Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Patent op pech voorspellen van grote waarde voor fleet management

30 juli 2019

Na jarenlang onderzoek en ontwikkeling ontving de ANWB in april een patent op een algoritme dat naderende accupech signaleert. Hiermee is accupech voorspellen een product geworden. Dit past naadloos in het streven van de ANWB om de connected technologie op een slimme manier toepasbaar te maken voor haar leden en zakelijke business partners. Voor leden én voor onder meer fleet management zal de nieuwe technologie van grote waarde blijken.

Automotive engineer en bedenker van de technologie Jim Otjens van de ANWB kijkt met genoegen terug op het ontwikkeltraject waar hij tijdens zijn studie werktuigbouwkunde aan de TU Delft de basis voor legde. “In de opstartfase van connected car-diensten wilde de ANWB graag een mogelijkheid ontwikkelen om de conditie van een accu in te schatten. Tijdens mijn afstudeeropdracht heb ik een methode ontwikkeld waarbij het accuvoltage tijdens het starten van de motor wordt gemonitord. Als je het startvoltage meet, komt daar data uit die voor elk voertuig specifiek is. Op basis daarvan kan worden bepaald welke accu nog gezond is en welke accu versleten raakt.”

Van pech verhelpen naar pech voorkomen

De nieuwe technologie betekent nogal wat voor de pechhulpverlening. Jim Otjens: “De hulpverlening verschuift daardoor van pech verhelpen naar pech voorkomen. Dit biedt grote voordelen voor individuele berijders en voor het fleet management van grote organisaties. We voorkomen hiermee namelijk dat auto’s met een accuprobleem onverwacht stil komen te staan. Dit is pure waardecreatie voor onder meer onze zakelijke klanten. Voertuigen die stilstaan kosten geld. Door dit probleem vroegtijdig te elimineren, kunnen we op dit vlak een garantie afgeven op mobiliteit. En nu deze technologie zich bewezen heeft, kunnen we in een later stadium ook met betrekking tot andere onderdelen van een voertuig voorspellende pechhulp gaan bieden.”

Data uit miljoenen voertuigen

De nieuwe technologie geeft de ANWB de mogelijkheid om een berijder via een app een melding te geven als de accu van zijn auto het einde van de levensduur nadert. Jim Otjens: “In samenwerking met Intelematics, een dochterbedrijf van de ANWB waarin de ontwikkeling van connected diensten is ondergebracht, heb ik de algoritmetechnologie* van een laboratoriumomgeving naar productie weten te brengen. Hiervoor wordt een speciaal ontwikkelde computercode gebruikt. Ten eerste moet de juiste data uit een voertuig worden gehaald en ten tweede moet die data ook nog eens op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Dit is nog niet zo eenvoudig. De grote uitdaging hierbij is dat er dagelijks data uit duizenden en in de toekomst zelfs honderdduizenden en zelfs miljoenen voertuigen moet worden gedestilleerd en op de juiste wijze worden uitgelezen en verwerkt.”

Unieke positie van de ANWB Alarmcentrale en Wegenwacht

Het patent op het accu algoritme verschaft de ANWB Alarmcentrale en de Wegenwacht een unieke positie. Jim Otjens: “Het is de bedoeling om de meldingen van versleten accu’s uiteindelijk in volle omvang te integreren in de operations van de ANWB Alarmcentrale. De meldingen die daar binnenkomen moeten op de juiste manier worden verwerkt. Dit stelt onder meer eisen aan de manier waarop over de data wordt gecommuniceerd. De data die uit een voertuig komt, is uiteraard technisch van aard. Deze moet – simpel gezegd – in Jip en Janneke taal worden vertaald naar de Alarmcentrale zodat er daar de juiste follow up aan kan worden gegeven. Dit betekent nogal wat wanneer we – op termijn – praten over miljoenen voertuigen. Maar als dit goed gebeurt, kan de Wegenwacht klanten snel voorzien van een nieuwe accu. Niet alleen in Nederland, want ook in andere landen gaat deze technologie van de ANWB gebruikt worden.”

* Algoritme staat voor bij elkaar behorende instructies in een programmeertaal die een bepaald probleem oplossen of een bepaalde taak uitvoeren.