoen euro, waarvan 80 miljoen voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s, en 10 miljoen voor de aanschaf van elektrische occasions. Hoe dit concreet uitpakt voor de budgetten van 2022 maakt de overheid op een later moment bekend.

Los van 10 miljoen euro extra budget verandert er niks aan de regeling voor gebruikte elektrische auto’s: tot en met 2024 komen kopers van een gebruikte EV in aanmerking voor een subsidie van 2000 euro.

  Nieuwe auto Gebruikte auto
2021 € 4.000 € 2.000
2022 € 3.350 € 2.000
2023 € 2.950 € 2.000
2024 € 2.550 € 2.000
2025 - -


Andere bijtellingsregels

Ook de bijtellingsregels voor volledig elektrische auto’s worden versoberd. De percentages blijven zoals eerder vastgesteld, maar het maximale bedrag waarover die lage bijtelling geldt wordt verlaagd. Daarmee wil de overheid het zakelijk rijden van betaalbare elektrische auto’s stimuleren, die vervolgens tweedehands beschikbaar komen voor particulieren.

Dit jaar betaal je 12 procent bijtelling over de eerste 40.000 euro van de catalogusprijs en het volledige tarief van 22 procent over het deel daarboven. Hoewel de bijtelling volgend jaar naar 16 procent gaat, zou die grens van 40.000 euro blijven gelden tot en met 2025. Met ingang van 2022 wordt die bovengrens 5000 euro omlaag gehaald. Je betaalt voor een volledig elektrische auto 16 procent bijtelling over de eerste 35.000 euro van de catalogusprijs en het volle tarief van 22 procent over het bedrag daarboven. In 2023 gaat er nog eens 5000 euro vanaf en bedraagt de bijtellingscap 30.000 euro. Vooralsnog blijft die grens gehanteerd tot en met 2025, maar een volgende Prinsjesdag kan zomaar roet in het eten gooien.

Bijtelling 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volledig elektrisch (EV) 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Max. van catalogusprijs  40.000 35.000 30.000 30.000 30.000 n.v.t.

Alle fiscale voordelen van elektrisch rijden