Overheid betaalt aanschaf laadpaal nog mee

Het straatbeeld zal veranderen. De omslag de komende jaren van motoren voor fossiele brandstof naar een elektrisch aangedreven variant, zal zeker zorgen voor meer vraag om thuis te kunnen ‘tanken’. Wordt elke brievenbus een laadpaal? Ondertussen komen er in snel tempo aanbieders van laadpalen op de markt. Dat is qua prijs gunstig voor ondernemers. En als je het als mkb’er of zzp’er slim aanpakt, betaalt de overheid nog mee.

Afbouw stimuleringsmaatregelen

Het regeerakkoord van Rutte III schetst de veranderingen voor het personenvervoer. Bijvoorbeeld het realiseren van een ‘infrastructuur voor zelfrijdende auto’s’ en ‘het streven naar een emissieloos autopark in 2030’. Voor wie denkt dat de overheid dit autopark zonder uitstoot ruimhartig zal subsidiëren, zit op het verkeerde spoor. Rutte III heeft het juist over ‘uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s’. Ofwel de auto-industrie is aan zet en de fiscale voordelen worden afgebouwd. De ANWB, die voor de aanschaf van laadpalen samenwerkt met EVBox, hoopt dat de soep niet zo heet gegeten zal worden en dat de overheid blijft steunen.

Het nieuwe laden

Het regeerakkoord onderkent het belang van genoeg mogelijkheden om elektrisch te laden. Rutte III heeft er zelfs een korte alinea over in het akkoord: “We zorgen ervoor dat we met voldoende tank- en laadinfrastructuur klaar zijn voor een nieuw wagenpark. Levering en exploitatie van laadapparatuur blijft primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen.” Er zijn nu tegen de 31.000 publieke laadpunten in Nederland. Het is slim als bouwprojecten worden getoetst aan de nieuwe realiteit. Met een paar laadpunten per 100 wagens loop je straks achter de feiten aan.

Vooralsnog kun je als ondernemer volop profiteren van de fiscale stimulering van elektrisch rijden. Vergeet daarbij niet bij je gemeente en/of provincie te informeren of er regelingen zijn om elektrisch rijden te stimuleren. Maar een kostenpost is sowieso de laadpaal en als ondernemer kun je die kosten afschrijven. De Belastingdienst stelt hierover: “De aanschaf- en plaatsingskosten van een laadpaal voor een elektrische auto die deel uitmaakt van je ondernemingsvermogen, zijn aftrekbaar. De laadpaal verhoogt de catalogusprijs van de auto niet.”

Laadpaal en MIA

Wie op de zaak een elektrische auto aanschaft en gebruik maakt van de regeling milieu-investeringsaftrek (MIA) doet er goed aan meteen de installatie van een laadpaal mee te nemen in de aanmelding. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemers kan de laadpaal pas apart worden gemeld in een aanvraag als de investering hoger is dan 2500 euro. Tegenwoordig zal de investering in een laadpaal doorgaans lager uitpakken. Je hebt nu al een laadpaal voor rond de 500 euro. Neem je de laadpaal gelijk mee bij de aanmelding van je elektrische auto dan mag het bedrag lager zijn als je niet uitkomt boven de maximum aanschafprijs. Het maximumbedrag voor een volledig elektrische auto is 50.000 euro.

(Bestel)auto van de zaak of privé

Als je een laadpaal voor een elektrische auto of bestelbusje bij een werknemer wilt laten plaatsen dan is het handig goed te checken bij je boekhouder wat daarvan de fiscale gevolgen zijn. Van invloed is of het een (bestel)auto van de zaak is, of deze privé wordt gebruikt of dat het een privé gekochte auto betreft. In zijn algemeenheid: Als je een laadpaal bij een werknemer thuis laat plaatsen of je vergoedt de kosten dan valt dit volgens de fiscus valt onder de onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer. Hogere vergoedingen zijn loon. De fiscus: “Dit geldt ook voor de elektriciteit voor de auto en eventuele nodige aanpassingen. Zoals een extra groep in de meterkast en een meter om het verbruik te meten.”

Meer informatie over opladen van je elektrische auto