Oudste wandelroute van Nederland etappe 2

Nederland, Noord-Holland, Hilversum

In 1914 opende de ANWB de eerste bewegwijzerde wandelroute van Nederland. 150 kilometer wandelen, dwars door het hart van Nederland van west naar oost. En die wandelroute kun je vandaag de dag nog steeds lopen. De start is in Amsterdam, de finish in Arnhem. Onderweg loop je o.a. door het Gooi, over de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De route is vlak en de helft voert over onverharde wegen. De route bestaat oorspronkelijk uit zes etappes, maar Etappe 1 (30 km) is gesplitst in Etappe 1A (10 km) en Etappe 1B (20 km).

Etappe 2, Hilversum – Zeist, start in Hilversum, waar de pracht en praal van oud geld je langs de uitvalwegen tegemoet straalt. De route voert je, even buiten Hilversum, door het prachtige Cronebos, door de 'Kuil van Drakesteyn' richting Lage Vuursche; bos, bos en nog eens bos – mooi bos. Een van de fraaiste beukenlanen van Nederland brengt je tot bij Den Dolder, en even verderop loop je over de Reelaan, het Hollywood van het Gooi, richting Zeist. Het prachtige Slot met dezelfde naam is het eindpunt.

N.B. Deze etappe volgt op Etappe 1B Driemond- Hilversum. Aansluitend op deze etappe volgt Etappe 3 Zeist - Doorn. Kijk hier voor meer informatie (zoals geo-pdf's). 

Hond mee: tijdens deze route is de hond (aangelijnd) toegestaan.

Toegankelijkheid: deze route is niet geschikt voor mindervaliden.

"We slaan met een hypernerveus gebaar van allermodernste verbazing, de handen boven ons hoofd samen, en richten de oogen met een languisanten blik naar onze voeten, - wat! Wordt er nog gewandeld in deze wereld, en waagt men het in de twintigste eeuw, onze aandacht te vragen voor zoo iets barbaarsch als het zich-voortbewegen-per-voet?" Zo begint het boekje 'Te voet van Amsterdam naar Arnhem' uit 1914. Deze oudste wandelroute van de ANWB is nog grotendeels te lopen. Een heerlijke wandeling van Amsterdam, door het plassengebied van het Gooi, over de Utrechtste heuvelrug, langs de grote rivieren, door de zuidrand van de Veluwe naar Arnhem.

Het idee kwam van de heer Pos, tweede voorzitter van de ANWB. Een bewegwijzerde wandelroute dwars door Nederland, zou dat geen mooie promotie voor de Bond zijn? Het Dagelijks Bestuur van de ANWB stemde in 1913 toe. De Kampioen plaatste een vacature voor iemand die het hele wandeltraject in kaart kon brengen en beschrijven.

Uit de 242 sollicitanten werd de heer J.D.H. Beckering, kapitein van het Indische Leger, gekozen. De wandelroute was 150 kilometer lang en bewegwijzerd met ruim 700 bordjes. Onderweg stonden vier stenen informatiepanelen en er kwam een boekje met extra informatie en wandelkaarten. Het hele project kostte drieduizend gulden. De wandelroute werd op 26 mei 1914 feestelijk geopend.

In 1951 werd het traject nog eens geactualiseerd. Op Pad begon in 2011 met het opnieuw in kaart brengen van het oorspronkelijke traject uit 1914. Naar schatting 80% van de wandelroute Amsterdam - Arnhem is nu, bijna honderd jaar later, nog steeds te lopen over dezelfde wegen en paden als toen. Alleen is de route niet meer bewegwijzerd en moet dus de routebeschrijving worden gevolgd. Gemakkelijk: met behulp van de ANWB Eropuit app kun je de route-etappes lopen en op het kaartje zien waar je je bevindt. Hierdoor kun je niet fout lopen.

Geïnteresseerd in de oorspronkelijke routebeschrijving.? Download het oude route boek uit 1914!

Let op: Deze route gaat van a naar b en komt dus NIET terug op het startpunt. Aan begin en eind van de routebeschrijving staat aangegeven hoe je het startpunt bereikt met het OV en hoe je vanaf het eindpunt met het OV terug kunt reizen.

Je kunt deze route wandelen door de routebeschrijving  (zie hieronder) te volgen of door de route te wandelen met behulp van de gratis ANWB Eropuit app. Op het kaartje in de app zie je precies waar je bent, zo kun je niet verdwalen.

Vertrekpunt: Kerkbrink, Hilversum.

OV-tip: vanaf NS-station Hilversum loop je in 5 minuten naar de Kerkbrink.

1 Bij muziekkiosk rechtdoor, Langestraat in. Je loopt het voetgangersgebied uit. Langestraat volgen en bij verkeerslichten rechtdoor.

2 Voor rotonde rechtsaf langs Grand Hotel Gooiland, Emmastraat in. Bij kruising rechtdoor. Bij verkeerslichten schuin links aanhouden, Soestdijkerstraatweg. Station Hilversum Sportpark passeren. Op de rotonde rechtdoor.

3 Tweede weg bij P-20929 rechtsaf, Huydecopersweg. Daarna bij P-20749 linksaf Lage Vuurscheweg. Je loopt onder de A27 door en na een bocht naar rechts bij P-22088 linksaf.

4 Door een hek het Cronebos in, half verharde pad. Bij Y-splitsing links aanhouden, zijpaden negeren.

5 Bij slagboom en P-20039/001 rechtsaf zandweg met fietspad, golfbaan aan linkerhand. Einde weg bij P-20038 linksaf ri. Lage Vuursche, fietspad met ruiterpad, golfbaan nog steeds links.

6 Bij P-20299/001 linksaf verhard fietspad op ri. Baarn. Hier loop je het natuurgebied De Vuursche van Staatsbosbeheer in. Einde fietspad bij P-20250 rechtsaf en asfaltweg vervolgen.

7 Deze weg volgen met bocht naar links en einde weg linksaf Hoge Vuurscheweg. Loop na circa 25 m bij slagboom rechtsaf het bos in, ‘Utrechtse Heuvelrug Lage Vuursche’.

8 Dit bospad volgen, zijpaden negeren en bij heuvel aan linkerhand rechtsaf beukenlaan volgen. Einde pad linksaf, half verharde weg met fietspad. Na circa 200 m net na een in rechter talud verscholen blauw/geel paaltje rechtsaf picknickweide ‘de Kuil van Drakensteyn’ oplopen.

9 Schuin naar rechts picknickweide oversteken naar info bord ‘De Kuil van Drakensteyn’. Vanaf hier linksaf omhoog langs slagbomen, verhard pad op. Bij slagboom rechtsaf, brede laan met verhard fietspad op.

10 Verderop passeer je links het Pluismeer. Bij huisnr. 2 en P-62477/002 rechtsaf zandweg met verhard fiets pad op. Verderop loop je langs het hek van kasteel Drakenstein.

11 Einde hek rechtsaf bospad met rode paaltjes op, deze paaltjes volgen. Je komt uit op klinkerweg, bij poort Drakenstein linksaf Slotlaan in.

12 Einde Slotlaan linksaf Dorpsstraat in, deze wordt Vuursche Steeg. Je loopt het dorp uit, bij P-20562 linksaf bruggetje over 300 Roedenlaan in. Wanneer hek Drakensteyn naar links gaat rechtsaf Nonnenland in. Na flauwe bocht rechts langs slagboom en schuin rechts aanhouden, Nonnenland vervolgen (niet landgoed Venwoude privé inlopen).

13 Na bocht naar rechts slagboom passeren en bospad van landgoed Venwoude inlopen. Einde pad linksaf bospad in. Voor slagboom rechtsaf, smal bospad. Pad rechtdoor volgen en einde pad (uitgang landgoed Peijnenburg) linksaf Vuurse Steeg, asfaltweg.

14 Op kruising met Maartensdijkseweg rechtdoor Vuurseweg, asfaltweg. Na huisnr. 3 bij slagboom rechtsaf, half verhard pad. Landgoed Splinterenburg.

15 Let op: na ongeveer 50 m linksaf een smal bospad op. Op tweede kruising van smalle bospaden (na ca. 600 m) linksaf. Einde pad rechtsaf Vuurscheweg.

16 Einde Vuursche weg, op T-splitsing met N234 deze rechtdoor oversteken (let op!) en op de parallelweg rechtsaf.

17  Vóór restaurant ‘Brasserie Le Nord’ bij hm-paal 5,2 zandweg linksaf, om afsluithek heen lopen. Bij het volgende metalen afsluithek rechtdoor: hek sluiten. Rechtdoor beukenlaan volgen. Aan het einde van deze laan kom je weer bij een afsluithek. Dit hek passeren.

18 Hier sla je rechtsaf en loop je via de parallelweg richting Den Dolder, wordt Dolderseweg. Dolderseweg blijven volgen.

19 Je passeert een overweg en vervolgt de Dolderseweg. Bij de vijfde weg naar rechts sla je rechtsaf, Reelaan.

20 Reelaan wordt verderop Taveernelaan. Op kruising aan het eind van de Taveernelaan rechtsaf, Vossenlaan.

21 Eerste weg linksaf, Dennenweg. Deze met de bocht mee naar rechts en links volgen. Na de tennisbanen op de kruising linksaf, fietspad op, Oude Spoorbaan. Deze tot einde uitlopen. Je komt uit bij een zeer drukke weg (Amersfoortseweg/N237). Let op gevaarlijke oversteek!

22 Aan de overkant van de weg direct rechts naast ‘E-village’ fietspad in. Dit fietspad komt uit op de Albert Plesmanring. Bij huisnr. 32 (aan je linkerkant) sla je rechtsaf bospad, Kerkpad, in.

23 Meteen daarna met de bocht mee naar links het pad volgen. Bij een houten slagboom loop je via de parkeerplaats rechtdoor en vervolg het zandpad. Dit zandpad komt uit in de bocht van een asfaltweg. Hier sla je rechtsaf, wordt Huis ter Heideweg.

24 Je loopt langs de sportvelden rechtdoor en gaat over het viaduct van de A28. De Huis ter Heideweg rechtdoor blijven volgen door het bedrijvengebied. Op de T-kruising met de Dijnselburgerlaan oversteken en op het fietspad linksaf.

25 Bij de verkeerslichten op de kruising met de Bergweg rechtdoor. Bij de volgende verkeerslichten op de T-splitsing met de Boulevard rechtsaf. Op de rotonde rechtdoor, Boulevard blijven volgen. Op de volgende rotonde ga je tweede weg rechtsaf, langs het busstation, wordt Slotlaan.

26 Bij de verkeerslichten rechtdoor, de Slotlaan volgen door het winkelcentrum. Op kruising met de 1e en 2de Hogeweg rechtdoor, Slotlaan. Je loopt nu langs het Walkartpark. Voorbij het park wordt de Slotlaan verbreed, het wordt dan Het Rond.

27 Kruispunt met de 1e Dorpstraat rechtdoor (Het Rond). Volgende kruising links, Lageweg.

28 Bij de bushalte is het eindpunt van deze etappe. Bushaltes in Lageweg of Eerste Dorpstraat. Je kunt van hieruit ook eerst nog het Slot Zeist bezoeken. Hiervoor loop vanaf Het Rond rechtdoor. Je passeert even verder de hekken van Slot Zeist. Je loopt nu langs het Zuster- en Broederplein van de Hernhutters en voor je zie je Slot Zeist liggen.

OV-tip: neem vanaf bushalte Het Rond bus 50 naar NS-station Utrecht. Of neem vanaf de Lageweg (parallel aan de Eerste Dorpsstraat) bus 50 naar NS-station Driebergen-Zeist.

Het Cronebos behoorde vroeger tot de ‘woeste gronden’ ten zuiden van Hilversum. Vanaf de negentiende eeuw kwam de grond in het bezit van particulieren en werd hier weer bos aangeplant. De laatste eigenaresse, mw. A.K. Crone-Black, liet het bos in 1961 na aan Natuurmonumenten. Je vindt er vooral veel grote douglassparren.

Boswachterij De Vuursche is een 1200 hectare groot natuurgebied op de Utrechtse heuvelrug dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De naam ‘Vuursche’ is waarschijnlijk afgeleid van het middeleeuwse furst, wat woud betekent. Onderdeel van het gebied zijn: Hooge Vuursche, Landgoed Buitenzorg, Landgoed Groeneveld, het Baarnse Bos, Lage Vuursche, de Zeven Linden en De Stulp. In het heuvelachtige gebied vind je naald- en loofbossen, parkbossen met beukenlanen en heidevelden. Neolithische sporen en diverse grafheuvels wijzen erop dat de Vuursche al sinds de prehistorie bewoond is. Eeuwenlang behoorde het gebied tot de zogenaamde woeste gronden (niet gecultiveerd niemandsland). Maar sinds de 17e eeuw werden delen van het gebied door particulieren gekocht om er landgoederen of buitenplaatsen aan te leggen. Die zijn er ook nu nog: Groeneveld, Pijnenburg, Eyckenstein, Drakenstein, Kasteel De Hooge Vuursche en Paleis Soestdijk.

De oorsprong van Kasteel Drakensteyn is een 14de-eeuwse hofstede die gebouwd werd door Werner van Drakenborg. De stede groeide in de eeuwen daarna uit tot een huis. In 1640 werd het huidige achthoekige huis gebouwd. Het staat op een klein eilandje. In 1807 kocht de Utrechtse burgemeester Paulus Wilhelmus Bosch Drakenstein. Hij noemde zichzelf (en zin familie) sindsdien Bosch van Drakestein en behield het slot tot 1959. Toen werd het gekocht door Prinses Beatrix die er sinds 2014 permanent woont.

Centrum Venwoude is een retraitecentrum voor bezinning, persoonlijke groei en spirituele bewustwording, gevestigd in de witte villa op het landgoed (en de diverse bijgebouwen). De naam is ontleend aan het ven dat het hart van het landgoed vormt.

Slot Zeist werd eind 17e eeuw gebouwd in opdracht van een kleinzoon van prins Maurits. Het is ontworpen door architect Jacob Roman die ook Paleis Het Loo ontwierp. Vroeger lagen er uitgestrekte tuinen rond het huis. De centrale zichtas vanaf het slot door de tuinen richting Amersfoort is heden ten dage een chique winkelstraat, de Slotlaan.

Aan het Zusterplein is één van de belangrijkste gebouwen van de Nederlandse tak van de Evangelische Broedergemeente gevestigd. Deze geloofsbeweging is vooral groot in Suriname, maar werd door Nikolaus von Zinzendorf opgericht in de tuinen van Slot Zeist. De kerk van de ‘Hernhutters’ in Zeist is volgens gebruik in de breedte gebouwd, in plaats van in de hoogte zoals traditionele Nederlandse kerken. aan het Broederplein woonden de mannelijke hernhutters; aan het Zusterplein de vrouwelijke.